Varför tror människor att medium har alla svar? Jag har arbetat som kanal för andevärlden under många år och, som jag har nämnt tidigare, ofta har människor kommit till mig med en lång lista med frågor. Jag har då artigt fått be dem lägga undan sina frågor och säga till dem: ”Låt oss se vilka svar andevärlden vill ge dig, utan att jag som medium behöver veta något i förväg”. Efter sittningen har klienten ofta sagt: ”Jag fick svar på alla mina frågor utan att jag behövde ställa några frågor.”

Det är min erfarenhet att andevärlden, denna högre intelligens, redan vet allt om klienten som sitter framför mig och vill få kontakt med andra sidan. De ser våra styrkor och våra svagheter. De vet vad vi går igenom; de vet vad som händer i våra liv. Tro det eller ej, men vi är transparenta för dem. De kan se rakt igenom oss.

Det andeteam jag har arbetat för under många år vill inte att jag ska bli så beroende av dem att jag slutar att tänka själv. De har lärt mig att komma i kontakt med min personliga resurs. De har väglett mig till min negativitet dvs. aspekter av mig själv som är destruktiva.  När de har visat mig vad jag har att arbeta med har jag inte alltid varit medveten om det, men jag har insett att jag inte kan fixa allt på egen hand. Jag har inte alla svar, varken för andra eller för mig själv. De har uppmuntrat mig att gå hos terapeuter och healers, som har kunnat hjälpa mig nysta upp kaoset i min inre värld, så att jag har blivit medveten om hur dessa aspekter hindrar mig i mitt liv.

De har uppmuntrat mig att ta risker, att prova på nya saker eller nya sätt att vara. De har gjort mig medveten om en inre resurs, som har visat sig vara en allt starkare plattform att stå på. Jag är mycket mer medveten om mig själv idag. Min erfarenhet är att andevärlden vägleder mig till att använda min egen naturliga resurs. Naturligtvis behöver jag fortfarande andevärlden, men jag har lärt mig att jag inte ens behöver be dem om hjälp när jag har behov av det. När jag kämpar med att lösa ett specifikt problem berättar andevärlden ofta hur resultatet kommer att bli och säger: “Låt den där situationen vara, lägg inte ner tid eller energi på det.” Ibland erbjuder de mig helt oväntat en diamant, som blir liksom den sista pusselbiten.

För det mesta är deras syfte att leda mig till vad jag är naturligt ämnad att vara, till att komma i kontakt med mitt livs syfte. Andevärlden har lärt mig att stå på mina egna två ben, att tänka själv och arbeta utifrån min egen resurs. De har lärt mig att det är sunt att be om hjälp: ”Jag klarar inte detta på egen hand”, och det är jag mycket tacksam för.

Med ödmjukhet och kärlek kommer de ibland och knackar på och säger: ”Terry, nu har du gjort ett misstag.” När de gör det vet jag att jag rätt snabbt kan identifiera källan som är orsaken till misstaget. Det hjälper mig att fortsätta följa min väg.

Jag tror att alla människor har möjligheten att besvara sina egna frågor och att forma sitt eget liv, men vi måste ta ansvar för det. Vi kan inte tro att någon annan ska komma in i våra liv och fixa allt åt oss. Nästa gång du går till ett medium kan du bära dina frågor i dina tankar, men skriv inte ner dem på en papperslapp. Berätta inte för mediet, för andevärlden kommer redan att veta var du står och vad som händer i ditt liv. Det är min erfarenhet som medium.

Jag har alltså andevärlden som följeslagare, men jag har insett att det inte finns någon mening med att de serverar mig allting, så att jag slipper tänka själv. Mitt liv är mitt ansvar.

Terry Evans

Föregående artikelEtt stort tack!
Nästa artikelVikarien
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn