Om vi kan ta till oss att vi alla är ett. Att våra själar/högre jag är ett och samma medvetande. Att vi är det kollektiva medvetande som allt är uppbyggt från. Samma ursprungskälla. Var befinner vi oss då i vår världsuppfattning? Fundera på vad du känner att du kan ta till dig av den teorin.

Att lyssna på intuitionen – som är impulser och vägledning från själen/vårt högre jag, som är sammanbundet med allt och alla. Det är som att lära sig ett nytt språk. Ett språk, som när det utvecklas, ger oss tillgång till vårt kollektiva högre medvetande. Men som också, efter övning, kan ge oss tillgång till, och kontakt med vilka andar som helst, som befinner sig på andra sidan. Eftersom allt och alla är ett och samma.

När vi utför en privatsittning och höjer oss till själens nivå (med hjälp av bergsmeditationen) kan vi alltså kommunicera med vår egen själ eller vilken annan själ/medvetenhet som helst. Den medvetenhet som väljer att kontakta oss.

Det här fungerar eftersom vi faktiskt, på ett djupare plan, talar med oss själva. En annan del av vårt medvetande som har en annan erfarenhet av livet på jorden, än vi själva. Men likväl en del av oss.

Återigen, våra själar är en och samma medvetenhet, men med olika erfarenheter och kunskaper som vi förvärvat under många liv, både här och på andra sidan.

Vi är en del av Universum, Gud, Livsenergin, Den högre intelligensen dvs Alltings ursprung.

Vår själ och vårt ego, är en del utav detta där varje del är komplett. Det är därför vi har all kunskap inom oss. Men utan praktisk erfarenhet och verkliga insikter kan vi inte helt ta till oss denna kunskap på djupet. Därför behöver vi inkarnera på jorden, eller någon annan planet, för att lära oss och förstå på ett mer praktiskt och konkret sätt.

Och här kommer egot in. Vi behöver egot för att kunna manifestera oss på jorden, med dess tröga energi. Vi behöver en kropp för att kunna skaffa oss de praktiska erfarenheter vi behöver för vår djupare förståelse för oss själva och allt annat.

Egot är en del av oss. Utan egot inget liv på jorden. Utan själen kan inte egot finnas till och leva. Vi har alltså ett ömsesidigt beroende av varandra. Men om vi låter egot få växa sig alltför starkt, om vi inte lär oss att hantera egots vilja och smarta manipulerande, går vi vilse och riskerar att glömma varför vi inkarnerat. Vi glömmer den livsväg vi planerat och låter egot överskugga vår sanna väg.

Nyckelordet är medvetande. Medvetande om vad som händer, hur det fungerar och vad vi behöver göra för att inte hamna i egots fälla och låta oss bli förblindade av rikedom och berömmelse.

Det nödvändiga samspelet mellan Egot och Själen yttrar sig på det viset att egot uppträder som vår inre  kritiker. Egot är också den som skapar alla situationer där vi får chansen att lära och rätta till.

Om vi grovt delar in egot och själens egenskaper, så är egot den negativa, den besvärliga som alltid vill ha rätt som alltid vill få en fördel i alla situationer.

Själen är den som är positiv, alltid vill se något gott i allt och alla.

Det vi måste göra är att se till att förstå och ta till oss bådas egenskaper. Båda två vill faktiskt se oss växa, men på olika plan. Egot är inställt på egen vinning, vill vara bäst och störst och vackrast. Ha mest prylar, kunna briljera med all kunskap som intresserar och som behövs i en given situation.

Själen är den som söker genuin insikt och förståelse, den som är ödmjuk och inkännande. Själen vill allt och alla gott, inklusive dig själv. Själen kan aldrig göra något som skadar dig.Egot däremot hyser inga betänkligheter, om det innebär lidande för att vinna någonting, så kan det tänkas att egot väljer den vägen ändå.

Det är faktiskt egots roll att skapa dessa situationer, där vi som själen får en chans att välja det som är gott och bra och främjar vårt högsta bästa. Egot utmanar själen att tänka. Det handlar om vår inre utveckling som pågår hela livet. Vi gör misstag, absolut, men det är en del av vår lärdom.

Sammanfattningsvis ska vi lyssna på egot och själen och förhoppningsvis välja det som är gott och humant för oss själva och resten av mänskligheten. Krama ditt ego ibland och tacka för de lärdomar du får, men håll det samtidigt i schack.

Ingela Collin Lendin
Lärare och medium vid kursgården Gamla Byskolan
www.maginas.se

Föregående artikelKan ett medium hjälpa till att lösa olösta mysterier?
Nästa artikelAtt känna känslor är naturligt, eller?
Mitt namn är Ingela Collin, och jag arbetar som husets medium på Terry Evans kursgård. När Terry har kurser på gården så finns jag där för att erbjuda healing eller privatsittning, eller bara ett samtal om mediala funderingar och upplevelser. Jag arbetar under mitt eget företag, Maginas, och tar även emot klienter från hela landet som ringt och bokat en tid. Förutom arbetet på kursgården kan man också boka mig för medial undersökning och husrening. Jag är också kursledare i Healing och Mediumskap. Jag är medlem i Barnens Röst, och finns även där som en resurs för samtal om barns mediala upplevelser, och föräldrars roll i detta sammanhang. Jag har arbetat med healing i cirka 20 år och utfört mediala sittningar i cirka nio år nu. Jag älskar mitt arbete som ger mig minst lika mycket som klienten. Det utvecklas ständigt, nya insikter och upplevelser gör arbetet levande och kreativt. Jag har kommit att älska att vara kursledare i Healing och Mediumskap. Att se människor växa och upptäcka sin potential är underbart.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn