LÄS MER OM VÅRA KURSER
Shadow
Slider

Våra kurser

På alla kurser används Terrys metod Bergsmeditationen som verktyg för personlig utveckling samt för att öppna upp och stänga ner till andevärlden. För att kunna delta på våra kurser måste du vara minst 18 år.

På Terrys kurser finns alltid tolk närvarande och översätter från engelska till svenska.

Vår-, sommar-, höst- och vintervecka

En femdagarskurs avsedd att öppna inre dörrar inom områdena personlig utveckling, inre potential och medial förmåga utifrån individens behov. Vi kommer att använda oss av Bergsmeditationen som verktyg.

Att lära sig förstå mediala upplevelser (psychic experiences)

Den här kursen är baserad på många av de frågor som Terry Evans har fått från människor, som inte vet hur de ska hantera sina upplevelser eller vad de egentligen betyder. För vissa kan detta orsaka kaos i vardagen, och ibland går det så långt att dessa människor förlorar sin personliga identitet.

Ledarskap och intuition med Terry Evans

En kurs som riktar sig till dig som redan arbetar med grupper eller i situationer där du kommer i kontakt med människor.

Medial undersökning och rening

Denna utbildning riktar sig till medium som gått den grundläggande mediumutbildningen för Terry Evans. För att vara kvalificerad till att ansöka till denna utbildning krävs att du har minst två års erfarenhet av professionellt medialt arbete…

Intuition och mentalt mediumskap

Det här är en utbildning i intuition och mentalt mediumskap med totalt fyra kursdelar fördelade över cirka två år. Utbildningen riktar sig bland annat till blivande medium…

Personlig utveckling med bergsmeditationen som redskap

Detta är en ny kurs inom personlig utveckling. Jag kommer inte att fortsätta arbeta med kursen ”Personlig utveckling och Intuition” som jag har lärt ut i många år.

Upptäck ditt livs syfte – med Ascala frekvenshealing

Syftet med den här kursen är att hjälpa deltagarna att utveckla en bättre kontakt med sig själva för att förstå sitt livs syfte. Det är många som upplever att de har kört fast i livet och inte kommer vidare. Här ges du en möjlighet att hitta en nyckel, som kan hjälpa dig att komma vidare. Du får ett tillfälle att upptäcka vem du är och hur du kan uppfylla ditt själsliga uppdrag.

Personlig Utveckling, Intuition och Mediumskap med Helen Engström

Denna kurs består av fyra delar fördelade på cirka två år. Den riktar sig till dig, som önskar att få en djupare kännedom om dig själv, men som också har önskan om att arbeta med mentalt mediumskap. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna utbildning, likväl så kan du ha tidigare erfarenhet.