Vi, alla alpackor, är beroende av vår flock, men vi är ändå alla olika individer. Varje alpacka har sin egen personlighet. Vår ålder definieras bara av hur långt vi är från våra originalrötter. Den äldsta i vår flock, det är den alpackan vars sinne är närmast vårt ursprung. Det spelar heller ingen roll hur många generationer som har passerat eller hur många år som vi har vandrat från vårt ursprung eller om vi är födda på en avlägsen plats, som många av oss är.

Vårt medvetande är inte definierat av tid eller av platsen där vi är födda. Alla ni människor har möjligheten att hitta djupa nivåer i ert medvetande, men det kräver vilja, tystnad och studier. Vi, alpackor, studerar inte för vi bär hela vårt medvetande med oss, precis som vi alltid har gjort. Människor lär av andra människor och över åren förändras kunskapen. Människan har ett medvetande som vi kan likna vid en trasig telefon, precis som du Maiccu upplevde som barn. Kunskapen som ni har fått med er från era förfäder och som sedan har getts vidare till barnen har förändrats helt och hållet. Allt har förändrats för det tar bara någon generation så är arvet bortglömt.

För oss alpackas är det helt annorlunda. Ingenting förändras. Vår kunskap försvinner aldrig eller förändras när den delas vidare från generation till generation, men människan är en mästare på att glömma. Du som människa kommer bara ihåg det som stöttar dina behov. Och kom ihåg, det här är inte något dömande från vår sida, det är bara ett konstaterande. Det är så här vi uppfattar hur det förhåller sig och allt är egentligen väldigt enkelt. Det är upp till dig om du behöver göra en förändring. Vem som helst av er människor kan förändra allting när som helst. Men, vi säger inte att du behöver förändra någonting. Du ska göra det du anser är bäst, alltid. Vi vill bara dela med oss av vårt perspektiv och du är helt fri att göra det du behöver göra med den kunskapen.

Alla frågor du har är inte frågor till oss, även om vi ser allt klart och tydligt. Vi vet att det är försent för människan att förändra vissa saker. Evolutionen fortskrider och vi befinner oss ombord på samma tåg som inte längre går att stoppa. Några av er vill förändra ert liv och några av er vill förändra hela världen. Vi önskar att varje enskild människa skulle vilja förändra sitt eget liv, för det är början på en förändring i det lilla likväl som en förändring för hela världen. Vi har sett hur världen förändras och vi kan klart uppfatta förändring med en förvånansvärt hög hastighet. Det sker för att vårt medvetande är och alltid har varit det samma. Vi upprepar det här, vårt budskap, för att nå fram till dig. Vi ändrar inte våra matvanor eller bidrar till mer föroreningar än vad vi gjorde för tusentals år sedan.

Men titta på människan. Ni människor skapar mer och mer sopor för varje dag. Allting i ert liv har ändrats, allt från mat till hur ni bor och så allt där mellan. Ni dränerar vår planet med era handlingar och det berör alla. De av er som agerar annorlunda och försöker att leva ett liv i medvetenhet, men samtidigt fördömer de som inte är lika medvetna. De handlingarna är dömda att misslyckas för du kan inte förändra någon med tvång. Vi, alpackorna, ska berätta något för dig som förhoppningsvis ska få dig att förstå. Inte förrän den sista personens nivå av medvetande har förändrats, så kan inte någonting förändras i din värld. Skillnaden i medvetandets nivåer är detsamma som brist på tillit eller brist på kärlek. Vi kan alla ha tillit i att allt är precis som det ska vara, just nu, i det här ögonblicket. En tro på att allt är perfekt.

Ni söker svar hos oss på många intressanta frågor. Vi har svaren, men det är försent. Om ni inte hade låtsats tappa kontakten, ungefär som en trasig telefonlinje, skulle ni ha burit med er alla generationers samlade kunskap. Då skulle allt ha varit annorlunda. Ni vill göra de rätta sakerna, men rör er framåt så snabbt med teknologi och industrin. Ni har svårt att titta tillbaka på vad som hände igår för att inte nämna hur lite ni lär er av hur era förfäder levde sitt liv för hundratals år sedan.

Högteknologi hjälper oss för ögonblicket, men upplevelsen av hur fort det går och hur lätt det går är bara skenbart. Allting är en illusion, men ni verkar uppskatta den virtuella världen ni har skapat. Alla skapar sin egen verklighet och ni har skapat en illusion som ni lever i, internet. Vi skulle vilja säga till er människor att det är exakt vad ni har åstadkommit. Och igen, det här säger vi inte för att döma eller fördöma er, men hur många gånger ska vi behöva upprepa det för att ni alla ska förstå? Ni är alla en del av vår värld, ni och vi, alla är vi en. Universum är en med allt.

Det spelar ingen roll om du är en bonde, en ingenjör, arbetslös eller miljonär. Ni är alla en och ingenting separerar er från det. Om en bonde förändrar sitt liv, förändras allas liv. Om en miljonär förändrar sitt liv så påverkas allt. Alla är lika viktiga och ingen är mer viktig än någon annan. Det här är svaret på mänsklighetens alla problem, fattigdom, försvunna ekosystem, klimatförändringar, sjukdomar, girighet och svält för att ge några exempel. Ni förändras i fel riktning, och förändrar fel saker. En del saker ni har gjort kan inte göras ogjorda under er livstid. Ni kan göra många förbättringar, men ni måste göra en förändring såväl tillsammans som hos varje individ, precis som vi gör. Men ni ser ofta inte de andra, ni ser bara er själva. Det här är förmodligen en motsägelse för er, men för oss är det kristallklart.

När en individ förstår vad de verkligen vill göra och är redo att leva ett hälsosamt och rikt liv, då är den tanken även tillgänglig för andra. När vi hittar tillbaka till varandra och hittar nycklar till vårt eget medvetande börjar vi automatiskt tänka på andra och andra börjar tänka på dig. Då känner du aldrig behovet av att förändra en annan person. Om det kommer en tid när inga onda ord sägs om någon annan eller något annat, då skulle världen redan vara förändrad. Om du förstår att det inte finns något annat än kärlek skulle du leva i en harmonisk, rik och hälsosam värld.

Det här kanske låter för enkelt, men det är så här det är. Vi har inte någon formel eller komplicerade lösningar och när det är dags för oss att lämna vår jord, så vet vi var vi ska och vad vi lämnar efter oss, precis lika lite vi hade med oss när vi kom. Precis så.

Vi är alpackas och ni är människor. Du är här för att lära och det här är en av dina lektioner. Vad du ger dig själv, ger du även till andra. Det är viktigt att veta att allt är precis som det ska vara. Du är nu mitt i ett fantastiskt sammanhang där du getts möjlighet att slutföra en uppgift och en utmaning som getts till mänskligheten. När tiden är mogen, så kommer du att hitta alla svar och förstå dem. Då kommer du att inse att det inte var så komplicerat, när allt kommer omkring.

Text: Maiccu Kostiainen
Bild: Ingela Nicklas

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn