Jag hade två utmärkta lärare, båda två var väldigt ärliga och sakliga. Du satt inte i deras klassrum för att göda ditt ego. Jag var vetgirig och ville läsa så många böcker som möjligt. Jag gick på föreläsningar. Min första lärare, Ms Tilling, som var 90 år och ordföranden för den spiritualistiska kyrka jag besökte, höll en diskussionsgrupp en gång i veckan, vilket öppnade många dörrar för mig och fick mig att förstå betydelsen av det jag gjorde som medium och vilken uppförandekod ett medium bör följa.

Hon lärde mig mycket om den spiritualistiska filosofin och vi diskuterade mediumskapets historia, trans och fysiskt mediumskap med mera. Det här hjälpte mig att skapa en rätt stabil grund som jag kunde utgå från i mitt arbete.

Jag förstod vikten av att lära mig genom att få praktisk erfarenhet, genom att använda de verktyg jag hade fått. Inte bara att lära genom att meditera eller att öppna upp till andevärlden, gå kurser och så vidare. Böcker och kurser kan öppna upp nya dörrar för vårt tänkesätt, men när vi tilldelas ett diplom innebär det inte att du är ett medium, du har fått verktyg och lärt dig om andevärldens filosofi.

När jag började arbeta som medium i London lärde jag mig alltså genom praktisk erfarenhet. Jag insåg att när jag gav privatsittningar eller storseanser skulle människor inte komma att förstå allt och ibland skulle de inte förstå att ett medium inte kan leva upp till deras förväntningar på vem som ska komma igenom etcetera – och ibland skulle jag göra misstag.

Det här lärde mig hur jag skulle förbättra min kommunikationsnivå, både med anden och mottagaren av budskapet. Jag gjorde inte misstaget att anta att allt jag sa skulle stämma eller förstås. Något annat jag lärde mig var att det främsta målet för ett medium är att vara en neutral kanal. Jag har sagt detta förut och jag säger det igen, ett medium är bara en person med en förmåga.

Varje gång jag gör ett misstag strävar jag efter att vara fullständigt ärlig och erkänna mina misstag. På så vis har jag en möjlighet att vända mig till anden igen och reda ut situationen. Medium är bara människor, men när vi går ut med att vi kan fixa allt och blir större än vi egentligen är, det är då vi får problem. Håll det enkelt och var ärlig. Det gör att du som medium kan ha en mycket närmare kontakt med andevärlden.

Än idag händer det att jag misstolkar informationen jag får, men jag försöker att inte göra om samma misstag. Jag vill bibehålla min kontakt med andevärlden så neutral som möjligt. Ibland fungerar det bättre, ibland sämre, men sådan är människans natur.

Människor ställer ofta frågor och det händer att jag då måste svara: ”Jag är ledsen, men jag har inte svaret på det.” När människor kommer till oss medium är de sårbara och i behov av hjälp, så det är väldigt viktigt att vi talar om när vi inte har svaret. Om vi ger intryck av att veta allt försätter vi oss själva och klienterna i en väldigt knepig position.

Att lära genom att göra har gjort det möjligt för mig att känna igen vad som måste förbättras i mitt arbete. Om jag är ärlig och erkänner när jag behöver mer erfarenhet bibehåller jag ett öppet sinne. Ja, det är trevligt att gå kurser och läsa en intressant bok. Det kan också hjälpa, men kunskap och visdom kan bara uppnås genom att göra och anta utmaningen.

Jag kommer alltid att göra misstag. Jag kan inte vara allt för alla och jag vet egentligen inte om jag är spirituell, men min uppgift är att våga vara Terry och använda mina förmågor på ett tydligt och ärligt sätt.

Terry Evans

Föregående artikelAtt be om hjälp
Nästa artikelKänslominnen
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn