Efter många års arbete med mentalt mediumskap har jag förstått vikten av att alltid öppna upp till andevärldens frekvens innan jag börjar arbeta som medium. För mig är det också av yttersta vikt att be om tillåtelse från mina andeguider som organiserar andarna som kommer igenom. Jag öppnar upp till de andar som önskar använda min kanal för att ta kontakt med någon i livet. Personligen använder jag Bergsmeditationen som instrument för att öppna upp.

När jag öppnar upp tar andekontakten kontakt med min aura genom sin energi. Man skulle kunna säga att vi blir till en. De skickar sina budskap genom att använda sin röst eller genom att sända en känsla, men egentligen tänker de vad de vill sända. Det de sänder kommer upp i mitt medvetande. Jag ser, hör och känner det. Mitt jobb är sedan att förmedla informationen jag får på ett enkelt sätt, så att mottagaren kan förstå den. Om jag beskriver för många detaljer kan det inte bara bryta kontakten med anden utan även bli väldigt förvirrande för mottagaren. När jag arbetar som medium bestämmer inte jag vad andekontakten kommer att förmedla. Det är olika från person till person hur anden kommunicerar. Det är inte mediets uppgift att analysera eller försöka förstå budskapets betydelse. Gör vi det tillåter vi vårt eget intellekt att komma in och det kan bryta andekontakten.

Det är alltid viktigt att stämma av med mottagaren då och då, om personen kan känna igen informationen som ges eller ej. Det kan vara lite stressande för människor att minnas eller känna igen allt som förmedlas. Jag har själv haft den upplevelsen. Mitt råd blir rätt ofta: ”Om du inte känner igen kontakten eller informationen, hör dig för med din familj. De kan känna igen kontakten bättre än du”, vilket ofta är fallet. Det är också väldigt viktigt att mottagaren inte tolkar allt som sägs bokstavligt.

Ett misstag som kan göras under en privatsittning är att tillåta mottagaren ställa frågar. Då låter vi inte anden komma igenom så som den önskar. Om andekontakten vill besvara klientens frågor kommer den göra det ändå, utan att klienten behöver fråga. Andevärldens organisation har en komplett uppdatering på alla människor. De vet alltså vad som pågår i våra liv och kommer att besvara frågor som de anser är relevanta. Att vara ett neutralt medium handlar också om att inte säga det mottagaren vill höra. Går mediet i den fällan kommer informationen oftast från mediet själv och inte från anden.

Att arbeta med mentalt mediumskap är också att tillåta andekontakten att ge bevis och fakta som styrker att det finns liv efter döden. Om jag skulle förmedla kontakt med en guide skulle det kunna vara till hjälp för personen, men det anses inte vara bevis på liv efter döden.

Efter arbetet är det alltid väldigt viktigt att tacka för arbetet som andevärlden har gjort, så tacka och stäng ner dig själv långsamt, för att jorda dig själv och inte lämna en dörr öppen där negativ energi kan komma igenom. För det mesta skulle du få in sådan energi från ett hus eller en persons sinne.

Riktlinjerna jag erbjuder här är vad jag fick lära mig av mina lärare och jag har använt dem under många år. För det mesta har de visat sig fungera mycket bra i mitt arbete.

Terry Evans

Föregående artikelKursdags
Nästa artikelTankar om förändring
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn