Många människor har kommit fram till mig och sagt: Jag skulle vilja gå en av dina kurser, Terry, men jag vågar inte, för jag känner mig inte tillräckligt spirituell. Har jag tillräckligt med erfarenhet? Det här kan jämföras med så många andra utmanande situationer i livet där vi ger upp innan vi ens har försökt, för djupt inom oss finns en övergripande känsla av att vi inte är bra nog. Ibland är vi medvetna om det, ibland inte. Jag tror inte att det finns en människa på denna jord som inte har rädslor eller fobier.

Jag brukar säga till mina elever när vi träffas i kurslokalen för första gången: Jag är inte intresserad av vem som är bäst, mest begåvad eller vem som har störst potential. Det är inte viktigt för mig att veta vilken social eller akademisk status ni har i vardagslivet. När jag arbetar med er utgår jag från vilka ni är, var ni står utbildningsmässigt och känslomässigt och vad ni behöver för att kunna fullfölja utbildningen.

Min förhoppning är att kunna ge dem det stöd de behöver och hjälpa dem att komma i kontakt med fobier och rädslor, som de tidigare inte har kunnat övervinna och därför gett upp. För att lyckas måste de naturligtvis också vara engagerade i processen, det är inte meningen att läraren ska göra jobbet åt dem. Självmotivation är alltid en utmaning. Andra kan inspirera dig, men när allt kommer omkring måste du inspirera dig själv.

När vi antar en utmaning, vilken den än är, till exempel en utbildning, kan ytterligare en utmaning uppstå: “Jag orkar inte göra jobbet idag. Jag gör det en annan dag”, och därför ger vi ibland upp. Vi tappar motivation. Det förvånar mig fortfarande hur skickliga dessa gamla rädslor och tvivel är på att sabotera vår drivkraft, som är nödvändig för att vi ska lyckas. Jag minns själv de gånger när rädslan att inte vara bra nog har framkallat en känsla av fullständig otillräcklighet, och jag tror att de allra flesta människor har varit tvungna att möta just den demonen.

Denna demon kan visa sig i relationer, i arbetsmiljön, ja, i alla delar av livet där vi stöter på utmaningen: Klarar jag det här? När jag ser tillbaka på det som varit kan jag också minnas de gånger jag lyckats genomföra något, som jag inte trodde jag skulle klara av, och hur det har gett mig ett ögonblick av fyllt av glädje. Jag har sagt till mig själv: Ja, jag gjorde det!

Den gamla demonen som säger: ”Är du bra nog?”, kan aldrig raderas fullständigt, men när jag hör den rösten nuförtiden ser jag den som en utmaning, inte ett hot. Jag har mött många människor genom åren som har fått samma insikt och när de upplevt en sådan seger har de fullgjort sin uppgift. De har tagit sig över hindret, den gamla passageraren som vi bär med oss, som intalar oss att vi inte är tillräckligt bra. Det visar på riktig karaktär och bedrift. Sann karaktär kommer från hjärtat, från själen.

Så var står du? Vad har du varit tvungen att möta för att övervinna något? Vågar du möta den gamla demonen som ideligen intalar dig: “Du är inte bra nog” eller ”Vem tror du att du är?”

Terry Evans

Föregående artikelMedial rening på Lindesberg Stadshotell
Nästa artikelTillbaka… till framtiden
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn