En av mina viktigaste läromästare Carl Jung har skrivit: ”Det är endast möjligt att nå till Himlen, om man har rötterna djupt i Helvetet.”

Jag har ägnat mycket tid till att bearbeta mitt inre mörker och att brottas med demoner, som Ingmar Bergman berättat så mycket om att även han gjorde. Det handlar om polariteten i att vara fysisk människa. Under vår livstid tränar vi på att integrera vårt mörker, vårt eget helvete på jorden, men också vårt ljus genom våra livsupplevelser. Vad som sedan kommer ut av det i handling visar på vilket sätt vi sedan lever den balansen i våra liv. Det är en ständigt pågående process. Eftersom livet här på jorden upplevs i polaritet, så behövs tyvärr kontraster för utveckling.

Projicering
Det är lättare att projicera sitt mörker och sin negativitet på andra och sin omgivning än att titta inåt i sig själv. Genom att fråga sig: ”Den där människan som jag inte tål, hatar, avskyr och ser ner på… vem är han/hon i mig”? Hos mig brukar denna fråga alltid väcka en olust. Varje gång jag tycker illa om någon utan att jag ens lärt känna den människan, försöker jag ibland nästan tvinga mig att stanna upp och inte döma först och främst. Sedan brukar i bästa fall svaret komma. Ofta kommer jag då på mig själv att känna igen mig i den andras agerande som jag har ogillat och ibland även sett ner på.

Den här frågan som lyder: ”Var i mig händer det här?” brukar jag även fråga mig om jag börjar att idealisera och skönmåla någon, utan att jag lärt känna den personen. Att sätta någon på piedestal är lika förrädiskt som att baktala någon.

Som vi vet finns det något som vi kallar ”personkemi”. Det kan vara allt ifrån kärlek vid första ögonkastet till att en person har en kraftigt frånstötande effekt. Vad är det egentligen som ligger till grund för fenomenet som vi kallar ”personkemi”? Hur kommer det sig att vissa vi möter aktiverar vårt mörker och andra vårt ljus? Vanligt är också att känna sig likgiltig eller neutral i förhållande till en annan människa. Då brukar jag tänka att det inte finns någon energi i mötet och därför brukar jag inte engagera mig djupare i ett sådant möte. Attraktion eller aversion gör mig alltid nyfiken, för jag vet att det kommer att innebära en utvecklingsmöjlighet för mig att vi träffats.

Själens utveckling
Under många år och genom mitt arbete som hypnoterapeut har jag fått möta människor även i deras hypnosupplevelser av tidigare liv och i livet mellan liven där själens icke-fysiska identitet talar. Då kan själen berätta sin version och klienter berättar att de upplevt att det finns något som kan kallas ”själars samband”. Under ett liv utvecklas vi genom många olika upplevelser, men framför allt genom vår socialisering från befruktnings- till dödsögonblicket under varje liv.

Ibland får jag frågan vad som karakteriserar en s.k. gammal själ eller mera utvecklad själ. Egenskaper hos en utvecklad själ är tålamod, ödmjukhet och en förmåga att behandla andra med tolerans och ett lyssnande förhållningsätt. De är inte högljudda, men kan ofta genom sitt sätt att vara och leva, visa ett exemplen för andra genom mod och altruism.

Helande upplevelse
I mitt arbete med klienter som gör Livet mellan Liven själsregression får jag möta själar som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Jag kommer ihåg en klient som ställde sig frågan: ”Varför har jag alltid haft otur med män?” När hon kom till ett tidigare liv upplevde hon sig själv som en mycket kraftfull, ståtlig och stolt man som ledde sin församling i en kyrka i en förgången tid. Han hade en mycket stark intuition och berättade för mig hur han kunde läsa av människor. Det behövdes, för det var en väldig maktkamp som pågick. Det fanns många sätt att bli av med någon i maktposition. Han upplevde sedan sitt eget dödsögonblick, när han i relativt ung ålder blev förrådd och mördad av sina närmaste som han litade på. Min klient kunde, genom en serie insikter när han sedan lämnade det livet som man och reste hem till andevärlden, förstå kopplingen mellan sig själv som man i den förflutna tiden och som kvinna som tappat tilliten till män nu.

Den här klientens livsupplevelse med ”lita aldrig på män” visade sig ha djupare kopplingar i hennes själ. När hennes insikter och minnen av det tidigare livet som man återupplevdes, uppfylldes hon av ljus och läkning. Hon hade även en inre upplevelse av att tre änglar stod runt henne och gav henne en mycket underbar healing och styrka. Det var en vacker upplevelse även för mig att bevittna och det kändes helande.

Hon berättade för mig innan hon gick att hon förstod många samband. Nu behöver hon tid att även förlåta sig själv. Utifrån hennes själs agenda och kanske från de tre änglarnas perspektiv, så har mörkret i och med de hemska upplevelserna hon haft av män, gjort att hon börjat längta efter ett ljus inom sig som alltid funnits där. Kanske kan hennes helande upplevelse leda till att hon träffar en man som själv jobbat med sitt ljus och mörker. Därmed kanske han och hon kan mötas för nästa steg i deras utveckling.

Rita Borenstein
www.ritaborenstein.se

Föregående artikelJag har rätt – Du har fel
Nästa artikelFira mig själv
Sedan 2012 är Rita Borenstein den enda i Sverige som är utbildad hos The Newton Institute i Dr. Michael Newtons anda. Dr. Newton beskriver i sina böcker "Själarnas Resa" samt "Själarnas öde" hur det är möjligt att under djup hypnos inte bara minnas tidigare liv, utan även livet mellan liven i icke-fysiskt tillstånd. Rita är en av de ca. 200 personer i världen som är medlem i The Newton Institute och utövare av metoden.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn