Det är min erfarenhet att de flesta medium har sitt eget unika arbetssätt, så här på min sida kommer jag att dela med mig av den uppförandekod jag fick lära mig när jag började arbeta som medium. Jag hade väldig tur, för den första kvinnan som var min lärare hade undervisat i 70 år. En annan av mina lärare som hette Eileen Roberts var ordföranden för “the Institute for Spiritualist Mediums.” Båda två gav mig en utmärkt grund från vilken jag kunde utveckla mitt arbetssätt med andevärlden och klienter.

Jag tänkte nu berätta lite om det som är känt som mentalt mediumskap, vilket innefattar allt du känner och upplever i ditt sinne och ditt medvetande när du arbetar som medium. Mentalt mediumskap kan brytas ner i tre kategorier:

Klärvoajans (klarseende)

Kläraudience (klarhörande)

Klärsentiens (klarkännande)

Det är andekontakten som bestämmer vilket av dessa tre sätt som kommer att användas för att ta kontakt med mig. Vissa använder alla tre medan en del bara använder ett, det beror hur kontakten vill ge mig information. Detta händer oavsett om jag arbetar med en privat konsultation eller en storseans(medial demonstration).

Något som klargjorts tydligt för mig, både av mina tidiga lärare och min guide Ascala, är att min enda funktion är att vara en neutral kanal, vilket innebär att jag inte bestämmer vem som kommer igenom när jag arbetar med denna typ av mediumskap. Den formen av beslutsfattande faller inom vad jag kallar andevärldens organisation och deras struktur, de bestämmer, inte jag.

När en ande kommer har den redan en överblick av vad som sker i en mottagares liv. Som jag har sagt många gånger, andevärlden vet exakt hur vi är och vilka vi är, allt är transparent för dem. Det är därför som jag inte besvarar frågor som klienter vill att andevärlden ska svara på. Det är viktigt för ett medium att minnas att vi arbetar för en mycket högre intelligens än vi själva förfogar över. Andevärldens organisation bestämmer vad som är lämpligt att besvara, vad som är relevant för personens förflutna eller nutid. Det är därför som jag ber mina klienter att lägga sina frågor åt sidan, eller att tömma sitt huvud. Om jag skulle försöka besvara frågor kan det bryta kontakten med anden som kommer igenom.

En annan fälla är att börjar ge människor råd om deras liv och hur de ska leva sina liv. Vi måste vara mycket försiktiga när vi ger råd från oss själva, om vi inte lever som vi lär kommer inte råden från rätt plats. När vi börjar att ge råd och tro att vi kan besvara allas frågor då hamnar vi i vad jag kallar gurukomplexet. Under alla mina år som jag arbetat som medium har mitt största ansvar gentemot mig själv varit att inte förlora min identitet som Terry Evans.

Jag, Terry Evans, måste ta ansvar för min mediala förmåga, på det sätt som jag uppför mig och använder min förmåga. Det är ett misstag att låta människor tro att vi vet allt och kan se allt. Enligt min erfarenhet gör medium inte det.

Min guide Ascala har också påpekat vilka svagheter och styrkor som finns i min personlighet. På det viset har han gett mig stort stöd i att finna medelvägen där Terry personen och Terry mediet möts.

Vid förra veckans lektion påpekade jag farorna med att försöka utvecklas för snabbt. När vi gör det tillåter vi då, i många avseenden, våra egon att ta över och det är då vi börjar göra misstag.

Det jag erbjuder er är något att tänka på. Varje vecka kommer jag att bidra med vad jag anser är det rätta att göra och vad vi måste utveckla inom mediumskapet för att komma vidare. Nästa vecka kommer jag att prata om vikten av att öppna upp och stänga ner som medium.

Terry Evans

2 KOMMENTARER

 1. Hej Terry!
  Så intressant och lärorikt att få läsa det Du skriver!!
  Jag ser med stor nyfikenhet framemot
  att ta del av det Du skriver nästa gång????
  Hälsningar
  Alice ????

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn