Certifikat

Vid 22 års ålder började Terry Evans sin utbildning genom att delta i en medial utvecklingsgrupp i Claphams Spiritualistiska Kyrka i södra London. En stor del av utbildningen, som han fick i början av sin utveckling, kan tillskrivas kyrkans ordförande, som vid den tidpunkten var Blanche Tilling. Under denna period deltog han vid många olika föreläsningar samt i grupper, som undervisade i mediumskapets filosofi enligt Spiritual Nationalist Unions (SNU) utbildningsriktlinjer.

1982 började Terry Evans examineras av SNUs utbildningsnämnd (distrikt östra London), för att bli talare och demonstratör (dvs. medium), och därefter, 1985, tilldelades han ett utbildningscertifikat som examinerad talare och demonstratör. Utbildningsprogrammet, som SNU erbjuder, är av väldigt hög standard, och de anses i många kretsar ha en globalt ledande position inom utbildning.