Jag som perceptiv person, ett medium, kan hålla ett föremål i min hand och när jag håller i det kommer bilder, känslor och ord upp i mitt medvetande. Hur kommer det sig? Ett föremål som har tillhört en person kommer att innehålla minnet av allt som den personen är och har upplevt, för alla individer sänder ut frekvenser från sin egen livskraft hela tiden. Ett personligt föremål kan ge dig tillräcklig information för att avläsa den personen och ge dig en profil över vem personen är, vad personen känner och vad som händer med dem. När jag håller i ett föremål kan det även tala om för mig hur personen mår fysiskt och känslomässigt.

Psykometri kan ge värdefull information. Om du är superduktig kan det ge dig information ända tillbaka till dagen personen föddes. Psykometrins potential är oändlig. Om jag skulle göra psykometri på ett föremål som tillhört fler än en person kommer det att hålla kvar informationen från alla som ägt föremålet.

Under forskningen jag gjorde i Kina gav professorerna som var ansvariga för experimenten mig föremål att hålla i. När jag började ge information om föremålen insåg jag att de hade hittats av arkeologer. Under experimenten berättade jag för dem att ett av dem hade tillverkats för 700 år sedan, jag gjorde ett litet misstag, när vi kollade upp datumet visade det sig vara 675 år sedan.

Genom att beskriva en karta jag såg i mitt huvud kunde jag visa var platsen låg där det här föremålet hade grävts ut samt andra detaljer. Ett annat föremål jag höll i gav mig känslan av att färdas tillbaka i historien. Jag kunde se den ursprunglige ägaren. Det var som om jag satt i en vacker trädgård. Det jag faktiskt höll i min hand var ett bläckkrus, som ursprungligen hade använts av en kalligraf. De två professorerna undersökte informationen än en gång och mycket av den visade sig stämma.

En annan gång, för många år sedan var jag med en vän i Marocko. Vi besökte gamla ruiner. Min vän, en historielärare, sa till mig: ”Ta upp en sten och berätta om du ser eller känner något!” När jag höll i stenen kunde jag se framför mig hur ett slag utkämpades mellan två arméer. En verkade bestå av romare och männen i den andra armén hade skägg och väldigt annorlunda klädsel. När jag beskrev armén lite mer sa min vän: ”Det var intressant. Enligt historien färdades aldrig den armén så långt söderut.” När du håller i ett föremål som är en del av en plats där något speciellt har hänt i historien kan du få fram detaljerad information om platsen eller människor som har koppling till platsen.

När jag arbetar med psykometri kan det liknas vid en form av telepati, sinne till sinne. Det är däremot många människor som tror att det är andekontakt involverad, men så är inte fallet. När jag arbetar med psykometri använder jag en lägre kommunikationsfrekvens. När jag arbetar med andevärlden måste jag gå till en högre frekvens och det är en helt annan dimension. Då går jag igenom en process där jag öppnar upp och ber om tillåtelse att få öppna upp. Psykometri ska inte ses som andekontakt. Det är det inte. Men, det har hänt att jag använt psykometri och att jag spontant gått upp till en annan nivå där andar har kommit igenom.

Psykometrins kraft måste förstås och utvecklas ännu mer. Det skulle till exempel kunna användas inom den medicinska vetenskapen en dag. En doktor skulle till exempel kunna känna av vad det medicinska problemet är hos en person, varför personen har ett särskilt medicinskt tillstånd. Om detta instrument skulle kunna utvecklas tror jag att det skulle vara en väldigt positiv resurs i framtiden.

En sak du måste vara medveten om, när du avläser något och känner av personens psykiska och känslomässiga historia, är att du kan påverkas av den.

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn