Ascala, min guide, var den som inspirerade mig att skapa Bergsmeditationen. När jag arbetar som medium är det den metoden jag använder för att öppna upp till andevärldens frekvens. Det möjliggör för andar som vill komma igenom mig att ta kontakt med nära och kära eller vänner. Eftersom jag har öppnat kanalen kommer informationen som förmedlas igenom mig direkt från andevärlden. Om jag inte öppnade upp skulle det kunna hända att jag bara tog in information från klienten framför mig, sådan som klienten vill att jag ska säga eller hens tankar och känslor.

När jag har öppnat upp till andevärldens frekvens är det som att vara inne i en bubbla, då kan ingen negativ energi från människor komma igenom, tankar o s v, och förorena mitt arbete. När medium arbetar på en lägre nivå, utan att ha öppnat upp ordentligt, tar de in mycket information från sin omgivning och andra människor. Helt omedvetet kan de då bli till en dumpningsplats för tankar och känslor som andra sänder ut.

När jag tar emot informationen från anden analyserar jag den inte, jag försöker inte förstå dess betydelse. Mitt ansvar är bara att ge mottagaren informationen på ett sätt som är lätt att förstå, men hur noga du än är med att vara en neutral kanal så förstår klienten ändå inte alltid informationen du ger. Ibland beror det på att informationen inte har en bokstavlig betydelse, ibland kan klienten helt enkelt inte bekräfta det som sägs själv. När jag var ung gick jag till ett medium som gav mig information, som inte verkade vettig där och då, men när jag stämde av med min familj kunde de bekräfta det mesta av informationen.

När jag öppnar upp, innan jag arbetar med privatsittningar, tillbringar jag några minuter med andevärlden för att få kontakt med dem. De erbjuder mig tankar inför dagen och Ascala ger mig ofta energi, som kan hjälpa mig att komma i balans och förbereda mig för att ta emot klienter. Under dessa möten ger andevärlden mig sin energi för att göra jobbet som väntar. Försöker jag göra det på något annat sätt kommer det inte dröja länge förrän bränsletanken är tom och jag är utbränd. Det är ännu en anledning till att öppna upp ordentligt – för att beskydda sig.

Mitt jobb är bara att ta emot informationen och kommunicera den till mottagaren på ett enkelt sätt. Som medium arbetar jag för andevärlden, jag är bara en neutral länk. När jag öppnar upp är det väldigt viktigt för mig att be om tillåtelse att arbeta och inte ta för givet att jag kan göra det närhelst jag vill.

Om jag skulle arbeta som medium och vara påverkad av en giftig substans, då skulle substansen ha kontroll över mitt sinne och inte andevärlden. Min kanal skulle vara förorenad.

En annan sak som är viktig att komma ihåg i arbetet med mentalt mediumskap; om du försöker vara klienten till lags och börjar att söka efter informationen som efterfrågas stänger du automatiskt ner till andekontakten. Det kan skapa en hel del förvirring, både för dig och för mottagaren.

Så här arbetar jag. Bergsmeditationen är grundläggande i allt mitt arbete med mentalt mediumskap. Nästa gång vi träffas här tänkte jag prata om Bergsmeditationen och vilket underbart verktyg den är för personlig utveckling. Det har även visat sig vara ett mycket konstruktivt verktyg för vetenskaplig forskning.

Terry Evans

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn