Alla relationer behöver kommunikation. Vi behöver berätta om våra individuella behov och lyssna till vår partner när hen gör detsamma. Det uppstår alltid situationer där din respektive har en annan syn på saker och ting. Hur möts vi i en sådan situation? Konsten är naturligtvis att hitta en medelväg, men om någon annans behov ibland tränger undan dina behov anser jag att man bör säga något. Ibland kan det dock ta tid att förstå sitt eget behov, och det gäller både för egen del och för ens partner.

Ett äktenskap är en något som båda parter kan lära sig av. I det heliga rum, där kärleken och respekten finns, hjärtats rum, ger uppriktig kommunikation inte alltid det resultat du vill ha, men det kan starta en process. Det fantastiska med min egen partner är att det nu verkar som om vi har lärt oss att respektera varandras behov och ge varandra utrymme att vara dem vi verkligen är, istället för att vara något vi inte är.

Vårt äktenskap fortsätter att utvecklas och det är verkligen en resa, men vi verkar ha nått självinsikt och upptäckt att våra personligheter och behov har hittat en mötesplats. Genom att respektera varandra har vi förstått hur vi kan ge mer styrka och engagemang till varandra. Vi är båda starka och självständiga personer och det har också varit ett test för oss.

Vi vet att vi bryr oss om varandra, för vi fortsätter att stötta varandra. Vi ser och hör varandra. Jag kan förlita mig på att min partner alltid kommer att tala om för mig vad hon tycker och tänker, vilket även jag gör. Det känns tryggt. Det är som om våra sinnen smälter samman och vi skapar en mötesplats utan att förlora våra personligheter. Två sinnen – ett medvetande. När det uppnås skapas ännu mer grogrund för den här platsen inom oss att växa och utvecklas. Kärleken växer inte om den inte har en grogrund där det finns utrymme för kompromiss, samtidigt är det viktigt att behålla sin egen identitet.

Föregående artikelOväntade insikter
Nästa artikelLivet är en resa, Del 1
Terry Evans intresse för parapsykologi och mediumskap började vid tidig ålder. Hans första möte med ett riktigt spiritualistiskt medium ägde rum vid 22 års ålder, då han fick sin första privatkonsultation. Följderna av denna upplevelse blev en vändpunkt i hans liv och gav honom nya insikter. Dessa insikter fick Terry Evans att utveckla sin egen mediumpotential och intuition.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn