Privatsittning

Syftet med en privatsittning är att ge bevis på liv efter döden. Nära och kära, släkt och vänner, som inte finns med oss längre, kan ta kontakt med dig via ett medium. Det kan vara vem som helst, som har haft någon form av relation till dig. Det är alltid andevärlden som bestämmer vem som kommer igenom och lämnar budskap till dig. De vet vad som är viktigt att förmedla till dig där du befinner dig i ditt liv.

Terry Evans använder engelska när han arbetar. Tänk därför på att du kan missa viktig information om du inte förstår alla ord som används. Meddela om du vill ha svensk tolk närvarande under sittningen när du bokar tid.

Terry Evans tar bara emot personer över 18 år.

OBS! Under rådande omständigheter med Covid19 sker alla privatsittningar via Skype eller telefon.

Medialt samtal

Behöver du hjälp att förstå paranormala upplevelser eller liknande? Vill du ha vägledning för att förstå dina egna förmågor bättre, eller upplever du att du har kört fast i din mediala utveckling? Den här typen av konsultation kan hjälpa dig förstå vad det är du upplever och syftet med det. En del kan också uppleva att de får bättre struktur på sina egna tankar. Det här kan även vara ett bra tillfälle att skifta fokus, kanske erbjuds du en ny riktning, något du inte har funderat på tidigare.

Terry Evans använder engelska när han arbetar. Tänk därför på att du kan missa viktig information om du inte förstår alla ord som används. Meddela om du vill ha svensk tolk närvarande under det mediala samtalet när du bokar tid.

Bokning & kontakt

Bokning av privatsittning eller ett privat samtal med Terry Evans sker via vår webbutik.

Tid: 30 minuter
Pris: 1 250kr

Du är välkommen att spela in privatsittningen på din mobiltelefon.

OBS! Under rådande omständigheter med Covid-19 sker alla samtal via Skype eller telefon.

Kontakta vårt kontor för mer information:

Tele: 0725-19 15 77
Email: info@creativexperiences.com

Avbokning

Du har enligt distansavtalslagen rätt att avboka privatsittning utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton dagar från det att beställningen gjorts. Meddela Creative Experiences Terry Evans AB. Telefonnummer och e-postadress finns med i vårt utskick och på vår hemsida under fliken ”Om oss” och ”Kontaktinformation”.

Vid avbokning senare än fjorton dagar kommer vi att debitera en avbokningskostnad på 120 kronor, om avbokningen sker senast 48 timmar innan privatsittningen skulle utföras. Vid avbokning senare än 48 timmar innan privatsittningen sker ingen återbetalning.

Fullständiga köpvillkor hittar du här.

Terry Evans

Vem är Terry Evans?

Terry Evans kommer ursprungligen från Storbritannien och växte upp i den lilla orten Carshalton, söder om London. Grunden för hans arbete som medium baseras på Spiritualists’ National Unions filosofi. Det centrala i denna filosofi är att det finns liv efter döden. Mediets uppgift är att låta sig användas som en neutral länk mellan ”andra sidan” eller andevärlden, som det också kallas, och vardagsverkligheten i det här livet. När denna länk skapats börjar andekontakten (den avlidna personen), som ofta är en släkting eller en vän, att ge mottagaren bevis på sin fortsatta existens på en annan medvetandenivå.

Terry Evans har mer än 45 års erfarenhet av arbetet som medium. Vid 22 års ålder började han sin utbildning vid Claphams Spiritualistiska Kyrka i södra London.

År 1985, tilldelades han ett utbildningscertifikat som examinerad talare och demonstratör.

Terry Evans lever och verkar i Sverige, vilket han gjort sedan mitten av nittiotalet.

Läs mer om Terry Evans här