Jag minns första gången när jag som ung man höll storseans i England. Jag tror att det var omkring tio eller femton personer där. Sen den första seansen fram till idag har jag lärt mig så mycket mer om andevärldens kraft. Jag förstår att jag bara används som länk för andevärlden, som försöker berätta vilka de är och ge oss bevis. Det mest fantastiska är att människor får en chans att inse hur nära andevärlden är oss och att de är medvetna om vad som pågår i våra liv; våra framsteg, problem etcetera.

Andar som kommer tillbaka, för att genom sina budskap ge bevis på liv efter döden, erbjuder oss hopp och alternativ. När vår energi är som lägst kan deras energi inspirera och hjälpa oss att ta nästa steg på livets väg. De kan hjälpa oss förverkliga inre potential som varit helt omedveten för oss. Med sin influens försöker de få oss att lämna tänkesätt som inte gynnar vårt välmående. Där det finns förtvivlan kan de inge hopp. Där det finns sorg kan de erbjuda tröst. De som kommer från ljuset för att besöka oss, har till stor del själva valt att göra det jobbet. Kärlekens band får dem också att komma tillbaka, men ibland vill de bara dela med sig av skönheten de upplever på andra sidan.

Av vilken anledning de än kommer tillbaka, så låter de oss få veta att vi aldrig är ensamma. De gör sitt bästa för att genom mig som medium förmedla att de finns där. Som jag sagt många gånger tidigare: Jag är bara en neutral länk. Jag bestämmer inte vem som kommer tillbaka eller vad de kommer att säga. Samtidigt har jag ett moraliskt ansvar för hur jag förmedlar informationen jag får.

”När en ande kommer igenom ett medium har mediet ingen aning om hur det kommer att beröra eller påverka personen som får budskapet.

Jag anser att storseanser är väldigt viktiga. Oavsett vem som närvarar är det människorna som skapar dynamiken, som gör det möjligt för anden att komma igenom och ta kontakt. På så vis kommer vår dimension och deras närmare varandra.

Jag har flera gånger bevittnat vilket intryck det kan göra på någon som faktiskt får ett budskap av värde och kvalité. Jag känner många människor vars medvetande har öppnat upp efter att de fått ett budskap, och för många har det varit en livsförändrande upplevelse. När en ande kommer igenom ett medium har mediet ingen aning om hur det kommer att beröra eller påverka personen som får budskapet.

Något jag insett som mottagare, är att andevärlden ofta ger mig information, som just då absolut inte verkar rimlig för mig. Jag kanske inte känner igen anden som kommer igenom eller själva meddelandet. Jag har ofta sagt till människor som inte förstår innebörden: Fråga din familj. Det var vad jag gjorde första gången jag varit hos ett medium. Jag frågade min mamma och hon förstod allt. Det kontakten ger har inte alltid en bokstavlig betydelse. Ibland när medium har förutspått min framtid, vad jag ska komma att göra etcetera, så har det inte alls låtit vettigt. Men, när jag ser tillbaka, så har mycket av informationen stämt. Andevärldens vägledande kraft hjälpte mig finna mitt öde och hjälpte mig att förstå vad mitt livs syfte är.

Jag tror att alla som sitter i publiken, oavsett om de får ett budskap eller ej, kan beröras av upplevelsen. På så vis startas en process, som kan ge dem nya insikter om vem de är och någon form av uppfattning om vad deras nästa steg är.

Terry Evans

Föregående artikelEtt litet äventyr
Nästa artikelHur jag upptäckte min kreativitet
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn