Författaren och inspiratören Kajsa Ingemarsson sätter på ett självklart sätt ord på det svårgripbara. Det som många av oss har upplevt, men som kan vara svårt och skrämmande att dela med sig av till andra. Kajsa lyfter fram mystiken i ljuset och berättar om sin övertygelse att vi är en del av något mycket större.

Kajsa Ingemarssons bok Modern mystik – den dolda vägen till inre klarhet är i stora drag hennes egen berättelse om hur hon hittade tillbaka till medvetenhet och övertygelse. Hon vänder sig till alla människor, inte minst till tvivlare, och vill hjälpa oss att minnas det som finns bortom våra medvetna jag. Ascala träffade Kajsa för ett spännande samtal om syfte, inre vägledning och hur saker och ting i universum egentligen hänger ihop.

Framgång men inre tomhet

Kajsa slog igenom stort med sin tredje roman Små citroner gula 2004. Utan någon omfattande marknadsföring blev boken en stor försäljningssuccé både i Sverige och utomlands. Hennes författarkarriär gick spikrakt uppåt, men Kajsa blev allt tröttare. I efterhand har hon förstått att energin rann ut när hon började identifiera sig med den yttre framgången och fatta beslut utifrån andras förväntningar snarare än ur det inre vetandet.

År 2005 blev hon sjukskriven för utbrändhet. Som för många andra ledde sjukdomen till viktiga erfarenheter och insikter som öppnade upp för nya möjligheter.

– Jag ser livet som en serie experiment där alla stegen som leder fram till det önskade resultatet är viktiga. Därmed ser jag inte utbrändheten som ett misslyckande utan som en viktig del av vägen framåt, säger Kajsa Ingemarsson.

Lust, längtan och nyfikenhet är tre ord som Kajsa ofta återkommer till under samtalet. Hon beskriver att den inre rösten visar oss riktningen mot vårt sanna uttryck när vi känner efter vad som intresserar oss och vad vi tycker är roligt. Men trots att den rätta vägen är lustfylld väljer vi människor ändå ofta en väg som vi känner ett intuitivt motstånd inför.

– Vi lever i ett samhälle där vårt religiösa arv gör att vi upplever lusten som något farligt. Hur skulle det se ut om alla gick runt och hade roligt hela tiden? Vi växer upp och lär oss att vi ska vara nöjda så länge det inte gör ont, men människans neutralläge ska vara att känna lust. När man landar den insikten kan man inte nöja sig med mindre sedan.

Hur gör man för att skapa ett neutralläge i livet där man känner glädje och en pirrig förväntan inför sitt liv?

– Eftersom livet ger oss tydliga signaler med hjälp av lust och nyfikenhet är det i teorin inte svårare att hitta sitt livs syfte än att följa dem. Men yttre krav och andras förväntningar kan göra det svårt för oss att välja vår egen väg, säger Kajsa Ingemarsson.

Men om jag tycker det är svårt att ens veta om jag känner lust. Hur visar livet mig att jag är på rätt eller fel väg?

– Om man går emot sig själv får man baxa fram sin karriär och sina relationer med muskelstyrka. När vi följer lusten känner vi lätthet i livet och attraherar det vi behöver. Livet är för litet för att rymma hela sanningen.

Vår livsupplevelse

När Kajsa pratar om det som vi människor ägnar oss åt här på jorden kallar hon det för livsupplevelsen, där livet i den mänskliga formen är en facett på en oändlig diamant.

– Den här livsupplevelsen är en möjlighet att få uppleva mig själv i en dimension. Men det här jaget är bara toppen på ett obegränsat stort urberg. Mystiken handlar om upplevelsen bortom jaget, menar Kajsa.

Kan du minnas när känslan av att du är en del av något större landade i kroppen?

– Alla föds med den känslan. Som barn ger vi oss hän i leken på ett självklart sätt, upplever flow och expanderar i det stora. Men trots att jag växte upp i en väldigt öppen familj stängde jag ner när jag lämnade barndomen. När jag i vuxen ålder återigen började öppna upp hade jag i början några väldigt starka upplevelser av expansion i meditationer och drömmar. Att jag var med om obegripliga saker i drömmar fungerade som en säkerhetscheck för mig. Det var inte jag som framkallade det, säger Kajsa Ingemarsson.

Författaren Kajsa Ingemarsson om:

Synkronicitet

Vi har alla varit med om händelser som dyker upp som perfekta sammanträffanden, men sättet vi tolkar dem skiljer sig åt. Somliga skapar en rationell förklaring medan andra kallar det slump eller tur och otur. Kajsa tror varken på slump, tur eller otur, och hon menar att rationella förklaringar inte utesluter ett högre syfte med det som händer. Den fysiska världen tillhandahåller de redskap vi behöver för att få vägledning i livet, och hon menar att det undantagslöst går att finna samband mellan allting som händer. Begränsningen handlar bara om hur mycket vi klarar att vidga vår perception.

– Allt är energi och allt hänger ihop. Jag har märkt att jag bjuder in de synkronistiska händelserna i mitt liv när jag bejakar dem. När jag nickar lite åt universum och utgår från att allt har en mening blir livet fyllt av gyllene, glittrande ledtrådar som visar vägen.

Yttre kunskap och inre vetande

I den västerländska kulturen är hjärnan kapten på skutan. Det inre vetandet är underställt evidensbaserad kunskap och vi låter det objektiva och logiska vetandet visa vägen.

– Tvärtemot vad vi får lära oss är det vårt intuitiva vetande som är det ursprungliga vetandet. Först när vi vet med det inre kan vi gå och hämta kunskap i det yttre. Jag älskar vetenskap och forskning, men mycket skulle vara vunnet om vi öppnade oss för att betrakta det som en sorts kunskap och en av flera vägar till vetande.

Insikten att det är möjligt att känna fullkomlig tillit till den subjektiva upplevelsen och det inre vetandet fick Kajsa av en visdomsbärare under en resa till Egypten.

– Vi var på besök i ett tempel och mannen avslutade en berättelse med: They knew it was true because they had evidence. När jag undrade vilken typ av bevis de hade svarade han: They had evidence because they knew. Hans ord fick insikten att jag kan lita på det jag känner att landa hos mig.

Text: Anna Eriksson Skarin
Foto: Emma Vistrand

(Ursprungligen publicerad i Ascala Magazine)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn