Under alla mina år som medium har jag träffat otaliga människor som har kommit till mig för att finna lösningar på sina problem. Med all respekt, många av dem har inte insett att de livssituationer vi befinner oss i eller svaren vi söker är en process. Jag har insett att jag måste vända mig inåt, för svaret eller lösningen jag söker finns inom mig, men det presenteras inte alltid på ett sätt som mitt ego är redo att acceptera. Vi människor vill inte alltid ta ansvar för oss själva. Vi vill inte lägga ner tiden eller arbetet för att nå en lösning, som kan frigöra oss från dilemmat vi befinner oss i.

Som medium har jag ofta varit måltavla för andras besvikelse och frustration, för att jag inte har kunnat ge dem de svar de har velat ha eller en lösning på deras problem. Ibland har jag däremot kunnat erbjuda en nyckel som skulle kunna hjälpa personen att ta de första stegen mot en lösning, men många har varit tveksamma till att lyssna och agera utifrån det. Det är förbluffande hur många människor lägger över ansvaret på andra, som de anser ska hjälpa dem ur deras livskriser, när de själva har misslyckats att inse att situationen de befinner sig i är ett resultat av självförnekande.

En del människor är av åsikten att medium har svaret på allt. Som jag har sagt tidigare så har det aldrig varit min erfarenhet. Väldigt ofta möter jag människor som jag inte kan hjälpa i alla hänseenden, så ibland hänvisar jag dem till andra som har expertis och kunskap att hjälpa personen att ta nästa steg. Många har då tagit tillfället i akt och sökt den hjälp de har behövt för att komma ett steg närmare att lösa krisen de befinner sig i.

’’Att ta personligt ansvar är att möta sig själv och acceptera sig själv så som man verkligen är.

Sedan finns det dem som envist vägrar att lyssna, för att de inte vill möta sig själva och ta sitt ansvar för att finna en lösning. Jag har känt personer som vänt sig till en terapeut, för att sedan gå till ett medium eller en healer och sedan upprepar detta mönster om och om igen. Men det har inte gjort någon skillnad eller hjälpt personen, eftersom personen väljer att lägga skulden för sin situation på någon annan. De vill inte ta ansvar för sitt eget liv.

Jag tycker att det är väldigt sorgligt att se när människor blir offer för sitt eget ego eller arrogans. Att ta personligt ansvar är att möta sig själv och acceptera sig själv så som man verkligen är. Enligt min mening är det inte förrän du börjar göra det som du finner en tillfredställande lösning. När du möter dig själv så som du verkligen är hittar du ditt mod och det är då du kan komma i kontakt med ljuset och kärleken, som så många människor pratar om men inte riktigt förstår. Om du till exempel anser att du är en ljusarbetare, då måste du vara medveten om att ljuset vet så mycket bättre än du, men det kan inte hjälpa dig om du inte vill samarbeta med det. De som vägrar lämna sitt föråldrade tänkesätt kommer bara att sjunka djupare och djupare ner i sitt mörker. Deras egna självdestruktiva natur tar över och blir det som dominerar dem.

’’Jag anser att alla människor har ljus och mörker inom sig. 

Varje situation vi befinner oss i är ett tillfälle att lära oss något om oss själva, för att bli mer känslomässigt intelligenta i vårt sätt att hantera det dagliga livet. Så varje gång du skyller på någon annan, genom skvaller eller förtal, det enda du försöker göra då är att sänka andra människor. I slutända blir du bara ett offer själv, det är en universell lag. Jag anser att vi har ett stort ansvar för vårt öde och vad vi blir. Jag anser att alla människor har ljus och mörker inom sig.

När du söker efter snabba lösningar och snabba svar fråga dig själv: Vilket ansvar kan jag ta för att lösa detta och finna de svar jag behöver för att få större livskvalitet, så att den högre makt jag tror på kan beröra mig med sitt ljus och sin kärlek? Mitt sätt att försöka göra detta är att säga till den Gud jag tror på: Visa mig vad det är som hindrar mig från att finna svaren jag behöver.

Jag ser fram emot att höra era kommentarer!

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn