Familjens högsta önskan var att få träffa mediet Terry Evans för att om möjligt lösa upp knutar efter en olycka med dödlig utgång. I samråd med läkare bokades ett möte. Det orsakade rabalder. Oansvarigt, oetiskt och omoraliskt var bara några av kommentarerna.

I min vildaste fantasi trodde jag inte att det här skulle bli en stor mediagrej, säger mamma Carina Bäckström apropå familjens besök hos mediet Terry Evans.
Inget märkvärdigt kan tyckas men med familjen följde även en legitimerad läkare och ungdomspsykiater som stöd för familjens sjuka dotter. Det orsakade rabalder. Oansvarigt, oetiskt och omoraliskt var bara några av kommentarerna.
– Det är min mänskliga rättighet att bestämma om vi ska träffa ett medium. Det kan ingen annan bestämma. Det handlar inte om att ändra medicinering eller utsätta någon för något farligt. Det handlar om kommunikation, säger Carina Bäckström och fortsätter:
– På sjukhus finns det biblar överallt. Tror man på något annat kan man få träffa en präst från ett annat samfund. Hade vi varit i England hade en minister från deras spiritualistiska kyrka kunnat närvara. Varför ska det inte vara möjligt för oss som tror på det spirituella att söka en lösning? Vi ser det som ett sätt att nå en annan människa, säger Carina Bäckström.
– Vår ena dotter har varit under behandling i två år utan att något har hänt. Nu har det hänt något och vi ser en öppning.

Ljust och hemtrevligt
Rummet som familjen satt i under mötet med Terry Evans på hans kursgård har många fönster som alla är fulla av blommor. Ett fönster stod öppet och solen lyser in. Långt ifrån den dystra och unket mystiska framtoning media använder sig av så fort mediumskap kommer på tal.
– Jag har alltid tänkt på medium och seanser som hokus pokus. Men där och då hände något jag inte kan förklara som gjorde att min dotter kom ut ur bubblan och svarade på tilltal. Det som hände på två timmar med hela familjen har ingen behandling under åren lyckats med tidigare, säger pappa Bäckström.

För min dotters skull
– Jag följde med för min dotters skull och åkte därifrån med en helt ändrad uppfattning. Det var totalt oväntat, fortsätter pappa Bäckström.
– I min vildaste fantasi trodde jag inte att det här skulle bli en stor mediagrej. Vi i familjen blev ängsliga för att alla skriverier skulle resultera i att Jan Pilotti som är legitimerad läkare och ungdomspsykiater och Terry Evans inte ville träffa oss mer – men de har inte försvunnit. De är kvar för vår familj och vi vet nu att oavsett vad som händer så har vi gjort rätt. Det här har stärkt vår familj och det vi tror på. Det måste till forskning inom det här området. Vi har mycket kvar att lära, säger Carina Bäckström.

Ingen frågade oss
– Jag var så glad efter vårt möte med Terry. Jag fick hoppet tillbaka. Det märkliga är att i alla skriverier var det ingen som frågade oss i familjen varför vi gjorde som vi gjorde, säger Carina Bäckström.
– Att hjälpa den som behöver hjälp på det sätt patienten behöver hjälp, inte hur gängse regler är, det borde vara en självklarhet. Man kan äta mat med sked när man enligt andra måste ha kniv och gaffel. Det är ett individuellt val enligt mitt sätt att se, säger Carina Bäckström.

Träffat många i sorg
Välutbildade personer i vård och omsorgsyrken har under Terry Evans år som professionellt medium tagit kontakt för att få hans syn på olika typer av frågeställningar. Terry Evans har under åren som medium träffat många många personer i sorg.
– Jag har mött psykologer och präster som frågat mig hur jag skulle gå tillväga om jag fick träffa en person med det eller det problemet. De har kanske känt sig frustrerade och bundna av sitt regelverk när de inte har nått fram i sin kommunikation. Mitt svar har alltid varit – jag kan inte veta någonting för det är inte min profession – men i mitt arbete som medium kan jag få information som låser upp stängda dörrar och ger kontakt, säger Terry och fortsätter:
– Det var därför jag enträget sa att flickans läkare skulle vara med så att hon skulle få den absolut bästa uppbackningen. Jag har inte de kunskaper en utbildad läkare och psykiater har. Jag vill också säga att Jan Pilotti är en modig man som inte tänkte på sig själv och utan ordnade ett möte i vad familjen ansåg skulle betyda väldigt mycket för deras dotter. Tänk om vi tillsammans kunde skapa en modell där vi professionellt samarbetar i syfte att hjälpa andra, avslutar Terry Evans.

Text & Foto Maria Äxter

*Denna artikel publicerades ursprungligen i Ascala Magazine nr 7, 2012. Terry Evans har under åren som gått haft nära kontakt med familjen Bäckström (Reds. anm.).

Familjens läkare och psykiater Jan Pilotti berättar om samarbetet mellan psykiater och medium.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn