När vi står och stampar på samma ställe eller när proffsrekryteraren från stora företaget vill hitta rätt person till rätt plats då finns det olika personlighetstest att använda sig av. Enneagrammet är ett av många som kan få dig att växa som person och öka din medvetenhet om hur andra ser på dig. Det kan vara nyckeln till ditt nya jag.

På Magasingatan i Göteborg hittar jag Comuniceras mottagning. I det gamla kaffemagasinet kommer jag in i en ombonad atmosfär och jag tillsammans med ett tjugotal andra personer slår oss ner i ett av rummen. Det är snart dags för Jonas Gåde att hålla en föreläsning om Enneagrammet. Enneagrammet som modell och som verktyg blir ju mer och mer populärt inom organisationsvärlden och även om den modellen fortfarande inte är så känd här i Sverige används den mycket i övriga Europa men även i USA, Sydamerika och Spanien. Som personlighetstest är det validerat av det Psykosometriska institutet i England. Valideringen ger Enneagrammet samma status som Meyers Briggs typindikatior MBTI som är en annan modell. Enneagrammet sätter fokus på den mänskliga naturen på ett annorlunda sätt än ett Meyer Briggs-test.

Symboler

Enneagrammet är en symbol eller figur med nio punkter och härstammar från grekiskans ord ”Ennea” som betyder nio och ”Grammos” som betyder modell. Idag är detta en symbol för den modell som visar på 9 livsstrategier/personlighetstyper. Ingen av typerna är statiska utan utvecklingsbara grundstrukturer. Man använder det bland annat som ett personlighetstest och som ett verktyg för självinsikt, utveckling och förståelse av sig själv och andra.

Söka medarbetare

Inom organisationer är det ett utmärkt verktyg för att öka självinsikten hos ledare och medarbetare. För att få ordentlig kunskap och möjlighet att använda sig av Enneagrammet är det bra att vända sig till någon som har erfarenhet och gedigen förståelse av hur det fungerar, även om det vid en första anblick av de olika personlighetstyperna verkar vara ganska enkelt att känna igen sig själv i många av de olika grundstrategierna. Jag förstår ganska snabbt av Jonas förklaringar att var och en av oss förmodligen har använt en av dessa allra mest. Antingen känner man, tänker man eller så gör man när man ställs inför en förändring.

Enneagrammets strategier – 3 triader
  • Hjärtat – Den emotionella triaden.
    Här är det hjärtats intelligens som är drivkraften, det handlar alltså om att känna.
  • Huvudet – Denmentala triaden.
    Huvudets intelligens är drivkraften här, tankar och förmågan och viljan att förstå.
  • Magen – Deninstinktiva triaden.
    Kroppens intelligens tar över och vill ha rörelse. Det handlar om att göra.

Det är alltså samma begrepp som man använder sig av inom KBT -Kognitiv Beteende Terapi. Tanke – Känsla – Handling.

Levandegöra

Jonas Gåde presenterar sig själv som mycket av en 7:a. Och när jag lyssnar på honom och senare även fördjupar mig och läser om de olika personlighetstyperna förstår jag det. Han är en ganska smal, livlig och snabbpratande person.Av de händelser som han själv berättar om blir det väldigt tydligt det där att fokus är någon annanstans än där man just är. Jonas, som själv kom i kontakt med Enneagrammet för 20 år sedan, är verkligen bra på att levandegöra de olika personlighetstyperna för oss som sitter och lyssnar. Skrattsalvorna och igenkännande leenden och även ibland högljudda stön följer om vartannat när modellen blir levandegjord. Samtidigt så blir det tydligt att detta är en modell och även om drivkraften ligger inom en viss personlighetstyp så modifieras detta med hjälp av ens egna erfarenheter och den personliga utvecklingen. Vilket tydligt visar att ingen modell är statisk.

Fakta

Enneagrammet används idag inom exempelvis psykoterapi, coachning, organisationsutveckling, föräldrautbildning och även som verktyg för andlig utveckling. Du kan hitta författare som har valt att tolka och använda denna symbol från ett kristet/andligt perspektiv eller från ett strikt psykologiskt perspektiv. Länken mellan andlighet och psykologi och Enneagrammet beskrivs i boken av Don Richard Riso och Russ Hudson om ”The Wisdom of the Enneagram”.

Den emotionella triaden

Personlighetstyperna 2, 3 och 4 som mer eller mindre medvetet styrs av sina känslor.

2:an är Hjälparen. Vill stötta andra.

En personlighetstyp som är oerhört uppmärksam på andra människors behov och mindre på sina egna. Då kärnvärderingen är ”Jag vill bli älskad” är det lätt att förstå att det här är personer som är väldigt hjälpsamma och generösa med både tid, energi och saker. De vill väldigt gärna komma nära andra människor och är ganska fysiska på så sätt att de gärna tar i andra. De kan gärna vara spindeln i nätet och anordnar gärna olika aktiviteter och fester. Gränssättning kan vara svårt eftersom de då riskerar att inte bli älskade.

3:an är Presteraren. Jag är framgångsrik och jag vill vara effektiv.

Deras kärnvärdering är ”Jag vill bli accepterad”. Inte älskad utan accepterad och gärna då också lite mer accepterad än andra. Charmiga, självsäkra och mycket driv. De vill bli sedda och kan vara ganska utmanande, de känner in vad som ligger i tiden och är även väldigt imagemedvetna och de är viktigt att ha det senaste. De upplever hela livet som en anställningsintervju. De brukar oftast vara mycket verbala, de har många kontakter och att synas i rätt sammanhang är viktigt.

4:an är Individualisten. Jag är annorlunda och jag vill ha mina egna unika uttryck.

Detta är den mest utpräglade känslomänniskan. De är känslomässiga pendlare och älskar både positiva och negativa känslor, huvudsaken är att det är känslor och inte stiltje. Deras kärnvärdering är ”Jag vill förstå mig själv”. De älskar intimitet och djup och vill gärna se sig själva som unika och speciella. Beslut kan vara svårt att ta om det inte går att känna hur det ska bli. Det betyder att fyror kan ha svårt att besluta sig för yrkesval eller rättare sagt om allt som ligger framåt i tiden och som de inte har erfarenhet av hur det känns. Har ofta ett mycket gracilt och mjukt rörelsemönster.

Den mentala triaden

Personlighetstyperna 5, 6 och 7. De styrs av det mentala för att kunna hantera sin omvärld.

5:an är Undersökaren. Jag förstår sammanhangen och vill förstå hur allt hänger ihop.

Dessa personer är intresserade av fakta. Känslomässiga argument är inte speciellt intressant. Då deras kärnvärdering är ”Jag vill ha information” är det lätt att förstå att de gärna läser instruktionsböcker enbart för nöjes skulle. Eller lagar din dator, inte för att hjälpa dig utan för att de är intresserade av hur den fungerar. Har ofta smala intressen och blir många gånger specialister. Är ofta ganska cyniker och är inte en försäljares dröm då frågorna som kommer från en 5:a oftast visar på en mycket påläst och insatt person. Tycker inte om slumpen och kan ha intressen som fågelskådning, modelljärnvägar eller varför inte schack.

6:an är den Lojale. Jag gör min plikt & är trofast och lojal.

Detta är den personlighetstyp som kan vara den svåraste att identifiera. Det är en person som trivs väldigt bra i grupper och de är mycket bra på att samarbeta. Då de tillhör den mentala triaden använder de sina tankar men de är också väldigt osäkra på att dessa tankar är de rätta tankarna, vilket gör att de är mycket osäkra och gör sällan något på eget initiativ. De tar gärna order och de vill väldigt gärna ha order så att de är säkra på att allt blir rätt. De tycker om det lilla i livet och vill hellre spela krocket med familjen än att ta en helikoptertur. De sitter väldigt sällan ensamma hemma utan trivs bäst i släkt och vänners kök. Mycket pålitliga och kommer alltid i tid. Kärnvärderingen är Jag vill känna mig säker.

7:an är Entusiasten. Jag är lycklig och vill vara trevlig.

Här har vi den person som har överskott på handling. Gör för mycket och tänker för lite. Optimistiska personer som söker glädje och lycka. De kan ofta tappa fokus på målen eftersom själva resan är det som är det mest intressanta. Lika lätt som det är för en mal att dras mot ljuset, lika lätt är det för en 7:a att bli distraherad av något än vad de håller på med just för tillfället. Det här är personer som alltid har ont om tid och de ber ogärna om någon annans råd. Gillar förändringar. Ganska ryckiga i sitt rörelsemönster och de pratar, rör sig, äter snabbt. Har oftast ett ungt utseende.

Den instinktiva triaden

Personlighetstyperna 8, 9 & 1. De styrs av sin magkänsla och behovet av att göra.

8:an är Ledaren. Jag är stark och jag vill vara rättvis.

Här har vi personer som oftast pekar med hela handen. De är ganska lätta att känna igen, de är energiska, rättframma och ärliga. De kämpar för det som de tror på och kan använda sig av ilska som ett ganska vanligt uttrycksmedel. Livet är en kamp i mentalitet och de driver även sig själva hårt. Då de vill vara starka undviker de både sin egen såväl som andras svaghet och de har en tendens till att objektifiera sin omgivning. Naturliga ledartyper med likaså en naturlig pondus och de utmärker sig ofta.

9:an är Fredsmäklaren. Jag är nöjd och jag vill skapa fred.

Här hittar vi medlaren, personer som är anpassningsbara, naturmänniskor som har lätt för att prioritera behoven hos andra människor. Mycket tålmodiga och de har en förmåga att få andra känna sig sedda och hörda. Varma, vänliga och optimistiska. De är inte mycket för att gå ner i detaljer utan är bättre på att skaffa sig en helhetsbild, de kan se saker från många olika perspektiv. Då de strävar efter att vara nöjda och vara i sin egen harmoni så undviker de gärna att ta tag i sådant som kan innebära konflikter.

1:an är Förbättraren.

Jag har rätt och jag vill rätta till och förbättra. Den självkontrollerande, planerande och pedantiska personlighetstypen. Här är ordning och reda. Tider och avtal hålls. Mjölken står på rätt plats i kylen och skorna är putsade. Mycket effektiva och har en stark känsla för rätt och fel. Ettor har alltid rätt och är försedda med en inre domstol som tar ställning till allt de möter. Oftast tar de mycket ansvar och är något av en idealist. Sinne för detaljer. Mycket visuella personer.

Text Malou Thorman

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn