Terry Evans erbjuder interaktiva föreläsningar baserade på ämnen som personlig utveckling, känslornas språk och hur våra känslor påverkar vårt dagliga liv. Medvetandet och medvetenhet, ledarskap, intuition och det paranormala. Han är en dynamisk talare med en förmåga att fånga sin publik från första stund.

Terry använder sig av sin långa livserfarenhet, där han varit tvungen att anta utmaningar som sjukdom och motgång. Han berättar om hur han förvandlat dessa erfarenheter till effektiva verktyg. Terry Evans anser att alla har en omfattande resurs inom sig, som vi ofta inte är medvetna om att vi har.

När Terry Evans arbetar med grupper och individer har han alltid som mål att göra det inspirerande för att hjälpa människor finna sin medfödda potential och sin egen individuella sanning, det som är rätt för just dem. Hur kan vi skapa bättre livskvalitet? Vad kan vi göra för att må bättre och se möjligheterna livet bjuder på? Hur kan vi förverkliga våra drömmar?

”Mycket populär bland tittarna!”

2019-02-11, 17:01

“Jag har i många år arbetat med Terry Evans under inspelningarna av TV-programmet Det Okända. Sedan starten har Terry varit en stor profil för programmet och mycket populär bland tittarna. Han har utan förhandsinformation vid otaliga tillfällen bevisat sina mediala förmågor och givit oss detaljer om platser och människor som senare visat sig stämma på pricken. Han har vid varje tillfälle varit mån om att låta människorna han träffar vara delaktiga i hans arbete och att ge dem verktygen att utveckla sina egna mediala förmågor. Terry har alltid nära till skratt och har med sin positivitet och nyfikenhet gjort det lätt att arbeta med honom.” /Erik Halén, Producent Det Okända

”Aldrig har vi mötts av en sådan läsarstorm!”

2019-02-11, 17:00

“Terry Evans har svarat på läsarfrågor i Aftonbladet Söndag sedan 2012 och hans sidor är i dag en viktig del av innehållet. Engagemanget från läsarna är stort, aldrig har vi mötts av en sådan läsarstorm som när vi en gång råkade utelämna sidan.” /Monika Israelsson redaktör Aftonbladet Söndag

”Har en förmåga till att inhämta information som är utöver vad som är möjligt med våra vanliga fem sinnen!”

2019-02-11, 17:01

“Jag träffade Terry Evans första gången hösten 2011 i samband med att en liten forskargrupp skulle göra EEG mätningar på Terry, för att se om det fanns några specifika förändringar då han försatte sig i det tillstånd han befinner sig i då han utövar sina ”mediumistiska förmågor.” Terry Evans har en förmåga till att inhämta information som är utöver vad som är möjligt med våra vanliga fem sinnen. Han använder den skickligt och med en genuin önskan att hjälpa människor.” /Jan Pilotti Leg läkare Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Fil kand. matematik, teoretisk fysik samt medvetandeforskare.

Terry Evans talar om:
 • Inspirerande föreläsningar
 • Förändra negativa tankesätt
 • Sinnets kraft
 • Förverkliga drömmar
 • Se möjligheterna
 • Finns det annan intelligens bortom det vi känner till?
 • Vågar du vara den du verkligen är?
 • Vad är en ledare?
Expertområden:
 • Inspiration
 • Inre ledarskap
 • Inre styrka
 • Personlig utveckling
 • Fullfölja saker
 • Balans i livet
 • Kreativitet
 • Attityder
Effekten av att boka Terry Evans

Terry Evans väcker nyfikenheten inom åhörarna och inspirerar till förändring. Många upplever en känsla av hopp och att möjligheterna har blivit fler. Det som tillsynes var omöjligt är plötsligt möjligt – det går att förändra sitt liv, även för den som upplever sig ha “kört fast” i livet.

Terry Evans som talare

Terry bjuder på sig själv och använder sig av sin livserfarenhet med en stor portion humor och värme. Terry Evans har en unik känslomässig intelligens, som genomsyrar hans sätt att bemöta publiken. Det är inte många som lämnar föreläsningen oberörd, han har en förmåga att väcka något inom åhöraren.

Så arbetar Terry Evans

Terry Evans anpassar fördrag efter beställarens behov och önskemål.

Terry Evans erbjuder

Terry Evans erbjuder inspirerande och tankeväckande föredrag. Hans föreläsningar är ofta interaktiva. Innehållet anpassas utifrån beställarens önskemål.

Terry Evans passar till

Mässor, konferenser, events och organisationer inom privat och offentlig sektor.

För  mer information och bokning kontakta vårt kontor:

Tele: 0581-519 00
Email: info@creativexperiences.com