Jag har en fantasi om att kunna resa bakåt i tiden. Jag har till viss grad kunnat göra det med mitt sinne, men det skulle vara fantastiskt att kunna transportera sig in i det förflutna, och bara vara där och observera allt som sker, att få se och höra allt. Ibland ger historieböckerna oss inte sanningen. Tänk om vi kunde få upptäcka den själva! För mig skulle det vara en otrolig upplevelse. Att se hur saker och ting har förändrats, jämfört med det liv vi lever idag. Det skulle vara fascinerande att få möta mig själv som den person jag var i ett annat liv. Var jag en annorlunda person? Vad gjorde jag? Hur tänkte jag? Det skulle vara intressant att jämföra mig själv med personen i den inkarnationen – fascinerande och kanske en besvikelse också…

Att få bevittna händelser eller olösta mysterier, att få se om människorna vi läser om i historien verkligen var som de beskrivs – vem vet? Jag tror faktiskt att det skulle kunna vara möjligt, när vi människor utvecklas och lär oss att använda våra sinnen. En vetenskaps man sa en gång till mig: Om vi når 55 procents framgång, så är det bra. För en sann vetenskapsman är allt sannolikt.” Så, jag väljer att hålla mitt sinne öppet för många olika saker som man idag säger att vi inte kan göra.

”I min egen värld som medium har jag visats aspekter av det förflutna och rätt ofta har jag även fått se min framtid.

Det skulle även vara fantastiskt att kunna färdas in i framtiden. Om vi ser tillbaka på historien har det funnits många filosofer som har kunnat förutspå framtiden. Om vi tror att det förflutna, nutid och framtid är densamma, skulle det då inte vara fantastiskt om vi kunde knäcka koden och när helst vi vill blicka tillbaka i det förflutna eller in i framtiden? Vilken resa det skulle vara! Av olika skäl skulle vi nog inte kunna förändra det förflutna, men kanske vi skulle kunna förändra framtiden till det bättre, men å andra sidan verkar vi människor bara kunna förstå saker och ting genom erfarenhet. Vi behöver bara titta på vad vi gör med vår vackra jord. Haven är förorenade. Regnskogar försvinner i rask takt…

Men det kanske skulle vara möjligt för oss att förändra vårt tänkesätt, hur vi hanterar saker och ting. På så vis skulle vi kunna undvika så mycket, om vi trodde på det framtiden visade oss. I min egen värld som medium har jag visats aspekter av det förflutna och rätt ofta har jag även fått se min framtid. Jag förstod det inte alltid logiskt just då, men mycket av det som visades blev verklighet och eftersom jag fått veta i förväg var jag förberedd på förändringen. Jag fick klart och tydligt se när min mamma skulle gå bort, jag förstod det inte just då, men det blev som det förutsagts.

Från allra första början, när mina andevänner började ge mig glimtar av framtiden, hade jag ett öppet sinne. Jag fastnade aldrig i tanken att det skulle komma att hända, men faktum är att nästan allt har hänt. Det som hände behövde jag aldrig söka efter. Jag hade bara attityden: Jag ska vänta och se. När möjligheten sen kom kunde jag känna igen den och genom att lyssna på min känsla visade sig mitt beslut normalt vara det korrekta beslutet.

Mediumskap kan med andra ord också vara ett effektivt verktyg för tidsresor…

Terry Evans

Föregående artikelFörändringar
Nästa artikelGrupphypnos på Gamla Byskolan i Fanthyttan
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn