Jag har medvetet arbetat som medium med andevärlden eller som andra människor skulle säga, den högre intelligensen, under många år. Mina besök i andevärlden har nästan varit som en upptäcktsfärd. Det är en plats för själslig healing. Varje gång andevärlden har kallat på mig för att komma till dem i deras dimensioner har det varit en fascinerande upplevelse. Det pågår så mycket I den högre intelligensen som nästan är svår att tro på, den är uppbyggd av många olika dimensioner. Det är en läroplats. När jag besöker den får jag undervisning och insikter. I den världen är allt transparent, det går inte att gömma sig.

Jag har förts till den plats där själar som har gått bort får hjälp och terapi för den negativa effekt den inkarnation de precis lämnat har haft på dem. Det var fantastiskt att få besöka den platsen och möta en del av själarna i konvalescens. De många människor jag har träffat i mitt arbete som medium, som har kommit tillbaka från den andra sidan och använt mig som kanal, de berättar sin historia ger information, som de hoppas ska vara bevis på en älskad person.

”De har visat mig att vetenskap och andlighet hör ihop,
att det är en och samma sak.

Ibland när jag besöker andevärlden visar de mig sin kraft, den magi de använder. I den världen har de en teknologi, som på ett väldigt enkelt sätt omfamnar kvantfysik, och på så vis är det en vetenskap under utveckling. Det är gammal kunskap som har varit där sedan tidernas begynnelse, skulle man kunna säga. De har visat mig att vetenskap och andlighet hör ihop, att det är en och samma sak. Jag vet aldrig vad jag har att förvänta mig. När jag ser tillbaka på mina egna erfarenheter börjar jag inse att den universella intelligensen besitter ett oändligt nätverk av kunskap och visdom.

Jag har frågat Ascala:
– Är andevärlden en del av den universella intelligensen? Och han har svarat:
Ja, det är en stor aspekt, men var aspekt av den universella intelligensen har sitt eget syfte. När jag har tagit med dig på resor har du utan att vara medveten om det visats aspekter av den universella intelligensen. Det har varit en tankeställare för dig. Varje gång vi gör dessa resor för att förhöja din förståelse för hur andevärlden fungerar kommer du i kontakt med en annan aspekt av andlighet, som du behöver lära dig och utan att vara medveten om det poppar nya tankar och idéer upp i ditt huvud. Då blir du inspirerad.

”Ni människor vill alltid veta hur långt ni har kommit, vad ni har uppnått.”

Vi har gjort många resor tillsammans, till många olika platser och du minns dessa upplevelser. Vårt syfte är att lära dig mer och ge dig upplysning, för att ge dig en bättre förståelse om dig själv och världen omkring dig. Det är så här vi arbetar med oräkneliga människor, som söker upplysning, för att hjälpa dem förverkliga sitt syfte i det här livet. Det finns många andra människor som gör resor till andevärlden, eller den högre intelligensen som de tror på, för att göra världen ni lever i till en bättre plats. Många människor som du, Terry, finns helt enkelt där för att erbjuda andra människor hjälp. Om du arbetar i stor eller liten skala är irrelevant. Vi är alla likvärdiga.

Jag har satt dig på prov många gånger, ibland blir det rätt och ibland inte, men utan ditt åtagande och önskan att förstå dig själv, skulle vi aldrig ha kommit så långt. Ni människor vill alltid veta hur långt ni har kommit, vad ni har uppnått. Vänd dig inåt, se dig omkring utanför dig själv och med ett öppet sinne kommer du att se hur långt du har kommit och vad du har skapat. Det finns många fler resor som vi måste ta för att utforska den universella intelligensens labyrint.

Varje gång jag har behövt hjälp när jag inte har haft den kunskap jag har behövt har jag vänt mig till andevärlden och de har gett mig den kunskap jag har behövt. Genom åren har jag även upptäckt syftet med Ascala och vad han är. Han vägledde mig och hjälpte mig att upptäcka nya aspekter av mig själv. Han var ihärdig och fortsätter att vara det. En annan guide, Grey Owl, tog med mig in i min inre värld och visade mig aspekter som jag inte förstått. De har funnits med mig genom sjukdom och till och med stått vid min säng.

Terry Evans

Föregående artikelEtt möte med unga pionjärer
Nästa artikelHunden Boy
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn