För mig och de andra sju kvinnorna startade dagen med en meditation. En meditation som gjorde att vi fick möjlighet att gå ner i varv och komma till ro. Vi fick helt enkelt en möjlighet att gå till vårt inre centrum och utifrån rätt förutsättningar hitta TAO, livets hemlighet, tillsammans med föreläsaren Birgitta Tryberg.

Den enda egentliga kunskap som jag har av Tao kommer från den lilla fantastiska och i mitt tycke helt underbara Nalle Puh. Någonstans har jag fått för mig att Tao handlar om enkelhet, om det som är det självklara och vanliga i livet. Att det mer är en livsfilosofi, ett sätt att leva sitt liv än en religion. Och det är vad jag tycker Puh gör, han lever sitt liv utifrån sitt perspektiv, han gör inget väsen av sig och ändå syns och märks han. Nalle Puh, han bara är.

Birgitta Tryberg arbetar med Feng Shui och har gjort så sedan 20 år tillbaka. Tre böcker inom detta ämne har hon hunnit med och hon har gett åtskilliga föreläsningar och kurser. Hon är nu delvis bosatt i Frankrike där hon även erbjuder kurser inom både Feng Shui och Tao.

Livets hemligheter
TAO är den perfekta och självklara fortsättningen på Feng Shui. Feng Shui stärker människan i det yttre rummet och TAO vägleder inom det inre. TAO möblerar dina tankar såsom Feng Shui möblerar i rummet. TAO är en livsfilosofi, det är ingen religion. Inom Taoismen finns inga ledare, inga heliga platser.
Det finns inte heller något regelverk, inga synder och du kan inte göra fel. TAO är svaret på livets hemlighet.
Det låter enkelt, frågan är om det är lika enkelt? Jag funderar på hur lätt det är att ta till sig en livsstil som innebär att du ska lämna ifrån dig ditt invanda sätt att använda din hjärna? För visst är det så att vi är vana vid att analysera och problematisera det som hamnar framför våra sinnen? Vi ska ha ett svar på alla våra varför-frågor.

När jag börjar gräva efter information inser jag snabbt att Tao handlar mer om att stiga åt sidan än att konfrontera och det är även det som Birgitta pratar om. Det handlar om att vara under radarn. Att inte synas, att inte sticka ut. Att vara vardaglig, enligt Birgitta Tryberg.

Yin och Yang
Inte precis det som vi är vana vid idag. Individualism är väl det rådande klimatet i våra tider? Anti-Jantelagarna kan du läsa om i var och vartannat inlägg på internet. Inte för att det skulle vara mer rätt inom Taoismen att lyda under Jante-lagarna utan snarare att Anti-Jante lagarna mer propagerar för att du ska tala om hur bra du är, hur mycket du är värd och att du är unik. Att vara under radarn är inte precis vad det förespråkar.

Med Tao som inspirationskälla blir du en bättre människa idag, än du var igår. När du praktiserar Tao skruvar du upp volymen på ditt sanna jag och Tao visar hur du förändrar ditt liv genom att förändra dina tankar.

Vad är då Tao? Tao har sina rötter för mer än 2500 år sedan i Kina. Det är mer en filosofi än en religion och detta är egentligen allt som man kan beskriva om Taoismen. Tao går inte att beskriva och/eller definiera. Ju mer du definierar desto mindre Tao. Tao är allt. Tao är utan början och utan slut. Ju mer du tänker på vad Tao är desto längre kommer du ifrån Tao. Ordet Tao är inte Tao och det går inte heller att förstå Tao med ord. Tao finns över, under och bakom orden.

Ur Tao uppstod tiden, så Tao finns bakom tiden, innan tiden och efter tiden. Tao är urkraften i universum och Tao är uppbyggd av Yin och Yang. Lao Tzu heter den man som har författat de 81 verser som finns i skriften ”Tao te ching”. Utifrån denna skrift sägs Taoismen komma. En skrift som är ett sätt att beskriva det som inte går att beskriva. Birgitta använder sig av en översättning av dessa verser som är skriven av Wayne W Dyer. Boken heter ”Change your thoughts, Change your life ”.

Det tomma innehållet
Att leva med Tao är att följa ett mjukt flöde, anser Birgitta.
Kanske kan man förklara att leva med Tao är som att följa minsta motståndets väg. Det är som vattnet i en flod. Finns det en stor sten i dess väg, stannar det inte upp och försöker kämpa sig igenom stenen, det flödar runt och hittar andra vägar så att den kan fortsätta sin resa.

Ju mer ingrepp som vi gör desto mer förlorar vi den naturliga balansen som styrs av universums lagar. Att tvinga sig fram stör den naturliga balansen och hör ihop med tomhet och tystnad, som Birgitta pratar om.
Detta gäller även ditt eget sinne.
Man pratar om det ”tomma innehållet” inom Tao. Genom att ständigt vara analyserande, kategorisera och vara fylld med tankar hindrar du dig själv att se det som verkligen finns.

Det finns en kinesiskt ordspråk som passar

in i denna tanke:

”To attain knowledge
add something every day ….

…. to attain wisdom
remove something every day”

”För att nå kunskap,
lägg till något varje dag

för att nå visdom,
ta bort något varje dag”

Birgitta säger något liknande:

– Utvecklas genom att göra dig av med saker. Det handlar om att prioritera livet eller alla
begär. Det är inte sakerna eller längtan till alla prylar som håller dig borta från Tao. Det är
bandet till dessa saker som håller dig fast. Tao handlar inte om att det är fint och vackert att vara fattig och inte heller om det skulle vara bättre att vara rik. Man ska inte identifiera
sig med föremålen, inte klamra sig fast eller ha ett behov av att äga. När du är fri från ditt
behov kan du också njuta av dem.
När du ger en skål i gåva. Värdera inte skålen, värdet är i givandet. Att plocka bort saker betyder även att plocka bort tankar som du kan ha om dig själv. Att inte göra sig förmer, men inte heller förminska sig själv gentemot andra.

Hitta frid och njutning
Enligt ”Tao te ching” ska man uppträda okonstlat och värna om det som är enkelt, inte tro att man kan uträtta storverk och inte önska sig mycket. Vid ett första ögonkast kan man tro att det här handlar om att inte göra något annat än att förminska sig själv, inte vilja ha något överhuvudtaget och bara hålla sig lugn och i bakgrunden.
Men min slutsats är att det handlar om att hitta frid och njutning precis där du är. Du får precis det du behöver när du inser ditt eget värde. Gör du detta behöver du inte argumentera för dig själv, du behöver inte framhäva dig själv. Du behöver inte heller äga alla dessa statusprylar men du kan lika gärna göra det om du inte låter dem äga dig. Att vara rik är helt okej så länge pengarna inte är din herre. Den som inte söker överflöd kommer att upptäcka att den ständigt blir förnyad. Och bara den som kan avstå har möjlighet att ta till sig det som betyder något.

Att vila i ovisshet
Birgitta menar:
– Hela tanken i taoismen handlar om att tryggheten föds ur ovissheten. Att vila i ovisshet om framtiden, jobbet, lönen, bostaden och alla ’yttre attribut’ leder till total tillit och trygghet. Agera utifrån ditt hjärta, utifrån kärlek. Att vara fri från behov av att framhäva sig själv är att hitta tillhörighet. Att känna att du är en del av alltet.
– Synkronicitet är starkt förknippat med den taoistiska livsstilen. När jag flyter med i det livet som ges mig, så vecklar livet ut sig och leder mig på samma sätt som livet utvecklade sig i fosterstadiet. Skapelsen pågår ju inte endast innan vi föds, den pågår varje sekund ända till sista andetaget. Genom att försöka följa visdomen i Tao får jag tillgång till allt det. Observera, genom att försöka. Man blir aldrig fullärd. Så är den här vägen som jag har valt, avslutar Birgitta Tryberg lugnt.

7 TAO efter Birgittas tolkning

  1. Kvaliteten på ditt liv beror på dina tankar.
  2. Är du i stegen på livets väg till eller från dig själv?
  3. Vänd dig inåt för att söka lyckan, den yttre lyckan är flyktig.
  4. Det viktigaste förhållandet du har är det du har med dig själv.
  5. Betrakta istället för att döma, tycka och positionera.
  6. Lev i enkelhet, var vanlig, var förnöjsam.
  7. Flyg under radarn. Försvara inte din åsikt och tro.
Foto: Sussi Lorinder

Birgitta Tryberg
Författare, utbildare och föreläsare. Föreläser om Taoismen, en tankeväckande kinesisk livsfilosofi. Hon har grundat en utbildning i Feng Shui och är även sjukgymnast och utbildad i traditionell kinesisk medicin. Läs mer på

www.goodliving.se

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn