Den gud jag tror på, den högre intelligensen, är för mig allvetande och vet vem jag är. Jag tror inte att någon kan gömma sig från det ljuset. Utan det vägledande ljuset skulle mitt liv vara tomt och meningslöst. Genom åren har denna gudomliga kraft hjälpt mig att komma i kontakt med både min negativa och min positiva sida.

Jag tror att den kreativa kraft som vi kallar gud skapar alla på denna jord till unika individer och därmed har vi vårt eget sätt att tro eller uppleva gud. Eftersom vi är skapta olika, då innebär det väl ändå att det är meningen att vi ska vara det? Då måste vi alltså acceptera att andra människor kan vara annorlunda och ha sin egen tro. En vis människa sa en gång till mig: ”Det finns många olika vägar till gud.” Den väg som har visats mig har fungerat för mig, men den skulle naturligtvis inte fungera för andra eftersom de har en annan bild av gud.

Jag tror att många krig och konflikter skapas, eftersom människor inte kan acceptera en annan människas trosuppfattning: ”Om du inte tror som jag, då har du fel och vet inte vad du pratar om.” Vi behöver bara blicka mot religionspolitiken för att inse hur destruktivt det kan vara. Två arméer på motsatta sidor kan, till exempel, be till samma gud om att vinna slaget de är på väg att mötas i.

”Du behöver inte tala om för den gudomliga kraften vart den ska föra dig; den vet redan vilken din väg till upplysning är.

När jag skriver den här artikel kommer jag att tänka på en gammal reklamfilm där en grupp människor står och sjunger tillsammans. Texten lyder: ”Jag skulle vilja göra jorden till en bättre plats med perfekt harmoni…” Den reklamfilmen berörde mig och hur idealistiskt det än må ha varit just då, skulle något sådant kunna vara en del av den gudomliga planen för att sammanföra oss, för att bygga broar? Gud kan bara verka genom oss. Vilken vår medvetandenivå än är anser jag att vi alla är guds verktyg och ju mer vårt medvetande expanderar tror jag att vi kan ge denna gudomliga kraft en mycket bättre kanal att verka genom.

Jag tror att den gudomliga källan gör sitt bästa arbete i tystnad. När vi ibland blir inspirerade, eller får en tanke eller en idé, tror vi för det mesta att det kommer från oss själva. Jag tror inte att det är så, för mig är det den gudomliga källan som verkar genom oss och det är därför som jag tror att spiritualitet och vetenskap en dag kommer att arbeta hand i hand.

”Den gud jag förstår har tagit mig på en resa till att möta min inre värld; en resa till personlig insikt.

Den gud jag förstår är inte bara intresserad av eliten i vår värld. Den högre intelligensen tror inte på elitism på någon medvetandenivå. För den kraften är allt jämställt och på den gudomliga menyn finns något för alla som är villiga och redo att ta emot. Du behöver inte tala om för den gudomliga kraften vart den ska föra dig; den vet redan vilken din väg till upplysning är. I Bibeln står det till exempel: ”Be och du skall få.” Enligt min mening fungerar det när du ber om något utan att ställa villkor. Jag ber med ett öppet sinne, utan förväntningar. Om jag ber om sanningen om mig själv vill jag naturligtvis inte alltid höra den och ibland kan sanningen vara svår att smälta.

Lever jag som jag lär? Jag försöker. En sak är i alla fall säker, min ignorans och min negativitet kommer att ta mig tillbaka till samma plats och situation om och om igen tills jag har förstått budskapet som erbjuds. Den gud jag förstår har tagit mig på en resa till att möta min inre värld; en resa till personlig insikt. När jag gjorde den resan började jag inse att den högre maktens intelligens inte bara hjälper mig att möta mig själv, dess intelligens sträcker sig så mycket längre än min uppfattningsförmåga.

I dag är min syn på den högre intelligensen och dess syfte djupare och förhoppningsvis bredare än den var när jag var ung. Ljuset som denna högre makt erbjuder mig är något jag behöver ha med mig som en konstant följeslagare. Ofta har det ljuset har varit som en kärleksfull förälder för mig. Det har gett mig mycket och för det är jag evigt tacksam.

Terry Evans

Föregående artikelJag uppgraderar mitt sinne
Nästa artikelJag är inte lika känslig längre
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn