Jag läste original manuskriptet till den första utgåvan av min bok Berget – Vägen till frihet häromdagen. Ett kapitel handlar om ett möte med en utomjording. När jag skrev texten trodde jag att det bara handlade om en meditationsupplevelse. När jag läste den nu insåg jag att det faktiskt hade koppling till forskningen kring sinnet som jag gjorde i Kina för några år sen. Det jag trodde att jag hade insett för bara några år sen hade jag alltså insett redan många år tidigare. Det här öppnade en ny dörr och jag insåg att jag hade nytt material att skriva om. Vad är denna andevärld vi pratar om? Vad är dessa högre dimensioner? Vad är deras syfte?

Det jag skulle vilja dela med er är vad jag insåg efter forskningen i Kina och hur det är sammankopplat med mina tidigare upplevelser, vilket jag anser är en slags teknologi som kommer att föra oss in i framtiden. Det hela är kopplat till kvantfysik.

Jag vill börja med att dela kapitlet jag nämner ovan med er.

När Ascala tänkte alstrade han energi, som strålade från hans händer ut i universum. Vi klättrade in i tunneln, som ljusstrålen skapade, och reste med tankens hastighet. På ett ögonblick närmade sig resan sitt slut, och kraften som bar oss minskade.

Framför oss låg något som såg ut som en rymdstation, och den signalerade att vi fick komma ombord. Ljusstrålen, som burit oss, anslöt till skeppets mottagande ljus. När vi gick in möttes vi av en sjudande aktivitet. Snabbt visades vi till något som verkade vara en kommandocentral. En kunglig person, som presenterade sig som kapten, antydde att han personligen ville leda visningen. Ascala uppmanade mig att inte spilla någon tid, tidsföljden var ytterst viktig. Personalen hade mycket annat att göra. När kaptenen med stor vördnad berättade om sitt skepp kunde jag se den kärlek och respekt, som på ett mästerligt sätt gjorde att detta komplexa stycke teknologi kunde fullgöra sina uppgifter.
– Ja, nickade han, när jag förutsåg hans tankar. Vårt arbete är att övervaka jordens medvetande, ditt medvetande. Om vi upptäcker att det finns obalans i någon del av ditt energifält eller i din omgivning kan vi använda oss av någon av de många universella teknologier vi har tillgång till för att varna dig för möjliga faror. Från den här stationen styr vi också de energistrålar som vi skickar till ditt medvetande för att förhoppningsvis på sikt kunna rätta till obalansen, oavsett vad den beror på. Inte ens den minsta detalj undgår oss, varken tankar, ord eller handlingar. Det är ibland med sorg som vi här uppifrån ser den förödelse som människornas tankar orsakar. Allt sänds tillbaka genom det universella medvetandet för att lagras i tidens minnesbank. Därmed skapas ett mönster av kommande händelser. När du lämnade din jordiska kropp spårade vår ”radar” dig och följde dig på din resa genom de olika dimensionerna fram till det här ögonblicket.
– Hur är det möjligt för ett rymdskepp att resa över så stora avstånd? frågade jag ödmjukt, väl medveten om att mina kunskaper på det naturvetenskapliga och tekniska området var nästan obefintliga. I skolan hade jag verkligen inte varit lärarnas favorit i de ämnena.

Min fråga träffade tydligen en känslig punkt för kaptenen svarade entusiastiskt:
– Tänk dig att ett stycke massiv materia, till exempel ett föremål av metall, plast eller trä, har inbyggda sensorer. När detta föremål färdas genom de dimensioner du känner till som den yttre rymden, kommer det in i en annan atmosfär. Sensorerna sänder då omedelbart signaler till föremålets molekylära struktur så att molekylernas inre sammansättning kan förändras. Därmed ändras automatiskt även den yttre formen så att den överensstämmer med den atmosfär den färdas igenom.
– Jag tror jag förstår, svarade jag.

Han uppvisade det tålamod, som bara utmärker en erfaren lärare, som i åratal undervisat oförstående elever. Han gjorde en jämförelse:
– Det påminner om dina egna inre psykiska sensorer – intuitionen. När du reste genom de olika energifälten sände sensorerna signaler till ditt medvetande så att ditt intellekt kunde utvärdera vad som hände. Därför blev du ombedd att ändra dina invanda tankemönster så att du också skulle kunna fortsätta resa genom de olika formerna av dagsmedvetande.

Så här långt i äventyret började min hjärna värka. Ascala och jag tackade kaptenen och hans besättning för insikterna de delat med oss. En dörr gled upp och vi anslöt till vår egen ljusstråle.
– Ett steg till och sedan är det dags för dig att återvända hem, sade Ascala.

Än en gång färdades vi längs kommunikationsstrålen, som tog oss genom en värld av mystiska symboler…

Terry Evans

Föregående artikelFörnimmelser från andra sidan
Nästa artikelParanormala upplevelser i Sydafrika
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

2 KOMMENTARER

    • I would like to ask you a question then, Helen. Is it aliens or is it spirit? What is your opinion? Thank you! /Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn