Vad kan Terry Evans erbjuda genom sitt arbete som medium?

Medial Demonstration en sk Storseans

I denna typ av demonstration visar mediet sin förmåga att ge bevis på en andekontakt och ge de budskap kontakten önskar förmedla. Denna typ av presentation är öppen för allmänheten. Biljetter finns att köpa i vår webshop.

Privatsittning

Syftet med en privatsittning är att ge bevis på liv efter döden. Nära och kära, släkt och vänner, som inte finns med oss längre, kan ta i kontakt med dig via ett medium. Det kan vara vem som helst, som har haft någon form av relation till dig. Det är alltid andevärlden som bestämmer vem som kommer igenom och lämnar budskap till dig. De vet vad som är viktigt att förmedla till dig där du befinner dig i ditt liv.

OBS! Under rådande omständigheter med Covid19 sker alla privatsittningar via Skype eller telefon.

Terry Evans använder engelska när han arbetar. Tänk därför på att du kan missa viktig information om du inte förstår alla ord som används. Meddela om du vill ha svensk tolk närvarande under sittningen när du bokar tid.

Terry Evans tar bara emot personer över 18 år.

Medialt samtal

Behöver du hjälp att förstå paranormala upplevelser eller liknande? Vill du ha vägledning för att förstå dina egna förmågor bättre, eller upplever du att du har kört fast i din mediala utveckling? Den här typen av konsultation kan hjälpa dig förstå vad det är du upplever och syftet med det. En del kan också uppleva att de får bättre struktur på sina egna tankar. Det här kan även vara ett bra tillfälle att skifta fokus, kanske erbjuds du en ny riktning, något du inte har funderat på tidigare.

OBS! Under rådande omständigheter med Covid19 sker alla samtal via Skype eller telefon.

Terry Evans använder engelska när han arbetar. Tänk därför på att du kan missa viktig information om du inte förstår alla ord som används. Meddela om du vill ha svensk tolk närvarande under det mediala samtalet när du bokar tid.

Bokning av privatsittning eller ett privat samtal med Terry Evans sker via vår webbutik.

Du är välkommen att spela in din sittning med Terry Evans på din mobil.

Tid: 30 minuter
Pris: 1 250kr

Kontakta vårt kontor för mer information:

Tele: 0725-19 15 77
Email: info@creativexperiences.com

Föredrag

Boka Terry Evans för en inspirerande och interaktiv föreläsning. Ämnet för föreläsningen är öppet för önskemål och kan skräddarsys tillsammans med beställaren.

Utbildningar

Creative Experiences Terry Evans AB erbjuder kurser inom följande: