Nästan varje eftermiddag tar jag emot klienter som kommer för att göra sina Livet mellan Liven själsregressioner i hypnos. Det är en mycket fascinerande upplevelse att få möta så många människor som med innerlighet söker kontakt med sin egen själ, sin livsuppgift och sitt syfte.

Innan jag bokar in en klient här hos mig i Fagervik, har jag som rutin att talas vid per telefon. Resten av de praktiska förberedelser som hör till för processen, kan vi sedan lösa per mail. Vad jag främst lyssnar efter i samtalet är personens känslomässiga mognad för att avgöra hur jag skall lägga upp arbetet med klienten i fråga.

Sedan 2013, då jag blev medlem i The Newton Institute efter min utbildning och certifiering, har jag haft en ambition att erbjuda klienter dessa djupa och långa själregressioner i hypnos. I en livet mellan liven regression ingår en åldersregression till barndomen, till tiden innan födelsen i mammas livmoder, till ett tidigare liv, till dödsögonblicket i det tidigare livet och sedan reser klienten in i andevärlden efter dödsögonblicket in i  ”livet mellan liven” dvs. upplever sig själv som icke-fysisk och  ren själsidentitet.

Det är ju ingen ”rocket science” att en sådan resa kräver en känslomässig mognad hos min klient. Därför försöker jag använda min egen känslomässiga mognad och intuition i samtalet innan jag bokar in klienten, så att jag vet om det finns möjligheter att den dels själv kan ta ansvar för sin upplevelse men också är en lämplig ”samarbetspartner” under hypnosen för mig.

Inom The Newton Institute som jag företräder, har jag titeln LBL Facilitator, alltså inte terapeut. Min uppgift är inte att vara klientens terapeut utan en slags själens advokat eller detektiv som skall hjälpa klienten att få sina egna frågor besvarade utifrån sin egen inre själsliga visdom. Allt jag frågar klienter under djup hypnos skall ha i syfte att hjälpa min klient att förstå sig själv ur sin själs djupare perspektiv. Som en detektiv ”snokar” jag rätt på mera information som klienten under hypnosen berättar.

Jag brukar informera att en själsregression hos mig handlar om att jag gör mitt yttersta för att erbjuda en spirituell och vänlig miljö, samt upplåter all min sammantagna erfarenhet efter väldigt många års arbete i mitt yrke. Men det är bara utifrån varje persons känslomässiga mognad och hur långt de kommit i sin utveckling som själ, som avgör hur sessionen kommer att utvecklas.

Väldigt många åker härifrån Fagervik med en enorm tacksamhet och förundran över vad de upplevt i hypnosen. Medan för någon verkar hela upplevelsen gå dem förbi. De uttrycker en besvikelse över sig själva. Jag kan tyvärr inte göra så mycket i dessa fall, även om jag såklart önskar nöjda kunder.

Rita Borenstein
www.ritaborenstein.se 
www.newtoninstitute.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn