Colourscope, Din Personliga Inre Färg, kan vara ett sätt för dig att upptäcka din gåva och utmaningar i livet. Det menar i alla fall skaparen Theresa Blomqvist. Hon anser att färgenergier påverkar vårt liv och att hennes utvecklade system Colourscope visar din gåva och meningen med ditt liv. Hon är övertygad om att du med färgernas hjälp kan lära dig att prioritera och att du som person har möjlighet att förtydliga din personlighet och förstå andras olikheter. 

Under 30 år har Theresa Blomqvist forskat och haft ett intresse av färger och dess energi och det är mycket material hon har samlat på sig under åren. Theresa pratar om något som hon kallar för “Livets blomma” och jag inser att hon kopplar ihop det med ett embryo.
– Med teknikens hjälp har forskare kunnat ta fram att ett embryo, där vårt mänskliga DNA finns som en kärna, är som en kavalkad av färger. Det innehåller alla våra geometriska formationer, alla alfabetets bokstäver i originalform och siffrorna 0–9. Denna Livets blomma är grunden för hennes sätt att arbeta med färger. Hon säger:
– Jag har gått på intuition och med tiden har forskningen bekräftat för mig att jag är på rätt spår. Färgenergi formar ditt v. Se bara hur vi använder färger på kläder och inredning. Färgen finns överallt omkring dig, politiska partier använder sig av dem för att få ut sina budskap, nationalflaggor har färg och form, idrottslag har färg och form i sina kläder och genom det ser vi skillnaden på olika tillhörigheter.

Din inre färg
Bokstäver och siffror är också det som Theresa ger en färg när hon räknar ut din personliga inre färg. Hon använder sig av personnumret och det namn som du använder dig av just nu. My som ska få ett Colourscope, alltså sin personliga inre färg uträknad, ger Theresa de data som hon behöver. Eftersom jag känner My ska det bli spännande att få följa deras samtal och själv jämföra med det Theresa kommer fram till.
Under tiden som Theresa kodar om bokstäver och siffror till färger ger hon ut information och det märks verkligen är färgernas värld engagerar henne. Hon ringar in och ritar staplar, hon tar hänsyn till vilka färger som hamnar bredvid varandra och hur många gånger färgerna dyker upp eller om färgerna inte dyker upp överhuvudtaget.

Med handen full av färgpennor arbetar Theresa Blomqvist när hon räknar om ditt födelsedatum till färgstaplar i ett Colourscope. Hon anser att metoden kan vara ett sätt att upptäcka vilka möjligheter man har fötts med.

– Den färgen som du är född i, där är du en lärare, säger The-resa och i de färger som du saknar eller har mindre av, i dem är du en elev.
Efter en stunds tankearbete säger hon till My:
– Du är turkos. Det är meningen att färgerna ska stödja oss, inte förstöra oss och det kan betyda att du bör vara försiktig med att omge dig med för mycket turkos. Turkos står bland annat för kommunikation och för mycket kan leda till att du lovar mer än vad du kan hålla. Utveckling och förändring, sökande efter sanning och mening med livet är andra aspekter av den turkosa färgen. För att bli av med eventuell överskottsenergi kan du måla, sjunga eller varför inte skriva.
Allt eftersom Theresa fyller i staplarna, beskriver hon egenskaperna som färgerna har. När hon kommer till gul säger hon:
– Håll reda på dina papper. Kvitton, intyg och betyg kan vara viktiga för dig. Det kan vara det som gör att du kan backa upp det du vill visa när du inte kan göra det på något annat sätt. Om vi tittar på den turkosa färgen tillsammans med den gula kan det betyda att du är bra på att uttrycka dig men ibland inte riktigt vågar. Du kan ha lätt för att ha lite för stora krav på dig själv och vara en aning rädd för kritik.
Inom mig nickar jag instämmande när Theresa berättar, det mesta stämmer, men en del saker stämmer bättre med hur det har sett ut förr. Och Theresa nämner även det. Att det finns en grund och vartefter vi får erfarenheter kompenserar vi eller lär oss de läxor vi behöver.

Sätter färg på siffror
– Du har lätt för att ge till andra personer och är en mycket god lyssnare men har lite svårare för att själv ta emot och öppna dig för personer som du inte har stark tillit till. Theresa fortsätter sedan med att ge tips utifrån färgenergiernas betydelse om hur My kan stärka upp sig själv, hur hon ska använda sig av färgerna.

Text och foto: Malou Thorman

Fakta
Theresa Blomqvist ger föreläsningar, har kurser och kan även komma hem till dig om ni är en grupp intresserade.
Hon har mångårig erfarenhet av kropps- och själsbalansering och har jobbat med friskvård på olika företag.
Hon är Body Harmony-praktiker och lärare.
I Theresas bok ” Colourscope – Din Personliga Inre Färg” får du all information du behöver för att kunna räkna ut och koda om ditt personnummer och namn till färger.
För dig som är intresserad av Colourscope får du kontakt med Theresa Blomqvist via hennes hemsida www.colourscope.com.

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn