Men Jesus sade till sina lärjungar: ”Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Matt 19:23f

Jag befinner mig i Fanthyttan en gråmulen höstdag i oktober 2018. Terry Evans ligger i djup hypnos och jag sitter på en stol bredvid.

Som alltid när jag tar med min klient i Livet mellan Liven själsregression i hypnos har jag räknat ner Terry steg för steg och han går så djupt att han ser ut att sova. Vi tar honom först till hans barndom. Det är en del av uppvärmningen för att sedan gå ännu djupare. Vi går sedan till tiden då han var inne i sin mors livmoder innan födelsen. Då har vi redan kunnat tillsammans läka det inre sårade barnet, som ju är en och samma person som är vuxen och som ligger i djup hypnos nu. Terry har lagrat alla sina upplevelser, speciellt de känslomässiga, i sitt mera vuxna medvetna sinne. Vi går sedan vidare för att se vilket tidigare liv som Terry kommer att uppleva just nu. Han upplever två andra inkarnationer under 1900 talet, förutom den han är i nu som Terry.

En autentisk hypnosupplevelse
Hela tiden är det underbart intressant och givande för mig att få bevittna det vi inom hypnosens värld benämner en ”autentisk hypnosupplevelse”. Med det menas att min klient i hypnos berättar om det han/hon upplever med en känsla av närvaro i upplevelsen och även känner känslor förknippade med upplevelsen. Allt detta gör det till en stark och sann subjektiv upplevelse för klienten. Det fungerar ju även så i vaket tillstånd, att om någon berättar något för mig ur ”hela sig” och inte bara sänder från intellektet, så får jag som lyssnare också en känsla av att bli berörd. Det är just känsloupplevelsen som är det viktiga. Denna var mycket stark när jag lyssnade på vad Terry berättade under sina upplevelser igenom hela Livet mellan Liven själsregressionen.

Vi fortsätter nu sessionen till att Terry i sin senaste inkarnation, före den som Terry, där han upplever sitt dödsögonblick, lämnar kroppen och tas med hem till själens landskap. Där upplever han makalöst intressanta ting som jag på grund av min tystnadsplikt ej kan berätta. Han får emellertid svar på många frågor om sin nuvarande inkarnation och hans guide Ascala är mycket aktiv under resans gång. Hela sessionen i hypnos tar 4 timmar och både Terry och jag är både trötta och även omtumlade efter att vi är klara och igen sitter i varsin stol och samtalar om det upplevda.

Jag är mycket tacksam att Terry bjöd in mig till sin kursgård i Fanthyttan så att jag fick uppleva en LBL (Life between Lives) hypnos med honom. Sessionen var oerhört givande för mig att bevittna.

Att pressas igenom ett nålsöga
Under dagarna i Fanthyttan fick jag även möjlighet att göra några LBL sessioner med personer som arbetar professionellt som medier bl.a. på kursgården i Fanthyttan. Det var efter upplevelserna med dem som jag kom att tänka på uttrycket ”att komma igenom ett nålsöga”, som ju låter väldigt omöjligt för att det är så trångt. Vad menas med att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik att komma in i Guds rike? Min egen tolkning är att komma in i Guds rike har betydelsen att möta sin egen själ och få frid genom att veta vem man är.  Att välja denna väg till upplysning kan vara en mycket svår väg, och några passager under en sådan livsväg kan kännas som att pressas genom ett nålsöga. Den svåra passagen eller flera sådana svåra passager, kan ibland leda till att komma ut på andra sidan som en andlig ledare. Den personen kan sedan, baserat på egna upplevelser av svårigheter, assistera andra som också skall igenom nålsögat i sin väg som människa ”i kropp”.

Man kan vara rik eller fattig, men det som kännetecknar Terry och de andra som vigt sina liv åt att vägleda andra är att de pressats genom ett nålsöga igen och igen. De har pressats genom ett nålsöga, som i Terrys fall, med en mycket svår barndom, starka fysiska och känslomässiga prövningar, samt en vilja att trots allt detta tjäna sitt syfte och fullfölja sitt uppdrag här på jorden.

Tårar
Många av mina LBL klienter gråter mycket när det blir uppenbart under hypnosen att de inkarnerat i ett nästan övermäktigt ”nålsöga-uppdrag på jorden” för att hjälpa andra. Samtidigt blev de upplyfta av att minnas att de inte är ensamma. De upplevde sig omgivna och ibland burna av änglar och guider, samt beskyddare. Då gråter de av nådens glädje i stället!

Ett möte med en delfin
En av de mediala personerna jag träffade i Fanthyttan fick alldeles i slutet på sessionen uppleva mötet med en delfin. Plötsligt höll klienten sig för öronen, för tonen som hon upplevde att delfinen sände, var en så hög ton och riktades rätt in i hennes tredje öga. Det blev en djup läkning. Efter att just den klienten kommit tillbaka i stolen med mig i efterpratet, så upplevde hon att hennes ögon och syn på välden genom dem, var förändrad. Det skall bli roligt att få reda på hur det hela landade hos den klienten. De händer mig ofta att de som varit hos mig för LBL hypnos hör av sig efter några veckor eller månader och berättar om vad som hänt dem i livet efteråt.

Mörker blir till ljus
Jag har i många år använt ett uttryck som jag läste någonstans, men glömt var. Uttrycket är: ”Det är en kvinna/man vars mörker blivit hennes/hans ljus. ”Med det menar jag att Terry och de andra mediala människorna jag träffade i Fanthyttan alla hade gått igenom extremt svåra prövningar och mörker i sina liv. Under sessionen med mig fick de själva se sitt eget ljus och minnas vilka andra liv de haft, som belyser vem man är som själ och varför man igen kommit tillbaka i mänsklig kropp.

En känsla av att komma hem
De andra mediala personerna berättade under sin hypnos att de hade upplevt sina prövningar av en anledning och just därför kan vägleda andra. De kan precis som jag känna glädjen när en klient får insikter och därmed ändras hela perspektivet på deras liv. Kanske har klienten tappat gnistan och i vissa fall blivit bitter på grund av sitt livs svåra prövningar. Man frågar sig varför just jag haft det så svårt. Under en LBL hypnos minns man ofta en djupare liggande samhörighet med sin själsgrupp, guider och andra visa entiteter. Under en sådan är LBL hypnos är det faktiskt ofta, men inte alltid, möjligt att i den djupaste delen av LBL hypnosen subjektivt uppleva när man ”kommit hem” till själens landskap och så att säga får ”tanka på”. På så sätt kan LBL hypnosen liktydas med den nära döden upplevelse, fast under trygga former utan att vara i fara för sitt nuvarande liv.

Har du tankar, reflektioner och upplevelser som du vill dela efter att du läst det jag berättar här?

Du är välkommen att lägga in en kommentar i kommentarsfältet och trycka på sänd!

Jag tror att det är bra att vi här på Ascala Magazine har fått ett forum för att utbyta tankar och erfarenheter. Min fråga till dig är: Kan du relatera till detta att livet består av vissa ”trånga passager”? Det kan kännas lika svårt att ta dig igenom, som för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga?

Rita Borenstein
www.ritaborenstein.se

 

2 KOMMENTARER

  1. jag skulle gärna vilja göra en LBL hypnos.
    när jag var barn hade jag ofta upplevelser av att jag blev hämtad av en hög ton. under resan fick jag känslan av att dras igenom en trång passage, och det kändes som om jag skulle vändas ut o in. det var väldigt smärtsamt. nu i vuxen ålder, har det inte hänt.
    jag blev påmind om det nu när jag läste om nålsögat.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn