När jag började min egen personliga utveckling och resa som medium, healer och lärare insåg jag väldigt snabbt att det var nödvändigt för mig att utveckla bra kommunikationsfärdigheter. Jag hade tur, för under min tidiga utveckling hade jag några förträffliga lärare som hjälpte mig att ta reda på vad jag behövde lära mig för att kunna möta människor där de verkligen var, och för att använda en kommunikationsnivå som de skulle förstå och svara på. Samtidigt har jag alltid varit intresserad av psykologi.

Under ett antal år arbetade jag som inneboende socialarbetare samt var delaktig i ett projekt med unga människor som varit i klammeri med lagen. Syftet med projektet var att de skulle ha en plats att gå till varje dag, där de kunde få terapeutiskt stöd, men även lära sig kommunikationsfärdigheter. Det fanns även en stor resurs där de kunde utveckla praktiska färdigheter. Genom att observera dessa unga människor i olika arbetsgrupper, och i arbetet med ett team av högutbildade människor inom området psykologi och sociologi, blev jag än en gång medveten om mina egna styrkor och svagheter, i synnerhet när goda kommunikationsfärdigheter var nödvändiga.

Under den här perioden deltog jag på många seminarier och kurser, som gav mig en djupare insikt om mig själv och en möjlighet att utveckla mina färdigheter ännu mer. Dessa erfarenheter använde jag sen även när jag arbetade som medium och lärare, samt i min roll som ledare i byggnadsbranschen.

Det är så mycket som kan gå förlorat för ett medium eller en healer om de är oförmögna att möta en person eller en klient ur deras perspektiv. Detsamma gäller när jag får information från andekontakter; jag måste använda det språk de ger mig och sedan föra det vidare till mottagaren.

Jag fortsätter än idag att utveckla mina kommunikationsfärdigheter, för mig är det en kontinuerlig process och utmaningarna kommer till exempel:

När jag möter konflikt.

När jag undervisar.

När jag försöker hjälpa någon att lämna en tänkesätt som inte längre fungerar för dem.

Dessa färdigheter behöver jag i synnerhet när jag undervisar. Jag tror personligen att vi som medium och healers skulle kunna bli bättre kanaler för andevärlden om vi utvecklade våra kommunikationsfärdigheter mer.

Terry Evans

Föregående artikelTankens betydelse
Nästa artikelKärlekens kraft – vad är det?
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn