Under alla de år jag drivit eget företag och arbetat som medium har jag först och främst varit tvungen att göra ett åtagande gentemot mig själv, att jag ska göra arbetet som medium oavsett hinder och att jag ska stå fast vid mitt åtagande som företagsledare för mina anställda och gentemot mina kunder. En del människor kanske anser att jag är gammalmodig, men ett löfte är ett löfte. Om jag inte har kunnat uppfylla ett åtagande, så har det antingen varit för att jag själv eller något av mina barn varit väldigt sjuk och behövt mig. 

Jag vet aldrig vilka problem som kommer att uppstå under resans gång, vilka hinder som kommer att finnas där eller vad jag har att förvänta mig – sånt är livet. Enligt min mening är problem till för att lösas, inte något vi ska backa eller fly från. När vi står inför problem, det är då vi måste använda vår kreativitet för att finna lösningar så att vi kan gå vidare, men vi lever nu i en tidsålder där åtagande i många avseenden verkar vara ett minne blott.

Många vill ha så mycket för egen del, men är inte redo att ge detsamma själva eller att uppoffra tiden, eller vad det än är som krävs för att infria det åtagande som har gjorts gentemot dem själva eller andra. Sen hör jag dem säga: “Det händer aldrig något i mitt liv.” De inser sällan att felet är deras eget. Jag får även ofta höra dessa ord: ”Andevärlden hjälper inte mig” eller ”Varför hjälper de inte mig att lösa mina problem?”, men hur kan de göra det när vi inte kan stå fast vid det vi uppenbarligen förbundit oss att göra för dem? Andevärldens funktion är inte att servera oss allting på en tallrik, vi måste också jobba för det och ta vårt ansvar.

’’Gud gav oss en hjärna för att vi ska kunna bestämma och tänka själva, finna lösningar.

I mitt liv har det ofta hänt mycket som varken underlättat mitt arbete som medium eller mitt liv och ja, jag har velat ge upp och ta den enkla utvägen, men vad skulle det ha löst? Ingenting. Resultatet skulle bara ha blivit att jag hamnar tillbaka på ruta ett. Utan prövningarna livet bjuder på skulle vi inte växa, utan förbli fast i en virvelström som vi själva skapat. Gud gav oss en hjärna för att vi ska kunna bestämma och tänka själva, finna lösningar. Om vi agerar därefter så överger vi inte andevärlden eller den Gud vi tror på, men om vi inte infriar våra åtaganden eller håller ett löfte vänder vi ryggen till livet och oss själva.

Orden jag skriver kanske låter hårda, men det jag skriver är verklighet baserad på livserfarenhet. Den högre intelligensen vi kallar Gud kan visa oss vägen, men vi måste också vara delaktiga. Många människor, som antingen varit i ekonomisk eller känslomässig kris, har till exempel kommit till mig genom åren för att få en medial konsultation. En stor del av dessa människor har själva skapat den situation de befunnit sig i. Det hela handlar om personligt ansvar.

Du kanske tänker: ”Hur kommer det sig att det är så lätt för Terry?” Det har inte alltid varit lätt. Ibland har även jag velat ignorera verkligheten jag står inför, men när man ger ett löfte anser jag att det måste komma från hjärtat, det måste ha en mening. Den mening jag förstår kommer genom två ord: Kärlek och respekt. När du bryter ett löfte vanhedrar du dig själv och det finns ingen annan du kan skylla på. När du går din väg och bryter ett löfte låter du någon annan städa upp röran som du lämnar i ditt kölvatten. I min värld finns bara ett undantag: när det oväntade sker, som inte ger dig något val.

Terry Evans

Föregående artikelTror du på Gud?
Nästa artikelSvaret finns alltid inom dig
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn