Jag arbetar ofta tillsammans med människor som har helt andra färdigheter och kunskaper än jag har. Det är människor med olika bakgrund, men vad de har gemensamt är syftet med arbetet de gör; att bidra till mänskligheten och människans välbefinnande. Ett annat syfte med deras arbete och undervisning, är att hjälpa individer öppna nya dörrar och uppnå en högre medvetandenivå. I och med det hjälper de även andra människor att nå en högre nivå av psykiskt och fysiskt välbefinnande.

En del av de människor jag samarbetar med har jag känt i många år, andra en kortare tid. Jag tycker däremot att det är fascinerande vilken effekt det har på mitt fysiska och andliga sätt att vara, när jag är bland dem. Jag tycker det är fantastiskt att kunna vara delaktig en kreativ dynamik. Det har hjälpt mig uppnå olika nivåer genom åren, man skulle kunna säga hjälpt mig att nå upplysning.

När jag jobbar som medium och lärare kan jag väldigt ofta isolera mig själv. Jag har ingen referenspunkt som kan ge mig återkoppling på var jag befinner mig och vad det är jag gör. Att vara del av ett team kan ge en känsla av tillhörighet, det är också bra att använda sig av gruppens medlemmar som referenspunkt och säga: ”Vad tycker du om det här?” När jag arbetar i ett team blir varje medlem min lärare. De ger mig nya perspektiv bara genom att vara sig själva och genom sitt sätt att arbeta. För att kunna få en ny syn på världen och förstå var folk befinner sig är det väldigt bra att lämna sin isolering ibland.

”När jag började arbeta som medium sa folk att jag var en ensamvarg

Det är inte bara tankar som inspirerar mig, utan även känslan som lagdynamiken kan ge. Ibland utmanar den mitt koncept, men det är väldigt inspirerande att jobba med människor som har olika idéer eller uppfattningar jämfört med dem man själv har.

När jag började arbeta som medium sa folk att jag var en ensamvarg. Det stämmer på ett sätt, jag vill njuta av mitt arbete, vara kreativ i det jag gör och möta nya saker som jag inte har svaren till. Men, att jobba i ett team kan verkligen vara ett värdefullt sätt att öppna sinnet och hjälpa oss hitta nya verktyg och färdigheter. Då fastnar vi inte i fällan att fortsätta i banor som inte fungerar för oss längre.

I ett team är att alla har sin egen enskilda färdighet och syn på världen vi lever i. Vi lär oss att leva och fungera tillsammans, vilket möjliggör för oss att kunna bidra med dessa speciella färdigheter i vårt gemensamma arbete. Vi lär oss samtidigt att se och erkänna andra människors färdigheter och vad de har att erbjuda.

Det här är min syn på att vara del av ett team. Vad är dina tankar? Kan vi nå framgång på egen hand?

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn