Många människor frågar mig om jag som medium tror på Gud? Ja, jag tror på en högre intelligens, en vägledande och kärleksfull kraft. Andra människor kan ge oss sin syn på hur livet ska levas och det har till viss del fungerat för mig. Min mormor gav mig grundläggande värderingar om vad hon ansåg vara rätt och fel, men när jag blev äldre var det viktigt att den grunden injicerades med min egen sanning och uppfattning. Alla individer har sitt eget inre ljus och det är deras ansvar att finna det.

Jag har rest mycket under mitt liv, mött många människor från olika kulturer och med olika tro. Allas sanning ser olika ut. Vi bär den inom oss. Alla har sin egen unika väg att följa. Om alla hade samma filosofi och sedvanor för hur vi bör tro eller förstå den högre intelligensen skulle jag tänka: Vad är det som saknas?

Den Gud jag förstår erbjuder mänskligheten olika sätt att tro på en kreativ intelligens. Vilken filosofi eller religion vi än har och hur den än ser ut kan den erbjuda oss en moralisk uppförandekod, som vi kan följa i vårt vardagsliv, genom våra tankar, ord och handlingar. Samtidigt är det naturligtvis så att religion alltid har använts som ett politiskt verktyg för manipulation. Hur ofta har inte olika religiösa fraktioner gått ut i krig i tron att Gud står på deras sida?

”Som barn trodde jag alltid på en slags Gud, men jag fann min väg till den Gud jag tror på idag genom min mediala potential.”

Den Gud jag tror på står inte på någons sida i förföljelse, diskriminering eller krig. Den Gud jag tror på är en neutral och kärleksfull intelligens vars enda syfte är att hjälpa mänskligheten bli mer andligt och känslomässigt utvecklad, för att vi ska kunna bli mer medvetna om vilka vi är och hur vi påverkar andra.

Som barn trodde jag alltid på en slags Gud, men jag fann min väg till den Gud jag tror på idag genom min mediala potential. Andevärldens magi och kontakten jag har haft med dessa dimensioner har visat mig att mirakel är möjliga och att de faktiskt sker. Det största miraklet jag har sett är när människor finner sin sanning och sin väg. De har då inte bara funnit sig själva, utan även sitt sätt att tro på Gud. Under mina resor genom världen har jag också träffat många människor som inte ens vet om att de är andliga, men de lever ett andligt liv genom sina tankar och handlingar.

Om vi kan bygga broar mellan olika religioner och trosuppfattningar, öppna våra ögon och lyssna, kan vi lära oss så mycket av någon annans historia och sanning.  När jag har lyssnat på människor som har berättat om sin tro har jag ofta blivit upplyst av vad de haft att säga. De har bidragit till expansionen av mitt eget universella medvetande.

Vi är alla människor med olika saker att erbjuda. Att tro på en högre intelligens kräver utforskning, expansion och upplysning av sinne och själ. Hur ser framtiden ut? Jag tror att den gudomliga planen helt enkelt är denna: människan måste utvecklas och ställa sina olikheter och trosuppfattningar åt sidan. När vårt medvetande utvecklas kan vi börja bygga broar mellan varandra. Sen kan vi kanske lära oss att leva tillsammans och samarbeta istället för att blint tro att vår sanning är den enda. Alla har en roll i människans evolution.

Terry Evans

Föregående artikelArbetet med storseanser
Nästa artikelVarför är det så lätt för Terry?
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn