Mantra och sanskrit har hjälpt Johan Andao att befria sitt sinne. Han säger att han har ett ben i Indien och ett ben i Sverige. Kanske har han även huvudet i himlen.

Efter en tre dagar lång ljusresa under en nära döden-upplevelse fick han träffa sin dotter som dog när hon var fem år. Då fick han även budskapet att han en dag skulle möta en person som skulle hjälpa honom komma över sin sorg. Han mötte Martina Björnim. I dag delar de praktiken Veda Aurum tillsammans. En Bija, ett urljud, kan också kallas för ett frö som bär på kontakten med de andliga principerna. Kanske vara det just det hans dotter gjorde, sådde ett frö.

Mantra förstärker vår andliga kontakt

Spårvagnen rasslar och tar mig till en av de äldre stadsdelarna i Göteborg. I en gammal fastighet omgiven av historia huserar Veda Aurum. Ett företag som drivs av Johan Andao och Martina Björnim. Man skulle kunna tro att det är far och dotter, men så är det inte riktigt. Johan Andao berättar att han under en nära döden-upplevelse fick träffa sin dotter som dog när hon var fem år. Under den ljusresan, som varade i tre dagar, berättade hans dotter från andra sidan att han en dag skulle möta en person som skulle hjälpa honom komma över sin sorg. En person som även skulle jobba tillsammans med honom. När han sedan mötte Martina och ställde hennes horoskop visste han direkt att här var hon som hans dotter berättat om. Det är också Martina som har uppmuntrat Johan att börja hålla föredrag.

Radband och myter

Ämnet ”Mantra och sanskrit” är rubriken på föredraget som fått mig och många fler att lämna soffhörnet. Det blev ett föredrag med aktiva åhörare. Tankeväckande frågor ledde till utvikningar om myter, radband och gudinnor. Allt lika intressant och engagerat framfört av Johan, som gav oss en inblick i ett område som är oerhört stort.

Mantra är förmodligen något som många känner igen som ett ord man upprepar under en meditation eller något man använder sig av i exempelvis yoga. Johan Andao får oss att förstå att det är bara ett sätt att använda ett mantra. Mantra har i sig själv en innebörd av stor betydelse. Johan beskriver mantra som stavelser där varje stavelse har ett syfte. Det är urstavelser och urljud. Dessa stavelser kallas inom vissa traditioner för bija vilket kan översättas till ”frön”. Dessa ”fröstavelser” har inte en specifik betydelse, men de bär på kontakten med de andliga principerna.

Att bli välsignad

Syftet med att använda sig av mantra skulle man kunna jämställa med att bli välsignad. För det är vad man längtar efter att bli när man ber, menar Johan.
– Vi ber om att bli uppfyllda av Gud eller vad du än kallar denna form energi, säger han.
Ordet mantra kommer från roten Man det vill säga i betydelsen sinne och Tra i betydelsen befria. Vilket betyder, fritt översatt, att mantra är något som syftar till att befria ditt sinne.

Mantra är stavelser som vi upprepar och förmodligen är det fler än jag som får en bild av en munk som sitter och håller ett radband medan man hör en dovt mumlande av samma ord om och om igen.

Aum från ”big bang”

Det mesta kända mantrat är förmodligen något du har hört. Mantrat Aum. Aum är stavelserna som kom utifrån ”big bang”, berättar Johan. Aum är total enhet och mångfald samtidigt. Aum är stavelser som vi är skapade av.

– ”I begynnelsen var ordet”. Det kan vi läsa om i många av de gamla skrifterna, berättar Johan. Ordet är det som har skapat allting. Det ord som man i Egyptenkallar Amin, kallar man i kristendomen för Amen och i Indien kallar man det för Aum. När utandning och inandning blir ett då händer ordet inom människan, uttrycker Johan med stark inlevelse.

Någonstans inom mig upplever jag en samklang med det han pratar om, men jag behöver nog sätta mig in i det här mer. Jag behöver helt enkelt förstå. Och att förstå ordet är viktigt, menar Johan Andao.

– När en människa förstår ordet förstår han eller hon även innebörden och kan skapa de mest storslagna saker.
– Man behöver förstå ordets innebörd och betydelse. Allt avslöjar sig i språket. Orden är ingen tillfällighet. Det har uppstått från det som skapat allting. Och ordet kan skapa allting, varje tanke har en skapande kapacitet. Varje ord får oss att må på ett visst sätt, säger föreläsaren Johan Andao och fortsätter:
– Visa män och kvinnor är mantrat de uttrycker. Personer som har kraft för att de förstår stavelsernas innebörd och som blir ett med dess betydelse. De har lyssnat på den heliga anden.

Efteråt, när jag funderar, tänker jag på Johans engagemang. Är det entusiasmen eller ämnet i sig som fångar publiken? Jag upplever att alla som sitter där och lyssnar är helt med på vad Johan berättar om. Är det känslan de förstår och känner igen sig i eller påverkar orden som Johan säger? Mantrat kort och gott. Under en paus funderar jag över hur viktigt det är för oss människor att verkligen förstå och uppleva orden för att de ska bli verkliga. Självkänsla och självförtroende reagerar direkt på ord som levereras med känsla, både negativt och positivt. Anammar man mantrats kraft och får man kunskap om vilken inverkan stavelser har på vårt sinne behöver man verkligen tänka sig för mer än en gång innan man uttrycker sig. Johan säger att ”den heliga ande” är något vi alla behöver för att bli intakta. För att bli hela.

– Det är den heliga ande som är Gudinnan enligt bibeln. Gudinnan som är på väg tillbaka, som jag uppfattar det, säger Johan och fortsätter:
– Den patriarkala tidsåldern har lärt oss att vara rädda för Gudinnan. För om vi skulle få den heliga ande inom oss är vi ostoppbara. Det var detta som hände Jesu lärjungar. De fick helig ande och därefter kunde de gå ut och hela människan. De blev som profeter och denna kraft kom från Gudinnan. De kunde plötsligt kommunicera med visdomen.
– Visa personer kan skapa ett mantra som har stavelserna du behöver och för föräldrar som ska välja sitt barns namn är det viktigt att välja stavelser som stärker barnet.
– Alla organ, ja allt, är uppbyggt av dessa stavelser och alla stavelser har en specifik frekvens eller vibration som vi reagerar på. För att vara i helhet så sitter exempelvis de som är lärda och går igenom alla de 48 stavelserna, som sanskrit är uppbyggt av, varje morgon.
– Mantran blir en kanal till den gudomliga välsignelsen och den är kraftfull, förmedlar Johan.

Nu sitter inte Johan varje dag och ber med hjälp av mantran, men han lever med sina mantran. Han använder sig exempelvis av dem när han gör i ordning medicin, något som alla aurvedaläkare gör, och han beskriver det som att han har ett ben i Indien och ett ben i Sverige.

När jag går ut i vinterkvällen från Johans och Martinas krypin Veda Aurum, går jag med vissheten att det är oerhört viktigt att kommunicera från hjärtat. Jag känner mig
stärkt och befriad. Man och Tra.

FAKTA

Johan Andao, Göteborg
Ayurvedisk läkare, vedisk astrolog,
vibrationsterapeut och yogisk psykolog.

Martina Björnim, Göteborg
Power thinking practioner, personlig vägledare.
Veda Aurum på Facebook

Text: Malou Thorman
Foto: Maria Äxter

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn