När jag började bli engagerad i spiritualism och mediumskap, hörde jag många människor prata om guider. En del människor hade kinesiska guider, vissa hade ”indian-guider”… alla möjliga slags guider. Jag förstod inte riktigt vad syftet var eller vad det var tänkt att dessa guider skulle göra, men nu hoppas jag att jag har förstått mycket mer om dem. Jag är själv länkad till en ”person” som kallar sig Ascala.

Första gången Ascala visade sig för mig var som en tibetansk munk. Jag kan än idag se den bilden tydligt, trots att det är många år sen han visade sig på det sättet. På senare år har jag kommit mycket närmare den Buddhistiska filosofin. Den är kraftfull, men det är också en mycket enkel filosofi att följa.

Jag anser att guider är en del av mig och att de utgör en länk till andevärlden. De är en högre form av intelligens, vars syfte är att hjälpa mig uppfylla de löften jag gav innan jag kom till den här inkarnationen. De är verkligen inte där för att besvara alla mina frågor. Innan jag kom till den här inkarnationen gav jag ett löfte att jag skulle utveckla mig själv, för att förstå vad jag behövde arbeta med och att konfrontera det jag inte hade tagit itu med i en tidigare inkarnation. När jag gick till medium som ung brukade jag få många förutsägelser om vad jag var ämnad att göra, men mysteriet om vad det var jag var ämnad att uppnå i det här livet fanns bevisligen redan inom mig när jag föddes.

Allt eftersom jag öppnade upp kunde Ascala komma närmare mig. Stegvis vägledde han mig genom min andliga utveckling och han försatte mig i situationer där jag kunde lära mig mer om mig själv och hitta svaren inombords. Hans syfte var (och är fortfarande) att hålla mig kvar på vägen ämnad för mitt syfte, där jag naturligtvis möter en hel del hinder, som hjälper mig att växa och uppfylla mitt syfte.

”Om jag lyssnar till Ascala kan vi skapa magi tillsammans, om jag inte gör det får vi gå tillbaka till steg ett, men det är en del av processen.

Ascalaintelligensen vet när jag är redo att anta nya utmaningar. Ascala sänder mig då en ny, oväntad utmaning eller möjlighet. Jag kan inte pressa honom, jag får helt enkelt acceptera med ett öppet sinne. En del av utmaningarna jag har fått har jag just då inte varit säker på om jag är ordentligt utrustad för att anta, men Ascala är fullt medveten om mina styrkor och svagheter. Ascala kan färdas genom mitt medvetande, ibland med ljudets hastighet. En dag visade han sin kunskap som olika underpersonligheter. Han sa till mig:
– Mitt sätt att visa mig för dig symboliserar ofta det jag har att lära dig.

När jag kommer ur kurs och vill göra något som inte är mitt syfte verkar allt stanna av helt abrupt, och då kan jag höra Ascala viska till mig:
– Just nu kämpar jag med ditt ego och hur du vill att saker och ting ska vara.

Min guide, den Ascala jag känner, är en empatisk intelligens. Genom åren tycker jag att vi har kommit ännu närmare varandra. Jag kan känna att han står bredvid mig när jag skriver det här. En gång sa jag till honom:
– Om du är min guide, varför hjälper du mig inte att förhindra att jag går in i situationer där jag kommer att göra misstag. Han skrattade och svarade:
– De viktigaste läxorna i livet kan vi få genom våra misstag, så att vi kan bli mycket mer medvetna om oss själva.

Om jag lyssnar till Ascala kan vi skapa magi tillsammans, om jag inte gör det får vi gå tillbaka till steg ett, men det är en del av processen. Då har jag en värdefull läxa att lära mig. Ascala har lärt mig att fokusera. Jag har lärt mig att öppna mitt sinne och bara ta emot, lyssna och känna när jag kommunicerar med honom eller andra.

Ascala är en del av mig och jag är en del av honom.

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn