Då och då kommer Ascala till mig och informerar mig att vi ska jobba på något nytt, vilket normalt sett innebär att han vill ta mig vidare med min egen personliga utveckling och expandera mitt tänkesätt, så att jag förbereds på att utforska nya möjligheter. Det vill säga, inte bara arbeta med min egen andliga utveckling, utan att lära mig hur jag ska använda mina gåvor för att till exempel sammankoppla andlighet med vetenskap.

Med min logik vill jag naturligtvis ha fakta: Kan det bevisas? Fungerar det? Under min resa har jag ofta även velat gå fram snabbare än vad jag varit känslomässigt redo för, men Ascala har då kommit och talat mig till rätta: Nej, inte än, du är inte redo, du måste låta mig vägleda dig och visa hur du ska använda det här nya verktyget. Faktum är att jag hör honom tala nu när jag skriver:

Hur ofta har vi haft den här konversationen? Fakta kan bara bevisas när det fungerar för dig. I det här fallet kan det bara bevisas baserat på den effekt det har på en person. Terry, när jag lär dig saker och visar hur du ska använda dem, då gör du det. Du tar risken och använder informationen i arbetet med människor på dina kurser etcetera. Du har förmedlat svar från mig och utvecklat dina verktyg. Enda sättet det var möjligt var genom att praktisera dem. När du utvecklar verktygen du har i ditt sinne tar du en risk att använda dem – och du vet inte hur bra de är förrän du är tvungen att ha tillit till dem. Du har även lärt dig att arbeta mycket närmare mig.

När du gjorde experimenten i Kina tog vi dig till en annan del av ditt sinne, som du då inte förstod dig på. Det du lärde dig genom forskningen, om hur frekvenser fungerar tillsammans med det vi sänder till dig, vågade du sen börja använda. Senare, när du arbetade med dina forskningsgrupper där du praktiserade det du lärt dig, kunde du dra slutsatsen att frekvenserna som sändes genom oss faktiskt hjälpte människor.

Ditt arbete har påverkat många människor och du har sett resultatet. På sätt och vis har utvecklingen genom åren varit som ett uppdrag där du har upptäckt många aspekter av dig själv. På frekvensprogrammet som du utformade tillsammans med oss används frekvenserna som ett verktyg. När vi sänder frekvenser genom dig har du upptäckt att det ger effekt, och eftersom du tillåter dig själv att användas som kanal arbetar du på ett mycket renare sätt.

Du har upptäckt många olika modeller och ibland blir de inaktuella. Ditt arbete med mediumskap är en pågående process, då och då måste vi uppgradera ditt tänkesätt och du uppfattar det genom de insikter som kommer till dig. Det här skulle dock inte hända om du inte var öppen nog att samarbeta med oss och litade på att det vi introducerar för dig är rätt för dig.

När du har gjort husundersökningar har du gett information som inte kunde bekräftas förrän man letat fram information i historiska arkiv. Ofta kunde man få fram information som stämde överens med informationen du hade gett. Det är vad ni gör, ni medium, ni ger information, men det är inte förrän ni vågar förmedla det som ni får reda på om det är fakta eller fiktion. Vi är glada att se att ditt sinne alltid är öppet för att ta emot nya idéer och känslor, trots att din logik helst vill ha bekräftelse på att det kommer att fungera innan du gör ett åtagande.

Vågar du lita på att den högre intelligensens kan vägleda dig till förändring? Nya verktyg eller idéer? En ny riktning?

Terry Evans

Föregående artikelAvslut
Nästa artikelUppdaterar du din tro?
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn