Som barn var jag inte det klipskaste barnet i klassen. Som i alla klasser fanns det barn med olika intelligensnivåer och olika förmågor. När jag lärde mig något nytt, som jag tyckte var lite tråkigt eller ointressant, hade jag en tendens att sväva bort i tanken.

Utbildning bör vara en angenäm process. När du njuter av något är det roligt, men alla utbildningar har aspekter som är mindre lätta att ta in. Ibland är det lätt att lära sig och ibland är det inte så lätt. Jag har sett så många människor nå en punkt under sin utbildning där något blir svårt för dem, det är som om det blir en väldigt stor sak för dem och de förlorar fokus.

När jag ser någon kämpa är det som om de blir besatta i sin attityd, de fokuserar på resultat istället för det faktiska lärandet. De blir blockerade och tappar styrfart. Jag har sett det här hända så många gånger. Jag har mött människor med en fantastisk förmåga att lära, men många av dem har gett upp bara för att de inte känner att de är lika bra som de övriga i klassen.

En annan sak som kan blockera lärandet är att skapa deadlines för sig själv. Du ställer krav på dig själv och när du inte kan följa ditt eget schema ger du upp. Så många människor går i den fällan.

Vilket resultat en person får på ett prov visar inte alltid på den personens intelligens. Jag har mött människor som haft dåliga betyg i skolan, men som ändå har blivit framgångsrika och lämnat ett avtryck ute i världen.

Jag brukar säga till mina elever att det inte är en tävling med alla andra. Det handlar om att tävla med sig själv. När jag undervisar söker jag efter personens naturliga förmåga. Om jag börjar se tecken på vad det kan vara introducerar jag dem till det långsamt, bit för bit.

Hur många av er har gett upp för att ni inte har förstått något på en gång? Jag hade en mattelärare, som brukade illustrera saker och ting på svarta tavlan, be oss läsa några sidor i en bok och sen tro att vi hade lärt oss. Hon jämförde sitt intellekt, med all den kunskap hon hade, med barnen i klassrummet. Jag var okej på matte, men jag hade definitivt inte fallenhet för det.

Det är viktigt för en lärare att se vilka framsteg en elev gör med sin inlärningsförmåga och det är absolut nödvändigt att poängtera, om eleven inte gör rätt första gången, att det är helt okej. Ibland kan jag se att en elev kämpar och inte riktigt förstår, men är för rädd att medge det. Om du ska hjälpa en elev kan du inte kräva att de ska göra allt rätt på en gång. De måste lära sig att börja lita på sig själva.

För mig som lärare är det viktigt att se eleverna där de verkligen är. När jag kommunicerar med dem hittar jag sätt att bryta låsningen de har inom sig och gör lärandet till något roligt.

Vissa människor lär sig snabbare än andra, men det betyder inte att de är mer intelligenta. Det är viktigt att inte försöka leva upp till klassens resultat. Kom ihåg, du tävlar bara med dig själv.

Vad du än lär dig eller studerar ställ inte onödiga krav på dig själv. Då försvinner all glädje i lärandet.

Terry Evans

Föregående artikelPersoner i drömmarna
Nästa artikelDela dina erfarenheter
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn