På många olika sätt använder man sig av de personliga styrskorna och svagheterna inom den personliga utvecklingen. Du kan hitta många övningar som handlar om att du ska lista och gradera detta på olika sätt. Även vi här på Ascala tycker att man ska använda sig av olika sätt att lista upp egenskaper och vi ger här ett exempel på hur man kan göra.

Ofta tänker vi på oss själva i negativa eller positiva termer och låter det vara med det. Svart eller vitt. Är det en negativ egenskap försöker vi arbeta bort den eller så försöker vi acceptera den eller negligera den helt enkelt. Är det en positiv egenskap, klappar vi oss själva på axeln och försöker komma ihåg att tänka på att vi har den egenskapen för att lyfta oss själva då och då och i andra fall använder vi den för mycket.

Vad vi vill lyfta fram är balans. För att må bra och känna tillfredsställelse är det viktigt att vi har balans i tillvaron och det gäller även om hur vi tänker och känner runt oss själva. Kan vi undvika detta dåliga samvete av det som vi upplever som dåliga sidor, dåliga egenskaper, om vi kan förändra vårt sätt att uppleva det? Går det att hitta ett bra sätt att förhålla sig till de egna egenskaperna utan att behöva trycka tillbaka, förkasta eller på andra, ibland negativa, sätt att arbeta bort detta? Kan det exempelvis vara så att din bästa egenskap också är din värsta?

Så här kan du göra:

Om du listar egenskapen självständig som positiv, kan den sämsta egenskapen vara att du har svårt för att ta emot hjälp och att du väldigt gärna vill göra saker på ditt sätt?

Har du empatisk och medkännande som bästa egenskap? Är din sämsta då medlidande? Kan det då hända att du går så upp i din känsla att du tappar din förmåga att sätta gränser för andra och tar på dig andra personers känslor och upplevelser?

Om du tänker på det sättet som vi beskriver här ovan behöver du inte kämpa med att förklara, slåss med ditt dåliga samvete eller få en känsla som är belastad med negativ energi. Du kan istället arbeta med att få balans. På en skala från ett till tio arbetar du för att hamna någonstans så nära mitten som möjligt i stället.

Ett positivt tänkande kan göra att:
  • Din sämsta egenskap är en grund för din bästa.
  • Din bästa egenskap kan ge dig en möjlighet att arbeta med din sämsta

På samma sätt kan du arbeta med exempelvis upplevelser från din barndom eller andra erfarenheter som du anser är belastande för dig. Försök hitta det som har gett en positiv effekt av din upplevelse för att förändra och förhindra att du går omkring och bär på en mycket tung och negativ ryggsäck. Det innebär inte att du på något sätt ska förringa din upplevelse av det som du ser som en ganska tung bit av ditt liv, utan enbart att det finns något av detta som du eventuellt kan använda dig av så att det blir mindre tungt att bära.

Text: Malou Thorman

(Ursprungligen ur Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn