Förra fredagen gav jag ett par privatsittningar, eftersom mediet som skulle ha gett dem var sjuk. Även om jag har gjort otaliga privatsittningar som medium är det fortfarande viktigt att gå tillbaka till början igen och fräscha upp minnet med sådant som jag inte arbetat med under en tid.

Under en privatsittning kommer mer information fram än under en storseans och ibland kan informationen vara väldigt känslig. Jag kan själv påverkas av känslorna som kommer från kontakten eller från personen som tar emot informationen. Det är något att lägga på minnet, när en ande som kommer igenom har gått bort under otrevliga eller ledsamma omständigheter kan känslorna jag får vara mycket starka. Det är inget fel i att visa sina känslor, men jag har lärt mig att inte låta känslorna ta över. Skulle det hända kan jag förlora kontakten med anden.

Det är alltid bra att spela in sittningen, för människor förstår inte alltid informationen på en gång. Det kan ta veckor eller månader innan mottagaren förstår vem kontakten är. Jag har fortfarande kvar inspelningar från privatsittningar, som jag själv varit på som klient. När jag lyssnar på dem kan jag plötsligt känna igen sådant som jag inte kände igen eller förstod då, vid tillfället för sittningen. Jag anser att det är viktigt både för klient och medium att spela in sittningen.

Än idag förvånar det mig hur mycket andarna vet om oss, hur vi mår och vad vi gör. Som mottagare av bra mediumskap har jag fått information som visat sig vara en viktig vägledande faktor i mitt liv. Den starkaste informationen jag har fått av ett medium har kommit just under en privatsittning.

Att vara en neutral kanal och inte besvara klientens frågor är väldigt viktigt, för det tillåter anden att göra jobbet på sitt sätt utan att få information av sittern. För mig är det även viktigt att förklara vad jag kan och inte kan göra, att jag bara är en neutral kanal. En del människor tror att jag går omkring och ger budskap hela tiden, men det är inte sant.

När jag arbetar vill jag inte bli inblandad i någons liv, vad som sker på ett personligt plan. Det anser jag är att gå över gränsen. Då förlorar jag även min neutralitet.

När någon har bokat tid hos mig vill jag att personen kommer i tid. När du bokar in en person för en privatsittning kommer även andevärlden att vänta på att få komma igenom. Om klienten då kommer 20 minuter för sent tycker jag att det är respektlöst gentemot dem. Skulle du trots allt ge den klienten en sittning får personen som är inbokad på sittningen efter vänta. Om en person kommer mer än 10 minuter försent får jag inte tillräckligt med tid på mig att göra mitt jobb. Det är olika från medium till medium, men för min del räcker det med 30 minuter för att andevärlden ska kunna komma igenom och ta kontakt.

Detta är ramar som jag väljer att arbeta inom. Det ger mig trygghet och hjälper mig med mitt syfte; att göra ett ordentligt jobb som medium. Jag har arbetat med privatsittningar under många, många år, men det var roligt att gå tillbaka till början igen och göra något jag inte gjort på ett bra tag.

Terry Evans

Föregående artikelFrån Ängelholm till Huskvarna
Nästa artikelOm jag finns här
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn