Som erfaret medium och lärare inom det paranormala har jag ofta blivit utmanad: ”Hur kan du bevisa förmågorna som du använder och att mediumskap fungerar, Terry?” Om mottagaren känner igen och förstår informationen jag erbjuder som medium när jag förmedlar kommunikation från någon på andra sidan, så är det personligt bevis för mottagaren. Då har den högre intelligensen uppnått sitt syfte, både på ett personligt plan för mottagaren och den har även gett bevis på liv efter döden.

När en andekontakt ger bevis är tillvägagångssättet alltid individuellt, det följer aldrig samma mönster eller format. Det var likadant när jag arbetade med forskningen i Kina, där jag upptäckte att det finns nio olika medvetandenivåer. I början av det här forskningsprogrammet var jag säker på att man skulle kunna se fyra distinkta förändringar i mitt EEG-mönster. Under experimenten, när jag gick igenom de nio olika medvetandenivåerna, blev det väldigt tydligt för mig att det sker fyra frekvensförändringar, som skulle kunna likas vid ett skiftande frekvensband. Varje gång det hände blev frekvensen mycket starkare och högre.

”I ett annat experiment ombads jag använda telepati för att skicka bilder till en annan person som jag aldrig träffat, som satt i ett annat rum.

I forskningsrapporten som sen skrevs tydliggjordes att mitt EEG indikerade en väldigt distinkt förändring i karaktär. Dessa fyra förändringar i radiofrekvens syntes tydligt i mitt EEG. Experimentet visade alltså att mitt sinne går in i ett förändrat medvetandetillstånd. Jag fick även göra andra uppgifter genom att använda tekniken som kallas psykometri, där du håller i ett föremål och läser av information antingen om ägaren eller möjligtvis föremålets ursprung. Det här experimentet visade sig vara framgångsrikt.

I ett annat experiment ombads jag använda telepati för att skicka bilder till en annan person som jag aldrig träffat och som satt i ett annat rum. Jag började sända en bild föreställande ett hus till mottagaren. Det var en enkel, endimensionell teckning, som jag själv hade ritat. I mina tankar började den förändras och bli tredimensionell. Jag kunde beskriva husets interiör, dess design och fick information om människorna som bodde i huset. Jag såg barn och andra detaljer. Jag såg även en logga med huset. Jag blev lite förvirrad, för jag visste inte vad det var jag fick kontakt med. Det intressanta var, när vi blev färdiga med experimentet och jag kunde träffa mottagaren som jag hade sänt till, berättade han att huset jag hade sett var ett hus han själv hade designat. Allt stämde. När vi pratade om barnen skrattade han och sa: ”I Kina får du bara ha ett barn, men jag har tre.”

När jag sände informationen om huset till mottagaren fick han en bild som han tyckte såg ut som en forntida Egyptier ståendes i ett hus. Det han egentligen såg var huvan med EEG-kopplingar som jag bar. Med alla sladdar kopplade till den fick det mig att se ut som en Egyptier. När jag sände satt en forskare och observerade experimentet. Han höll upp en mugg med en logga på och visade den för mottagaren, för att se om jag skulle ta emot information om den. När jag sen beskrev den bild jag hade fått till mig visade den sig vara identisk med loggan på muggen.

”Vilken kraft och resurs har människans sinne när det kommer till telepati?

Det mest fascinerande för mig var att jag valde att rita just ett hus, vilket jag gjorde precis innan experimentet började. Hade jag redan fått kontakt med denna okända person och omedvetet registrerat information om mottagaren och hans hus? Det är en fråga som fortfarande är obesvarad.  Vilken kraft och resurs har människans sinne när det kommer till telepati? Jag förstår att ett experiment måste upprepas flera gånger och uppnå samma slags resultat för att det ska anses vara bevis, men för mig och mottagaren var det här bevis på att telepati fungerar.

Väldigt ofta möts jag av frågan: Hur kan du bevisa det här? Vetenskapen har dessvärre inte kunnat bevisa det än, men det jag gör när jag arbetar med det här är fakta för mig. Resultaten jag har sett, inte bara i mitt eget liv utan hos dem som kommit i kontakt med mig styrker det. OM det kommer en dag då vetenskapen kan ge mig faktiskt bevis på att min interaktion med det paranormala inte är korrekt, då kanske jag kommer att tro på dem. Men till dess, när vetenskapsmän kommer till mig och frågar: Var finns bevisen? Kommer jag att säga till dem: Var har du dina bevis?

Min förhoppning är att vetenskap och andlighet en dag kan hitta en mötesplats och samarbeta, men det kommer att krävas ett öppet sinne och att inte fastna i traditionella värderingar och trosuppfattningar.

Terry Evans

Föregående artikelDet luktar snö!
Nästa artikelDjurkommunikation – Ett samtal med hästen Wilma
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

2 KOMMENTARER

    • Proof differs from person to person, in this case. Each person will receive it or see it in their own way. When spirit sends a message through a medium it does not always have a literal meaning for the recipient. Evidence can come at a later date. Thank you! /Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn