Jag har alltid haft ett engagerat intresse för vad som pågår ute i världen. Det började när jag var väldigt ung, och det spelar egentligen ingen roll vad det gäller, men jag har alltid följt det politiska klimatet ute i världen.

Människans medvetandenivå har snabbt stigit under min livstid och det som ansetts vara norm samt individers värderingar har drastiskt förändrats. När vi tittar på världen idag ser vi att människan inte längre är beredd att acceptera det status quo som makthavarna har dikterat. Vi lever nu i en värld där värderingar och gamla tänkesätt konstant utmanas; individen är inte längre beredd att kontrolleras av en minoritet.

Vi behöver bara titta på det som har skett i Mellanöstern, där det en gång fanns en etablerad ordning råder nu kaos. Förändringens vindar verkar ha en global effekt; vi ser en hel del konflikt och meningsskiljaktigheter. Jag är helt övertygad om att det måste uppstå kaos innan en ny ordning kan skapas, för ett kaos som hanteras på ett känslomässigt intelligent sätt för med sig en ny slags kreativitet som gynnar folket och för dem in i framtiden. Jag för min del är intresserad av att se vad som händer.

Inom dagens etablerade ordning finns mycket paranoia, den gamla ordningen håller desperat fast vid gamla idéer, på grund av rädslan att förlora sin maktbas. Det får mig att tänka på något som en skeptiker en gång sa om mig: ”Jag ser Terry Evans som ormens huvud, om jag förgör huvudet kommer allt annat att kollapsa.” Så skulle det kunna vara, men vad de inte inser är att andra bara kommer att träda fram och visa sig då.

Jag har arbetat med mediumskap medvetet sedan 22 års ålder, och med jämna mellanrum har jag också varit tvungen att modifiera min sanning, men det har bara gjort min tro starkare. En sak är säker – det svåraste för varje enskild individ är att säga sig själv sanningen om sig själv, om sitt beteende och sitt sätt att projicera på andra. Men om vi inte har kontakt med oss själva kommer det vi sänder ut i slutändan komma tillbaka till oss och ha en skadlig effekt. Det är en universell lag, eller grundläggande psykologi – man skulle kunna kalla det orsak och verkan.

Vad är din sanning? Är du stark och modig nog för självrannsakan eller projicerar du dina olösta problem på andra i sanningens namn, för att gynna din egen status, eller för att hålla fast vid ett gammalt beteende som inte längre tjänar varken dig eller andra?

Den största sanningen som vi måste upptäcka finns inom oss själva. Genom att ha en inre dialog kan vi ta hand om de negativa aspekter inom oss som inte längre är till någon nytta för oss. Kan detta bidra till evolutionen? Evolutionen är en kontinuerlig process, ingen enskild individ eller grupp kan vända denna utveckling, oavsett vilken taktik eller projektion som används. De kommer bara lämnas kvar i ignoransens träsk, och därmed kommer deras maktbas vittra sönder under deras fötter.

Vår sanning kan inte förstöras av andra; vi förstör den själva, för vi är vår egen värsta fiende. Jag anser att det nu är hög tid för oss att bli mycket mer självmedvetna. Min bästa vän och bundsförvant är sanningen; att säga sanningen om mig själv och göra något åt det istället för att stanna kvar i förnekande och projicera min negativitet på andra. Negativitet som förnekas kan bli en aggressiv och destruktiv kraft inombords. Vår värld har sett många världsmakters uppgång och fall, och människor på högt uppsatta positioner kollapsa i egots ruiner, utan att lära sig den läxa som erbjudits.

Praktiserar jag själv det jag skriver om? Jag gör mitt bästa varje dag. Varje dag sätter jag mig ner en stund för att möta mig själv, utan att analysera, jag lyssnar bara till mina känslor. Det hjälper mig väldigt ofta upp ur egots och ignoransens träsk, för varje känsla inom mig bär på ett budskap – om jag är redo att lyssna! Det är bättre att följa vinden än att klamra sig fast vid något som inte tar dig någonstans.

Ingen är undantagen det jag skriver här. Denna universella lag gäller alla som lever på denna jord.

Terry Evans

Föregående artikelVarför händer allt just mig?
Nästa artikelTransformeringen från en stubbe, Del 3
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn