Sonia Choquette firas världen över som författare, andlig lärare och visionär guide. Hon har skrivit över 19 internationellt bästsäljande böcker. Men det är som vägledare för vårt sjätte sinne som hon gjort sig mest känd. Hon har undervisat bland annat Louise Hay, Caroline Myss och Julia Cameron. För en tid sedan lanserade Ascala Magazine en ”Intuitionsskola” för våra medlemmar. Samtidigt rapporterar vi från Universal Heart, föreläsningsserien med syfte att sprida kunskapen att det är hjärtats visdom vi behöver följa för att hitta vårt välmående. Därför är vi extra glada att kunna presentera en internationellt känd röst som vill utveckla vårt sjätte sinne.

Vad är intuition egentligen?

– Intuitionen är den vägledande rösten från hjärtats intelligens. Det är sätet för din själ och sambandspunkten för din autentiska Ande som är tidlös. Det är din personliga inre kompass, som strävar, genom subtila impulser, för att skydda dig från skada, att hålla dig trogen ditt autentiska Själv och leda dig att leva ett meningsfullt och andligt tillfredsställande liv.

Ser du intuition som något som vi alla är födda med eller är det ”något” som kommer till oss som en yttre produkt?

– Intuitionen är hjärtats naturliga intelligens kombinerat med intryck från den högra hjärnhalvan och högre vetande, säger Sonia Choquette.

– Vi är alla födda med ett sjätte sinne eftersom vi alla är födda med ett intelligent hjärta, en höger hjärnhalva och en Ande. Vårt hjärta är 5 000 gånger mer känsligt för energi än våra andra sinnen. Det registrerar mycket mer än vad vår vänstra hjärnhalva och våra yttre sinnen gör. Vår högra hjärnhalva registrerar den subtila energin som kommer från det som inte har ett språk. Vår Ande är vårt tidlösa sanna Jag. Den kombinationen ger en enorm rikedom av vägledning och riktning till de som uppmärksammar det.

– Alla varelser är födda med ett sjätte sinne, men inte alla människor uppmärksammar det, säger Sonia och fortsätter:

– Alla ser det inte heller som en legitim känsla. Det beror främst på sociala villkor och en överbetoning på enbart vänster hjärnhalvas kognition, vilken är oförmögen att uppfatta subtil energi och göra subtila kopplingar, eller ens erkänna att vi är andliga varelser.

Om intuitionen är något naturligt som vi alla har, varför tror du att vi gömmer vetskapen och inte lyssnar?

– Som väldigt små barn, då vi är ocensurerade och fria att vara oss själva, har vi tillgång till en hög intuitionsnivå. När vi blir mer och mer influerande av den yttre världen börjar vi tona ut den här kontakten. Många gånger tonar vi ut vår intuition för att vårt fokus är på de vuxna som vi är beroende av.

– Om våra föräldrar erkänner intuitionen och använder sin egen intuition på ett bekvämt sätt, då behåller vi våra intuitiva förmågor lättare. Men om vi är beroende av dem som avfärdar intuitionen, då blir det osäkert för oss att lita på vår intuition i deras närvaro, i sådana fall slutar vi lyssna på den.

Tycker du att det är vanligt att människor nedvärderar intuitionen och varför tror du att de gör det i så fall?

– Tyvärr har vi övervärderat den rationella vänstra hjärnhalvan i vårt sociala liv och i vårt utbildningssystem ända sedan den industriella revolutionen. Något som varit till nackdel för hjärtats visdom. Denna övervärdering är ett resultat av att vi håller en kurs som leder bort från själen och de känsliga energierna som är en del av människans natur.

– Denna avskildhet från vår andliga kontakt till allting och alla människor, som upplevs genom vår intuition, har lett oss till att bli ensamma, bortkopplade och rädda. Det har också lett till ett farligare samhälle.

– Lyckligtvis verkar det nu som att vi ser en vändning, om än långsam, eftersom fler och fler människor har spontana och ofta mycket starka intuitiva upplevelser som de inte kan förneka eller ignorera.

– Att vi nu ”återansluter” oss till vår intuition hjälper till att läka det inre tomrum som många upplever. Intuitionen vägleder dig till att ta de beslut som hedrar din sanna natur och hjälper dig att bli ledd till det som vill ge mer frid och tillfredsställelse i livet.

– Eftersom vi är känsloförnimmande varelser påverkar vi varandra. Ju mer en person erkänner sin intuition, desto mer ger det subtila signaler till andra att det är tillåtet att göra detsamma. På det här sättet återfår vi vår balans.

Kan man ha båda fötterna på jorden och ändå vara ”andlig”, är detta möjligt eller behöver man välja?

– Jag tror att vara ”andlig” betyder att lyssna och respektera din och andras ande. Detta är det mest praktiska någon person kan göra. Det betyder inte att ha huvudet uppe bland molnen, utan snarare att vara ärlig, autentisk, att lyssna till sitt hjärta och vara fullt ansvarig för livet du själv skapar.

Varför gömmer vi våra känslor?

– Beroende på vilken bakgrund vi har är många personer lärda att deras känslor inte är acceptabla. Därför måste de gömma dem inom sig själva. I vissa kulturer, eller gäng, är det en svaghet att visa känslor, vilket gör det till en absolut nödvändighet att gömma dem.

– Tråkigt nog är det så att om vi inte erkänner våra känslor och lär från dem, förvandlas de till sjukdomar i vår kropp och själ vilket gör att vi känner oss både sjuka och deprimerade.

– Exempelvis kan en person som inte har erkänt sin hjärtesorg mycket väl få en hjärtattack. Det är nu universellt erkänt att våra känslor har en djup effekt på vår hälsa, och absolut på vårt mentala och känslomässiga välmående. Vi måste tillåta oss att till fullo uppleva våra känslor och uttrycka dem på ett hälsosamt sätt om vi vill vara sant hälsosamma och lyckliga individer.

– Nyckeln är att uppleva våra emotioner och inte agera ut dem. Du kan känna dig arg och uppleva energin i din kropp, men det betyder inte att du behöver brusa upp och göra någon illa. Istället kan du omvandla energin genom att gå en promenad, skriva ett brev, prata med någon du litar på eller till och med slå på en kudde, ända tills du känner att energin lättar. När du har upplevt din känsla och släppt taget om den blir du fri och resultatet av det blir frid.

– Känslor är inte onda. De är viktiga budbärare som vägleder dig i ditt liv och de ska inte ignoreras. De följer dig överallt och ända tills de är helt erkända kommer de inte att försvinna.

Sonia Choquette tipsar dig:

INTUITIONSSKOLA I FYRA STEG!

Var öppen för din intuition. Placera din hand på ditt hjärta och fråga vad det säger och säg svaret du uppfattar högt.
• Förvänta dig att din intuition ska vägleda dig. Innan du försöker fundera ut något, fråga din intuition hur du känner. Återigen, svara högt.
• När än du får en magkänsla, en föraning, en ljus idé, hur subtil den än är, säg den högt eller ännu bättre, skriv ned den.
• Var flexibel och gör saker på olika sätt. Bryt dina rutiner, var nyfiken och fråga om saker som intresserar dig. Du kan bli överraskad!

”MÄNNISKOR HAR INTUITIVA UPPLEVELSER HELA TIDEN.”

Sonia berättar att hon har 35 års erfarenhet av att undervisa människor att bli mer intuitiva och att det är sällsynt att träffa en person som inte har haft någon grad av intuition i sitt liv. Det är inte intuitionen som är problemet menar Sonia. Människor har intuitiva upplevelser hela tiden. Problemet är att de ignorerar eller avfärdar dessa viktiga signaler, bara för att ångra det senare.

FAKTA

Sonia Choquette, Chicago, USA.
Sonia Choquette har varit personlig vägledare åt andliga profiler som Louise Hay, Julia Cameron och Caroline Myss. Hon är författare till en rad bästsäljande böcker som har legat länge på topplistorna. Sonia är utbildad på University of Denver och på universitetet Sorbonne i Paris. I dag bor hon med sin familj i Chicago. På hennes hemsida kan du läsa mer.
http://soniachoquette.net

Text: Malou Thorman
Foto: Courtesy of Sonia Choquette

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn