För mig är det väldigt viktigt att börja min dag genom att ta kontakt med andevärlden, det förbereder mig för dagen. Den här rutinen spelar en stor roll i mitt vardagsliv. Mitt sinne är öppet, på så vis blir jag mycket mer medveten om mig själv som person. Det hjälper mig till exempel att förstå när det är nödvändigt att sätta gränser, hur jag ska hantera svåra situationer etcetera.

Medium som tar åt sig äran för allt de gör förlorar kontakten med andevärlden, den vägledande kraften. Jag har sett många medium och healers gå rakt in i den fällan och följaktligen bränt ut sig, de använder sin egen energi och dränerar den.

Ascala har ofta pratat med mig om det här, för att öppna mitt sinne och göra mig medveten om mina ansvar som medium. Det är också väldigt lätt att gå in i Gurukomplex-fällan, att du med din andekontakt kan göra allt eller vet allt. Egot är väldigt subtilt, det kan smyga upp bakom dig när du minst anar. Det är då vi förlorar kontakten med andevärlden.

När vi har sådana förmågor står vi med en fot i en värld och en i en annan, vi medium är broarna mellan andevärlden och verkligheten här och nu. Ibland måste jag ta ett steg tillbaka och stanna upp för att påminna mig själv om att det inte bara handlar om Terry Evans.

Jag har hört många medium säga: ”Andevärlden vill inte längre prata med mig”, men så är inte fallet, det är egot som kapar kontakten. Det är alltid viktigt att ha kontakt med dem varje dag. Det är väldigt viktigt att erkänna den högre makten. Med åldern har jag fått starkare kontakt med denna oändliga kraft. Den har blivit min ständiga följeslagare.

Ascala har varit en jättefin lärare för mig. Han har visat mig vägen genom svåra situationer i livet. När han har gjort det har mitt medvetande expanderat och utvecklats. I och med våra diskussioner expanderar min inre värld. Han har gett mig verktyg för att hjälpa mig ta större ansvar för mig själv. Jag gör inte alltid rätt, men när jag går över en gräns skickar han mig snart en påminnelse. Ascala har många gånger påpekat att jag är transparent för honom. Jag kan inte gömma mig.

Det är en välvillig intelligens, den är inte farlig, men den finns inte bara där för att ge dig vad du vill ha, den finns där för att vägleda dig. Det tas dock så ofta för givet eller ignoreras.

Med varje steg jag har tagit på min livsresa och när jag fortsätter att ha mina morgonmöten med Ascala växer sig bandet mellan oss allt starkare. Ju mer medveten jag blir desto närmare kan Ascala komma mig. Den kraften har blivit till en levande och aktiv del av mig. Ascala är både en del av de högre dimensionerna och av mig.

Att följa det här tänkesättet och den här filosofin har varit till stor hjälp för mig, för att kunna förstå och ta emot hur Ascala vägleder mig. Naturligtvis ställer jag honom frågor, men han svarar mig inte på mitt sätt. Jag får svaret på det mest oväntade sätt. Med det får jag en speciell känsla: En vetskap. Jag känner bara att det är rätt i själ och hjärta.

Läxan han har lärt mig har inte kommit på en gång, den har kommit i faser. Väldigt ofta är det en lång process. När mitt medvetande är mer öppet blir jag mer medveten om processen inom mig och det är då svaren kommer. Medium och healers kan aldrig påskynda den här processen, det är en tvåvägs grej mellan guiden och mottagaren.

Intellektet är ett mycket viktigt verktyg, men det kan inte besvara frågor relaterade till arbetet med den högre intelligensen. De känner till våra begränsningar och vår potential. En stor del av hjälpen har jag fått när jag varit förvirrad, då kliver han in och ger mig subtil vägledning för att hitta vägen ut från det och för att hitta en lösning så att jag kan ta nästa steg.

Ascalaintelligensen, min guide, är en del av mitt dagliga liv. Utan den skulle jag inte veta hur jag ska hantera att stå med mina ben i två olika dimensioner samtidigt, en i andevärlden och en i här och nu.

Terry Evans

Föregående artikelDe oförstörda barnen
Nästa artikelDen stilla platsen
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn