Du behöver inte ställa frågor

1
616

Under alla mina år som verksamt medium så måste jag ha träffat tusentals människor. Människor har kommit till mig på privatsittning av olika anledningar. Vissa har hälsoproblem och söker tröst. Andra vill höra om sitt kärleksliv eller kanske få rådgivning och vägledning angående affärsplaner. Vissa vill helt enkelt höra från en kär person som har gått bort och vissa söker hopp om att saker och ting kommer att bli bättre i framtiden. En del kommer för att ta reda på om det finns någon sanning i det jag arbetar med.

En sak som jag har lärt mig om andevärlden är att de kan se och veta allt om oss i sin dimension. När en person går till ett medium så har andekontakterna redan “läst på” och har en komplett profil av klienten. Man behöver alltså inte ställa några frågor till mediet. Om mediet är en bra och neutral kanal så kommer andekontakten att förmedla de svar som den anser att mottagaren är redo att få utan att frågorna behöver ställas.

Det spelar ingen roll vilket medium vi går till. Vi måste själva ta ansvar för våra liv och ofta vill vi människor ha svar på sådant vi inte är redo att ta känslomässigt ansvar för. Jag har själv upptäckt att orden som förmedlats genom medium som jag har besökt har varit till stor hjälp när jag blivit mer ansvarsfull och blivit mer medveten om mig själv. Jag har mött ett oräkneligt antal människor som har potential att utveckla otroliga gåvor, som skulle kunna ha medfört bättre livskvalitet, men hur ofta har jag inte fått höra dessa ord: “Men det är så svårt. Du förstår inte.” Jag har mött affärsmän som har fattat dåliga beslut, som fört dem till randen av konkurs, men de kan aldrig acceptera att de med sin attityd har spelat en stor roll i företagets nedgång. Jag får höra orden: “Det var inte mitt fel. Jag hade bara otur”. De går sedan till ett medium som en sista utväg i sökandet efter en lösning.

Vid egna besök hos medium fick jag ofta höra om min mediala potential, men det var jag som var tvungen att ta steget till att ta emot nya möjligheter när de sedan kom och knackade på min dörr. Vi kan aldrig finna vår potential om vi inte tar en risk att utforska den och lär oss att använda den, vilken form vår potential än antar. Många kommer till mig för att de vill att andevärlden ska fatta beslut åt dem. Under alla de år jag arbetat med andevärlden har de aldrig tagit beslut åt mig. Det är mitt ansvar. Ingen annan kan göra det åt mig, men genom sina kommentarer och observationer kan andevärlden vägleda mig åt rätt håll om jag är redo att lyssna

De gånger jag gått till medium har de genom sina kommentarer försökt vägleda mig åt rätt håll, så att jag skulle kunna följa min potential som människa. Jag kommer ihåg hur det var i början av min utveckling när medium brukade förutspå vad för slags arbete jag skulle göra i framtiden. I ärlighetens namn, så lät de flesta av dessa förutsägelser inte alls vettiga. Viskningarna från andevärlden var så långt från min verklighet på den tiden. Jag lade mediets ord på en hylla i mitt minnesarkiv med attityden ”vi får se”. När jag stegvis sen började upptäcka och använda den potential jag hade inom mig och följde min egen väg, så visade sig dessa förutsägelser vara användbara vägvisare när en utmaning att ta nästa steg kom och knackade på – ”Åh! Jag kommer ihåg att mediet sa något liknande till mig för flera år sedan!”

Många människor har skickats till mig i tron att jag kan fatta beslut åt dem eller tala om för dem vad de ska göra. Med andra ord; de ville att jag skulle tala om för dem hur de skulle leva sina liv. Andevärlden har aldrig gjort så mot mig, varken när de kommit till mig direkt eller kanaliserats via ett annat medium under en privatsittning.

Det finns en historia om en mamma som tog sin son till Mahatma Ghandi. En läkare hade talat om för henne att det var dåligt för hennes son att äta socker. Det sägs att Ghandis svar var “Kom tillbaka till mig om en månad”. När mamman sedan återvände med sonen en månad senare sa Ghandi till sonen: “Ät inte socker. Det är inte bra för dig.” Mamman frågar då: ”Varför kunde du inte ha sagt detta för en månad sedan?” Ghandis svar var: “För att jag själv åt socker då.” Jag tror att det finns en stor fara i att ge råd till någon om vi inte själva följer de råd vi ger. För då anser jag att det inte finns någon substans i det rådet. Det blir bara meningslösa ord.

En hel del människor som kommit till mig genom åren har omedvetet letat efter genvägar till att lösa problem. Många utvecklar ett beroende av mediet, vilket kan vara farligt. För min del är bästa attityden när man går till ett medium att ha ett öppet sinne utan några förväntningar, så att man är fullständigt mottaglig för att ta emot det andevärlden vill kommunicera.

Terry Evans

Föregående artikelJag utmanade andevärlden
Nästa artikelAtt släppa taget
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn