”Tänk dig en tornado som är enbart luft, men du kan inte kliva in i den. Våra atomer i cellerna är som små tornados. De vibrerar så snabbt att vi inte kan passera igenom dem. Vi är vibrerande energi. På den nivån är vi alla i kontakt med allt och alla.” – Dr Bruce Lipton PhD cellforskare

För 30 år sedan började jag intressera mig för personlig utveckling. Jag läste alla böcker jag kom över, gick kurser och träffade andra som varit med längre. Något jag hörde ofta var: Nu är vi på väg in i Vattumannens tidsålder och då kommer många saker att förändras. Vetenskapen och religionen kommer att mötas på bergstoppen och inse att de pratat om samma sak hela tiden – bara använt olika språk.

För några veckor sedan hade jag nöjet att åka till Köpenhamn och lyssna på Bruce Lipton. Under hans föreläsning inser jag att vi är framme vid det jag hörde talas om för 25 år sedan. Vi är här nu!

Bruce har forskat på celler sedan slutet av 60-talet. Han kom fram till att våra liv inte bestäms av våra gener. Generna finns där och de är som ettor och nollor i en dator. De är av eller på. Men vad bestämmer hur en gen ska agera? Bruce menar att vi bestäm-mer över generna.

Vår kropp är uppbyggd av celler, som i sin tur är uppbyggda av molekyler och atomer. Atomerna är i sin tur uppbyggda av vibrerande energi. Vi är energi, precis som allting omkring oss.

Det kan vara svårt att förstå hur världen kan vara gjord av enbart energi när vi upplever den som fast. Tänk dig en tornado, det är enbart luft, men du kan inte kliva in i den. Våra atomer i cellerna är som små tornados. De vibrerar så snabbt att vi inte kan passera igenom dem. Vi är vibrerande energi och vi är mycket mer kraftfulla än vad vi förstår.

– På den nivån är vi alla i kontakt med allt och alla. Även våra möbler är vibrerande energi och det är därför som Feng Shui fungerar säger Bruce Lipton.

Våra känslor är språket som vi använder för att kommunicera med våra celler. I vårt samhälle har vi lärt oss att stänga av våra känslor och därmed tappat kontakten till oss själva. Många är mer eller mindre omedvetna om vilka känslor de bär på och vilka signaler vi ger till oss själva och vår omgivning.  I det här fallet är det framför allt inte de känslor som väcks när vi reagerar på något utan det är snarare de känslor som härstammar från våra övertygelser.

Vi har alla en världsbild och de ser olika ut beroende på vilka livshistorier vi bär på, vilken kultur vi kommer från och vad vi omger oss med.

Cellerna uppfattar allt vi tänker, säger, gör och framförallt känner och svarar an på det. Ger vi dem näring i form av vitaminer och känsla av tacksamhet till exempel, växer de och mår bra. Bruce Lipton berättar om hur intelligenta celler är. Om man lägger dem i en petriskål, en rund plastskål där man odlar celler, och ger dem näringslösning så växer de och förökar sig. Om de där-emot läggs i en skål med giftlösning försöker de dra sig undan och varken växer eller förökar sig. De känner av sin omgivning och reagerar på den. Det finns ingen skillnad mellan cellers beteende om de befinner sig i en plastskål eller i en människokropp. De känner av och reagerar på omgivningen även där.

Hur kan vi ge våra celler rätt näring och hur kan vi påverka våra gener?
Vi kan ge våra celler en näringsrik omgivning på flera sätt. Det vi äter och dricker är ett självklart sätt. Men det finns något som påverkar oss ännu starkare och det är våra övertygelser.

Det påminner mig om ett TV-program jag såg för några år sedan. Ett engelskt TV-team åkte till Tjernobyl, en spökstad som är helt övergiven. De visade hur naturen hade tagit över staden eftersom alla människorna hade lämnat den. TV-teamet var också noga med att mäta den strålning de utsatte sig för och de hade blivit varnade för att inte äta eller dricka något som kom från området. En liten bit utanför staden hittade de ett litet hus med ett gammalt par i. De hade bott där i hela sitt liv, odlat sin mat på jordplätten utanför och fortsatt att leva där i 25 år efter att platsen dömts ut som livsfarlig.  Hur var det möjligt? Kunde det bero på att de var övertygade om att de var trygga?

Bruce gav ett liknande exempel. Han berättade om hur starkt troende i den amerikanska södern kunde, i ett tillstånd av extas, dricka rent gift utan att ta skada, enbart av den anledningen att de är helt och hållet övertygade om att Gud skyddar dem.

Det räcker dock inte med att vara 99,99 procent säker. Man måste vara helt och hållet övertygad om att det är sant, annars fungerar det inte.

Hur kan du och jag dra nytta av att veta det här?
Barn upp till ungefär sex års ålder lever i ett sorts hypnotiskt tillstånd. Barn tar in allting utan att värdera det. Allt de tar in sätter sig i det undermedvetna och bidrar till att skapa deras personlighet. Som vuxna lever vi till stor del utifrån hur vi formades som barn. Men vi är sällan medvetna om vad som finns där. Om vi börjar iaktta oss själva kan vi bli varse om vanor och beteenden, sådant som vi upprepar gång på gång. Och tar vi det ett steg till kan vi också bli varse om varför vi gör som vi gör.

En kvinna jag coachade berättade att hon hade en tipsvinst och flera presentkort i plånboken som hon inte löst ut. När vi grävde lite djupare i det insåg hon att hon var uppväxt med att ”man måste jobba hårt för att förtjäna sina pengar”. Omedvetet hindrade hon sig själv från att ta emot pengar som var i form av vinst eller gåvor.

Du kanske tycker att det var ett konstigt beteende av henne, och det är just där poängen ligger. Vi har svårt att se våra egna begränsningar fast de kan vara helt uppenbara för andra. Men vi kan förstå oss själva när vi ser på vår omgivning. När du reagerar på något du ser kan du fråga dig själv vad som triggades igång hos dig, istället för att projicera din reaktion på det du just såg. Då tar du steg mot större medvetenhet om dig själv. När du blir medveten om din djupare sanning om dig själv, ta fram den i ljuset utan att döma den som rätt eller fel. Fråga dig istället om det är en sanning du vill ha kvar eller om du vill byta ut den mot en annan sanning.

När du kommer till en idé som du inser att du har om dig själv men som du vill förändra. Byt ut den till motsatsen och ge den näring istället. Jag ger ett exempel: Mia hade svårt att svårt att lita på män och hade aldrig haft en längre relation i sitt liv. När hon kom till mig ville hon gärna bilda familj. Hon bar på en sanning om att man inte kan lita på män. Det bottnade i när hon upptäckte att hennes pappa hade en älskarinna.

Den händelsen berörde henne så starkt att hon inte vågade ge sig in i ett seriöst förhållande.  Det var sant i relationen mellan hennes mamma och pappa, men inte för henne. Hennes nya sanning blev att hon kunde lita på män, och som bevis för det fanns att hennes pappa alltid hade ställt upp för henne. Helt plötsligt kunde hon känna ”Jag kan lita på män” och känna att det var sant.

Fotnot: Läs mer i boken “Tro, dogmer och biologi” (The Biology of Belief) av Dr Bruce H Lipton.

Evakarin Wallin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn