Resan vi gör genom livet är vårt största klassrum. Ett av de viktigaste klassrummen är det dagliga livet. Det gäller både min personliga utveckling och min utveckling som medium. Det fantastiska är att det hela tiden lägger fram utmaningar för att visa oss hur mycket vi egentligen har utvecklats. Problemet är bara det att vi i vår brådska kan gå i fällan där vi tror att vi är mer kompetenta än vi faktiskt är. Den största läxan för mig är att säga mig själv sanningen om hur jag verkligen är och hur jag hanterar kritik, hur jag reagerar på den.

Om jag har haft en bra storseans eller en bra kurs, då är jag nöjd med det, men det finns andra stunder när jag inte har kunnat leva upp till mitt egos förväntningar, men de stunderna har påmint mig att jag också är en person som inte alltid kan göra allt rätt. Det är inte möjligt att leva upp till andra människors förväntningar på dig. Det enda du kan göra är att försöka vara den neutrala kanalen och erbjuda det du får. Jag måste fokusera på vad jag ser och känner.

’’Vi behöver uppleva misslyckande för att påminna oss själva om att vi är felbara.

Livets klassrum förändras hela tiden. Alla jag möter är unika, likaså deras idéer eller livspromblematik. Oavsett om jag arbetar med tv eller storseanser vet jag aldrig vad jag har att förvänta mig. Vissa människor tycker inte om mitt sätt att arbeta och vissa tycker om det. Vi behöver uppleva misslyckande för att påminna oss själva om att vi är felbara. Vi kan möta sådant som är väldigt svårt att hantera.

Det som ger mig frihet är att jag bara vill vara den jag är, samtidigt, när jag arbetar, vill jag ha ett öppet sinne så att jag verkligen lyssnar.

Mina elever är förträffliga lärare för mig, livet är det och mina vänner är det. Något jag tycker är väldigt svårt att följa, eller snarare något jag vet att jag aldrig kommer att kunna följa, är att försöka vara allt för alla. En god egenskap jag har är att jag kan erkänna mina misstag och be om förlåtelse, att behandla människor med respekt och att ibland vara stark nog att möta människors projektioner. Sådant de inte kan hantera själva försöker människor ibland ge mig.

Detta är konflikten som ibland pågår inom mig. Jag måste bestämma hur jag vill arbeta varje dag. Sanning eller ego.

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn