Jag har ofta undrat vad det vi kallar andevärlden verkligen är. De senaste tio åren har det öppnats upp ännu mer. Man skulle kunna säga att det är som en multifacetterad diamant, för att förenkla saker och ting. Var facett projicerar sitt eget individuella ljus, som har sin egen unika frekvens och sitt syfte. Det är intelligens i dess renaste form. Varje enskilt ljus den projicerar har sitt eget syfte. Jag har nu förstått att andevärlden är en del av den universella intelligensen. Det är en plats med många verkligheter.

Jag anser att den universella intelligensen är den innersta kärnan av den här diamanten. Den universella intelligensens kvantmekanik sträcker sig långt bortom det som är känt för människan.

Ofta när Ascala har kallat på mig har jag färdats genom ljusstrålarna som jag talar om. Dessa koncept introducerades för mig i Kina där jag fick se en tankekarta och fick lära mig att färdas genom de nio medvetandenivåerna. Det tog mig på en resa in i den universella intelligensens labyrint.

Jag minns speciellt ett tillfälle, då Ascala kallade på mig och sa: ”Jag ska föra dig hem, jag ska visa dig varifrån du kommer.” Det skulle kunna liknas vid en astralresa. När vi gjorde den här resan var det som att komma hem. Det var en av de mest överväldigande resorna jag någonsin har gjort med Ascalaintelligensen. Han kallade det en välkomnande plats. Det här var många år sen. När jag tänker tillbaka kan jag nu förstå, med varje resa jag har gjort och med varje erfarenhet det har gett mig, att den universella intelligensen består av många olika verkligheter med oändlig kunskap.

Efter forskningen jag gjorde i Kina kan jag nu förstå att den karta jag fick av andevärlden gav mig tillträde till en portal, vilken förde mig vidare in i en värld av frekvenser och nätverk. Det har gjort mig medveten om att det finns många olika verkligheter bortom min logik och mitt sinne – möjligtvis bortom fantasin. Jag tror på ufon, och skulle det kunna vara så att de använder samma nätverk som jag har färdats igenom, där solid materia som vi känner till den, inte är nödvändig? Allt är ju transparent, inget an döljas eller förnekas.

Det som nu följer är ett utdrag ur boken Vägen till Frihet, som jag hänvisar till i ovanstående text. Jag skrev den för många år sen. Allt jag framhåller i boken kan liknas vid ett pussel. Det gavs till mig bit för bit genom åren, allt eftersom jag utvecklades, och gav mig tillträde till en intelligens som sammanför vetenskap och andlighet.

En välkomnande plats

Det kändes bra att resa tillsammans med Ascala. Vi kom in en annorlunda atmosfär, och moln i olika fär­ger svävade upp emot oss. De hade med sig en inbjudan från världen nedanför. När jag tittade ner såg jag att just den här planeten sände ut miljontals ljusstrålar från sitt innersta, strålar som hela tiden skiftade färg. Medan jag betraktade denna magnifika ljusboll upptäckte en av strålarna vår närvaro. En röst dök upp i mitt inre, och jag hörde orden:

– Ni håller tidtabellen.

Vi började går ner för landning, och jag förstod att vi gled genom lager av helande energi. En del av de­ras egenskaper kände jag till, men väldigt många var okända för mig. Jag blev uppriktigt förvånad när jag insåg att mitt eget energifält påverkas och förändras av de energier det möter.

Vi vägleddes ner genom mörkret och steg ut på en landningsbana. Där väntade min far på oss.
– När vi möttes på en annan medvetandenivå berättade jag om mitt arbete här i andevärlden. Jag hjälper de själar, som just har avslutat den övergång ni känner till som döden. Det var den här platsen jag talade om.

Min fars numera välbekanta gestalt förde oss till en plats, där vi från parkett kunde ta del av ett underbart panorama. Så långt vi kunde se svepte ljusstrålar fulla med energi ut i universum, korsade varandra och lyste upp bakgrunden med tusentals nyanser av vio­lett och blått. Åskådare till detta enorma skådespel var stjärnorna, effekten var hypnotisk. Denna helgedom för läkekonst bland stjärnorna var en plats där sjukdomar, oavsett om de var fysiska, emotionella eller mentala, genast blev omhändertagna bara ge­nom att man kom in i denna värld full av kärlek och medlidande.

Min far började berätta, och jag kom till sans igen. Han sneglade på mig och sade:
– Jag ser att du också känner det. Det är här sjä­larna tas emot när de lämnar sin inkarnation på jor­den.
Han gjorde en paus så att vi skulle kunna ta till oss de olika aktiviteterna. Trots att det var en aktiv plats kändes allting lugnt och fridfullt.
– När de anländande själarna kommer ut ur ljustunnlarna, som har fört dem till denna kärleks­fulla plats, möts de av sina nära och kära. De har rest hit från sina respektive andliga nivåer för att hjälpa till med läkningsprocessen. Familjer och gam­la vänner träffas och gläds åt återföreningen, och de hjälper nykomlingen att lämna det gamla bakom sig. Det finns dem som kommer hit i ett tillstånd av förvirring och inte riktigt vet var de är. Men mottagarna dämpar snabbt all rädsla. Sjukvårdare finns till hands för att hjälpa de själar, vars inkarnation av någon anledning slutade abrupt och som därför befinner sig i ett tillstånd av känslomässig och mental chock. Andra vägrar helt enkelt att acceptera att deras jordiska inkarnation är slut, men vi lirkar med dem och ger dem råd och kärleksfull omvårdnad tills de accepterar.
– Hur är det med de själar som fortsätter att vara bundna av det jordiska? frågade jag.
– Tänk dig att en person i andevärlden utbildas i att hjälpa till att rädda dessa jordbundna själar. Det går till precis som när en av våra ljusstrålar upptäckte närvaron av din själ i planetens bana. Det var detta man förklarade för dig på rymdskeppet, som överva­kar aktiviteterna på jorden. Ingenting i er värld kan förbli oupptäckt. En avliden själs känslomässiga och mentala tillstånd sänder omedvetet ut signaler. Där­med vet skeppet exakt var den jordbundna själen be­finner sig, och den positionen meddelar man sen oss. Vi styr då en av våra ljusstrålar till den angivna platsen och erbjuder själen att gå in i strålens vibration. Om det inte lyckas anlitar vi någon som du för att hjälpa till.

Du kommer säkert väl ihåg den gången då en ung engelsk pojke, en vän till dig, så tragiskt lämnade din värld efter att ha andats in ett skadligt ämne. Du fick beskedet av en vän, men hade just då ingen kon­takt med 15-åringens föräldrar. Några dagar senare bad vi dig om hjälp. Chock och sorg och det trauma som följde gjorde att pojken inte kunde känna vibrationerna från vårt ljus. När du reste genom denna värld mellan våra världar kunde du intuitivt känna hans vibrationer och finna honom. Det var till stor hjälp att han kände igen dig, och du kunde lugna ho­nom. Det gjorde att hans egna vibrationer ökade i frekvens så att han kunde se vårt ljus och känna vär­men av dess vibrationer. Vid det laget var all rädsla, som hindrade din väns övergång borta, och hans själ kunde återta kontrollen. Många jordbundna själar är personer, som under sitt liv inte lyckas lösa vissa känslomässiga och materiella frågor. Det skapar psy­kologiska blockeringar och hindrar deras högre jag från att få inflytande.

Det finns alltid ett val, och, precis som fjärilen i din meditation, kan vi bara erbjuda deras själar att komma hit, vi kan inte kräva. Till och med i den här fasen måste de själva bestämma. Girighet, drog­beroende och rädsla är sådant som kan hindra en av­liden själ från att nå hit. Självmord kan aldrig använ­das för att undkomma någon form av ansvar eller karma. De som kommer hit ställs alltid inför en lista över vad de åstadkommit på jorden. Men samtidigt vill vi i andevärlden betona att gudskraften alltid är kärleksfull och att varje själ som kommer hit får samma uppmärksamhet.

Min far slutade berätta och gestikulerade åt oss att följa honom.

En helig läkeplats

Vänner väntade, och vi gick in i något som bäst kan beskrivas som en helgedom för läkekonst. Överallt fick själar den helande behandling de behövde för att rensa ut emotionella och mentala konflikter ur sitt väsen. Vi fick träffa en grupp nyanlända. En av dem kom frivilligt fram för att tala med oss, och gav föl­jande råd:
– När vi lämnar vår fysiska kropp försvinner natur­ligtvis också all fysiskt smärta, som vi kan ha upplevt till exempel på grund av sjukdom. Själv hade jag can­cer. I min nuvarande utvecklingsfas vilar jag och äg­nar mig åt eftertanke. När jag är redo ska jag, precis som du, söka råd hos dem som arbetar med det gu­domliga ljuset.

Vi fortsatte, och en man kom fram och tackade mig för hjälpen.
– Vilken hjälp? undrade jag.
– Kommer du ihåg att du en vinternatt kallades till ett hus där det hade varit mycket oförklarlig, överna­turlig aktivitet? När du ställde om din psykiska fre­kvens upptäckte du min oönskade närvaro i huset. Med ilska och rädsla försökte jag köra bort dig, men som tur var vägrade du att låta dig styras av mina negativa uppmaningar. Du fortsatte med ditt arbete och accepterade tålmodigt min ilska tills den sjönk undan. Då kunde jag erkänna för dig att jag var missbrukare och att jag vägrade lämna mitt missbruk

Nej, jag påverkade inte människorna i din värld att bli missbrukare. Det är bara en ursäkt som vissa tar till när de inte vill inse sanningen. Däremot sökte jag avsiktligt upp personer i din värld som hade samma slags missbruk som jag. Då kunde min mentala kropp ta till sig de sensationer, som dessa personer upplevde i sitt påverkade tillstånd. När man använder droger av något slag inaktiveras mentalkroppen och därmed blir emotionalkroppen utan det beskydd den behöver från inre och yttre negativa influenser. Det var när människorna i din värld befann sig i det tillståndet som jag mentalt kunde få kontakt med dem.

Du hjälpte mig att bli av med min ilska, och då kunde jag följa dig när din psykiska frekvens höjdes. Du bjöd mig att komma in i ditt ljus, och det gjorde att jag kunde ta emot de hjälpande händerna från räddarna i andevärlden.

Mitt budskap till missbrukare är att ta ansvar för sig själva och inte skylla på andra, oavsett om dessa lever eller finns i andevärlden. Missbruk är bara en sköld man sätter upp för att skydda sig mot eller dölja djupare problem. Till dem i din värld som är villiga att lyssna erbjuder jag denna kunskap, som jag lärt genom min egen smärta. Själv brukade jag använda ursäkten att allt jag behövde göra var att sluta med missbruket. Sen skulle alla problem vara borta. Men man måste titta på orsaken till att man är missbrukare. Det är bara då man kan ge upp sitt beroende. Nu när jag lever på den här nivån har jag inte längre något fysiskt begär, men jag arbetar fortfarande på att bli fri på det mentala planet.

Jag tackade mannen för hans kärleksfulla ord, och vi gick in på barnavdelningen. Framför mig på en säng med vackra, helande färger låg min unge vän.
– Jag känner mig mycket bättre, och mina nya vänner har lovat att de ska bära mig tillbaka genom ljuset när jag återhämtat mig lite till, så att jag kan be­rätta för mina föräldrar om min fortsatta existens. Om du träffar dem så hälsa att jag mår bra, sade han.

– Det är snart dags för oss att åka vidare, informe­rade Ascala.
Med sin ljusstråle styrde Ascala oss mot en stjärna. Det var morgonstjärnan, som svävade  i stilla väntan. Vi rörde vid dess centrum, och plötsligt omgavs vi av de sex guiderna. Sakta flög vi neråt och njöt av stjärnans roterande rörelse. Jag tittade ner och fick syn på ett berg.

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn