Jag tror nu att den väg jag har följt under Ascalaintelligensens vägledning är en del av en universell plan, inom den finns den naturliga intelligensen som jag föddes med. Varje gång jag antar en oväntad utmaning, vilket kan ses som ett tecken, vägleder det mig till en ny aspekt av min intelligens som hittills inte upptäckts.

Som jag nämnt tidigare har jag upptäckt nio olika nivåer av intelligens. När jag färdas upp genom de olika dimensionerna, från nivå fem till sex befinner jag mig i en matris. Om jag stannar till en stund och går in i matrisen och dess olika nivåer kan det ge mig information om dualistiska verkligheter, som inte kan ses eller uppfattas av de fem normala sinnena.

När jag gör det här kan jag få med mig information, som jag själv inte förstår, men forskare har sen hjälpt mig att förstå betydelsen och symboliken. Jag har ännu inte utforskat matrisen på djupet, men det är som ett förråd av kunskap om dåtid och nutid. Jag tror att den är oändlig. Jag har också insett att den är en modell av sinnet. Innehållet är vetenskapligt, filosofiskt och andligt.

När jag går till de olika nivåerna av denna tankekarta ger den mig olika slags information eller har olika syften. Ofta tar jag emot informationen med ett barns sinne. Jag förstår vad det är jag ser och känner, men jag förstår inte alltid vad det betyder enligt vetenskapliga termer.

Från nivå sju till slutet av nivå åtta får jag inte någon information. Frekvensen som tar mig högre intensifieras ännu mer. När jag kommer till slutet av nivå åtta möter jag ofta tre figurer i vitt. De presenterar sig som spirituella mästare och de har informerat mig att de har övervakat min utveckling sen den dag jag föddes. De har inga ansiktsdrag, enda sättet de kan manifestera sig är genom att ge sig själva någon slags fysisk form, men egentligen är de bara ljus. Vid vårt första möte insåg jag att jag hade träffat dem många gånger, men jag hade inte kunnat avgöra vad de var. De var bara ljusformer. Varje gång de har dykt upp har det medfört förändring i mitt medvetande och min förståelse. Jag insåg också att de var kopplade till min högre intelligens och att de är väktarna för min livsplan.

På nivå nio verkar tankekartan upphöra och det är som om jag blickar ut i universum. När jag lyfter blicken ser jag starka ljus. Jag har förstått att alla ljus är intelligens och att de kommunicerar med varandra. När de kommunicerar kan man se vad som verkar vara tunnlar av ljus och när dessa tunnlar korsar varandra är det som att följa en spor. Det är livligt och intensivt.

Den första gången jag såg dessa ljus manifesterades de till ett nätverk. Jag förstod att väktarnas syfte var att visa att alla människor, medvetet eller omedvetet, är kopplade till denna universella intelligens. Sen började jag minnas de gånger jag varit en del av detta nätverk, och jag insåg att den universella intelligensen är en samling av själarnas intelligens, minnet av allt som har hänt. De tre mästarna som jag mötte är också en del av den universella intelligensen.

Jag minns upplevelserna av att ha färdats genom det här nätverket av ljus och hur jag hade en intensiv känsla av att återvända till mitt ursprung. När jag lär mig mer om dessa erfarenheter börjar jag inse att många av mina tidigare upplevelser inte bara var fantasi, det var fakta.

Jag delar dessa artiklar för att jag vill att du som har haft liknande erfarenheter ska våga tro på att du också fick information om ditt egentliga ursprung. Och om du har haft liknande upplevelser blir även du förberedd för något.

Terry Evans

Föregående artikelRädslan att misslyckas
Nästa artikelFamiljen sökte stöd hos mediet
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

3 KOMMENTARER

  1. Kära Terry Jag tror att du färdades genom de 9 planen.Du är en Adept en lärjunge det högsta planet har du ännu inte nått.Du har nått långt på din utväcklingDe 7 ljusbärarna möter dej pådet 9 planet.Det var dem du såg när vi har kommit upp dit uppgår vi i det universella medvetandet.Jag är själv en Lärjunge Lev Väl….

  2. Kära Terry Vi närmar oss den Universella planen, då vetenskap och religionen möts Alla forskningar leder till dett Det står skrivet i Bhagavad_Gita Herrens sång. Jag är 76 år och har hela mitt liv trott att jag har levt ett liv i Indien När jag som 24 åring kom i kontakt med Teosofin ock Hemliga Läran fick jag kontakt med min Mästare Lev Väl.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn