VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Shadow
Slider

Kursgården Gamla Byskolan

Gamla Byskolan var tidigare den lokala byskolan för de som bodde i Fanthyttan och dess närområde. Därför har vi strävat efter att bibehålla mycket av dess originalkaraktär när vi utvecklat den till ett kurs- och retreatcenter. Gården är belägen i en vacker del av Bergslagen.

Välkommen till Gamla Byskolan och Terry Evans

Mer information

Telefon: 0581-519 00

Öppettider

Måndag till fredag: 08:15 – 16:15

Gamla Byskolan – nu och då

Gamla Byskolan var tidigare den lokala byskolan för de som bodde i Fanthyttan och dess närområde. Därför har vi strävat efter att bibehålla mycket av dess originalkaraktär när vi utvecklat den till ett kurs- och retreatcenter. Gården är belägen i en vacker del av Bergslagen.

Skolan uppfördes någon gång mellan 1855-1859. Den bestod då av två lärosalar och en lägenhet med två rum och kök samt en lägenhet med ett rum och kök.

Trädgården

När Terry våren 2005 köpte kursgården, den gamla byskolan här i Fanthyttan, var det nog ingen som kunde föreställa sig att trädgården någonsin skulle kunna se ut som den gör idag. Där det idag är en stor gräsmatta fanns då en fotbollsplan, stora träd hade vuxit in på gården. Terry såg möjligheten till en underbar plats vilket det idag förvandlats till. Han började med att ta bort fotbollsplanen, gräsmatta såddes, rabatter grävdes och tanken på en damm föddes. Dammen är idag en central plats i trädgården och betyder mycket för oss. Den är välsignad av en munk till minne av tsunamins offer.

Trädgården inbjuder idag lugn och avskildhet men samtidigt finns möjligheter till aktiviteter och rekreation. Till minne av alla barn som vistats här under årtionden har gungorna sparats på gården.

Nyligen har trädgården utökats med en grillstuga som kan användas av gäster vid konferenser, retreater mm. Trädgården fyller ett syfte och ger gästens en helhetsupplevelse här.