KURSVILLKOR
Shadow
Slider

Kursvillkor

Om du har en medicinsk historik, som inneburit att du behövt psykiatrisk hjälp eller genomgå något slags psykologiskt behandlingsprogram, vill vi råda dig att konsultera din läkare eller psykolog innan du går någon kurs hos oss. Våra kurser skall ej ses som behandlingsprogram.

Kursanmälan

Kursanmälan sker genom att du får en inbjudan och en faktura för den kurs du anmält intresse till. Fakturan ska vara betald 30 dagar innan kursstart om inget annat angivits. I och med att du gör en inbetalning till kurs godkänner du våra villkor.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 4 veckor innan kursstart drar vi av 500 kr* från kursavgiften (administrativa omkostnader), resterande del återbetalas till dig. Vid avbokning 4 veckor innan kursstart eller senare återbetalas inte kursavgiften annat än vid sjukdom, läkarintyg krävs. Även här drar vi av 500 kr* (administrativa omkostnader), resterande del återbetalas till dig.

Om du tackar nej till erbjuden kurs men vill gå vid ett annat tillfälle hamnar du sist på intresselistan för aktuell kurs. Skulle intresselistan vara stängd måste du vänta till den åter öppnar och komma in med en ny intresseanmälan då.

Åldersgräns

Minst 18 år.

Dina uppgifter

Dina adress- & telefonuppgifter kommer att delas med de andra deltagarna i kursen. Om du inte vill att detta sker meddela det på första inbetalningen eller kontakta oss innan betalning sker.

Allergier

Parfymer/rakvatten är inte tillåtet att använda under kursen av hänsyn till allergiker.
Övrig information, kost

Vi kan bara ta hänsyn till gluten och laktos intolerans, vegan och vegetarisk kost i vårt kök. Vi kan inte tillgodose speciell ”kur-kost” eller tillfällig diet. Dessa önskemål meddelas minst en månad före kursstart. Vi förväntar oss att den som beställt specialkost äter den kosten, eftersom portionerna är planerade efter antalet deltagare.

OBS!

  • Ingen alkoholförtäring är tillåten under kursen
  • Kvarglömda saker sparas två månader efter avslutad kurs

* Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.